Sophia Bengtsson

Sophia Bengtsson

Expert EU frågor

  • +32 2 793 75 65

EU-frågor med fokus på handel, digitala ekonomin, klimat & energi samt kommunikation.