Sophie Riese Andersson

Sophie Riese Andersson

Försäkringskonsult/Verksamhetsstöd

  • +46 8 762 70 03

Stödjer och vägleder arbetsgivare i frågor gällande de kollektivavtalade försäkringarna.