Tidigare medarbetare vid Svenskt Näringsliv

Gustaf Lorentz