Tidigare medarbetare vid Svenskt Näringsliv
Kerstin Nyquist

Kerstin Nyquist

Skattejurist - slutade i september 2016.