Tidigare medarbetare vid Svenskt Näringsliv
Peter Gaestadius

Peter Gaestadius

Biträdande regionchef