Tidigare medarbetare vid Svenskt Näringsliv

Urban Bäckström

vd 2005-2014