Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Medlemsorganisationernas roll

Råd och service till enskilda medlemsföretag ges av medlemsorganisationerna. Dessa är branschföreningar, arbetsgivarförbund eller kombinerade bransch- och arbetsgivarorganisationer.

Branschföreningarna informerar, utbildar och ger service till medlemsföretagen i branschspecifika frågor. De påverkar beslutsfattare i för branschen viktiga frågor och den samlade branschens synpunkter ger dem tyngd i debatten.

Arbetsgivarförbunden sluter avtal, så kallade kollektivavtal, med fackliga organisationer om löner, allmänna anställningsvillkor, avtalsförsäkringar mm. Avtalen ger goda möjligheter till bransch- och företagsanpassade regler och arbetsfred. Arbetsgivarförbunden ger råd i avtals- och arbetsrättsliga frågor, vid lönesättning och andra personalärenden samt biträder medlemsföretag vid tvister och förhandlingar. Medlemsföretagen får en snabb service och rådgivning, ofta per telefon, och i de flesta fall dessutom till en lägre kostnad jämfört med när företag endast har så kallade hängavtal med de fackliga organisationerna.

Vid en intresseanmälan om medlemskap lotsar vi dig till en medlemsorganisation som ger ditt företag en branschanpassad service och rådgivning. I vissa fall styr avtalen med de fackliga organisationerna vilken medlemsorganisation som kan vara lämpligast.

KONTAKTPERSON
Johan Rönn
Kommunikationsexpert
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist