Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Svenskt Näringslivs roll

Svenskt Näringsliv har en samlande roll i såväl arbetsgivarfrågor som näringspolitiska frågor.

En samlad näringslivsståndpunkt i gemensamma frågor är en viktig förutsättning för att framgångsrikt kunna påverka politiskt beslutsfattande både nationellt och internationellt. Svenskt Näringslivs vision är att en bred intressegemenskap i Sverige utvecklas kring värdet av företagsamhet.

Svenskt Näringsliv har god expertkunskap inom många kunskapsområden. Våra experter koncentrerar sig på att påverka utformning och tillämpning av regler för företagen samt att öka kunskapen och förståelsen i myndigheter och departement för näringslivets behov och förutsättningar. Vårt mål är ett enklare och mer stabilt regelverk. Experterna vid Svenskt Näringsliv ger också stöd och vägledning till medlemsorganisationerna. I de viktiga kollektivavtalsförhandlingarna har Svenskt Näringsliv en samordnande roll för samtliga arbetsgivarförbund som är medlemsorganisationer i Svenskt Näringsliv. Tillsammans med medlemsorganisationerna jobbar vi fram de frågor som är viktiga i just förhandlingarna.

Genom opinionsbildning ökar vi intressegemenskapen kring företagsamheten vilket ger förutsättningar för konkurrenskraftiga och välmående företag. Vi mäter kommunernas företagsklimat, föreslår och följer upp åtgärder i kommunerna med löpande kommundialoger med politiker och tjänstemän. Detta förbättrar servicegraden samt relationerna till näringslivet i kommunerna.

20 regionkontor ger närhet och inflytande

Våra 20 regioner bygger omfattande kontakter med beslutsfattare och massmedia runt i hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontoren erbjuder också en rad mötesplatser för företagare för att ge information i aktuella frågor och, inte minst, för att lyssna in företagarens synpunkter i en rad olika frågor.

Ett kontor i Bryssel

Kontoret i Bryssel har som huvuduppgift att skapa kontakter och föra fram det svenska näringslivets synpunkter i EU-kommissionen och EU-parlamentet. Samverkan sker med internationella organisationer, t.ex. UNICE, europeiska branschorganisationer, ILO, WTO, OECD, för att öka organisationens effektivitet.

Information

Alla medlemsföretag får även information genom möten, trycksaker och på hemsidan. Ta gärna del av Svenskt Näringsliv vision, mål och ändamålsparagrafen i stadgarna.

Utan företag ingen välfärd!

KONTAKTPERSON
Johan Rönn
Kommunikationsexpert
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist