EFTERLYSES: 340 000 NYA JOBB


Regeringens mål är att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. För att nå dit behövs 340 000 nya jobb.

Även om Sverige har en hög sysselsättningsgrad står fortfarande alldeles för många utanför. Särskilt svårt att få ett jobb är det för nyanlända med bristande utbildning. Regeringen inser inte allvaret. Den gör det svårare och dyrare för företagen att anställa.

Nu måste det till en ändring. Mycket behöver göras, och det måste göras nu.

Här är 10 saker som regering och riksdag kan göra redan idag för att jobben ska bli fler:

1. Utöka RUT-avdraget och återställ ROT-avdraget.

2. Inför en ny anställningsform med rejält lägre kostnader och utan krångel för fler enkla jobb.

3. Utveckla YA-avtalen.

4. Reformera Arbetsförmedlingen - ordentligt.

5. Sänk jobbskatterna.

6. Stoppa förslaget om nya 3:12-regler.

7. Stärk yrkesutbildningen för bättre kompetensförsörjning.

8. Reformera lagen om anställningsskydd.

9. Inför en rimlighetsprincip i konfliktreglerna.

10. Reformera bostadsmarknaden.