”Regelbördan måste lätta för företagen", säger Göran Grén, jurist. ##PreheaderTrack##
Läs nyhetsbrevet på webben

Svenskt Näringsliv   Vecka 15, 2017
Aktuellt om företagsklimat
regelkrångel 16 9

Två års arbete i onödan när regeltolkningen ändrades

REGELKRÅNGEL Två års arbete gick upp i rök när certifieringen Svalson AB jobbat så hårt för plötsligt inte längre skulle gälla. ”Regelbördan måste lätta för företagen. Gör Regelrådet till en fristående myndighet och tilldela den en stoppfunktion för konsekvensutredningar som inte håller måttet", säger Svenskt Näringslivs jurist Göran Grén.

Läs också Bakläxa för förenklingsarbete 
Läs också "Ett utmanat Sverige" Lättare regelbörda för näringslivet – en förnyad politisk beslutsprocess

August Liljeqvist,NNR

Orimliga skillnader mellan kommunerna

REGELTILLÄMPNING ”Handläggningstider och avgifter kan skilja sig åt väldigt mycket mellan kommuner, ibland är de rent av orimliga. Vi måste prata mer om hur man tolkar regler." Det säger August Liljeqvist, sakkunnig på Näringslivets Regelnämnd.


Så kapade kommunen bygglovstiden

Bygge

FÖRETAGSKLIMAT Skellefteå kommun har under året jobbat med att kapa bygglovstiderna – och lyckats. Tiden för handläggning har minskat från ett drygt kvartal till tre veckor.


Tips

Snart släpps enkätsvaren om det lokala företagsklimatet!

Stort tack till alla företagare och politiker som besvarat årets enkät om det lokala företagsklimatet. Den 22 maj släpps resultatet.

Läs mer om lokalt företagsklimat här »


Följ Företagsklimat i sociala medier

Företagsklimat på Facebook »

Företagsklimat på Twitter »

 
Om nyhetsbrevet

Aktuellt om företagsklimat riktar sig till dig som är intresserad av förutsättningar för företagande i Sveriges kommuner. Brevet kommer ut en gång per månad.


Kontakt
Pontus Lindström
Företagsklimat Direkt
Telefonnummer 010-455 38 10
Telefonnummer pontus.lindstrom@
svensktnaringsliv.se

Länkar
Tyck till om nyhetsbrevet »
Fler nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv »
Avsluta din prenumeration »

Tidningen Entreprenör
› Sveriges största tidning för entreprenörer


Tyck till om nyhetsbrevet Tyck till om nyhetsbrevet Tyck till om nyhetsbrevet Fler nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv Avsluta din prenumeration Avsluta din prenumeration
Svenskt Näringsliv   114 82 Stockholm   Telefon: 08-553 430 00   www.svensktnaringsliv.se