Vinstdebatten lägger nya idéer på is##PreheaderTrack##
Läs nyhetsbrevet på webben

Svenskt Näringsliv   Torsdag 17 augusti 2017
Företagande i välfärden

”Vinstdebatten hindrar utvecklingen”

Lars Dalesjö, Kubikskolan

INTEGRATION Kubikskolan har lyckats skapa integration och en positiv utveckling där kommunen övervägde nedläggning. Vd:n Lars Dalesjö har fler idéer men inväntar att vinstdebatten avtar. ”Att det är mer ok med dålig kvalitet som kostar mer än med bra kvalitet som kostar mindre, är konstig logik.”


Gertrud Weiselblad

Kvalitetssystem en trygghet för alla

KVALITET Kontinuitet hos kunderna och ett gediget kvalitetssystem är basen i vårdföretaget Gertrud Care som fortsätter att växa. Men bakom framgångarna ligger också ”mod och ett jädra anamma”, säger grundaren Gertrud Weiselblad.


Reepalu rundar centrala frågor

Morin och Reepalu

KOMMENTAR Reepalu-utredningens andra del presenterar en våghalsig slutsats. Bästa sättet att stärka kvaliteten i välfärden är inte att mäta och följa upp just kvaliteten utan att begränsa möjligheterna att ta ut vinst. Alla svenskar borde kunna kräva att all välfärdsverksamhet har hög kvalitet, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.

Läs också Reepalu tar inte kvalitetsfrågorna på allvar
Läs också Reepalus vinsttak effektiv kvävning av kvinnodominerad bransch
Läs också Svenskt Näringsliv avvisar Reepaluutredningens förslag

 
Om nyhetsbrevet

Företagande i välfärden Företagande i välfärden vänder sig till dig som är intresserad av frågor som rör entreprenörskap inom framförallt vård, skola och omsorg.


Kontakt

Robert Thorburn
Svenskt Näringsliv
114 82 Stockholm
Besöksadress Storgatan 19
Tfn 08-553 430 00


Tyck till om nyhetsbrevet »
Avsluta din prenumeration Avsluta din prenumeration »


Tyck till om nyhetsbrevet Tyck till om nyhetsbrevet Tyck till om nyhetsbrevet Fler nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv Avsluta din prenumeration Avsluta din prenumeration
Svenskt Näringsliv   114 82 Stockholm   Telefon: 08-553 430 00   www.svensktnaringsliv.se