Här väger värderingar lika tungt som kompetens

NYHET Publicerad

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.

Annica Ånäs
Foto: Stina Stjernkvist/TT

"Vi har inte satt upp några procentsatser som mål utan det är genom vårt gedigna arbete med värderingar som vi når mångfald", säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Förra året rankades Atrium Ljungberg till Sveriges tredje mest jämställda börsbolag, och enligt vd:n Annica Ånäs är det företagets starka fokus på grundvärderingar som ligger bakom.

– När vi rekryterar är vi enormt noga med kandidatens grundvärderingar. Våra grundvärderingar – engagemang, långsiktighet, pålitlighet och ett innovativt tänkande – måste finnas naturligt hos den vi anställer.

I rekryteringsprocessen tittar företaget mer på förmågor än exakt på vad personen har gjort tidigare. Att Atrium Ljungberg präglas av mångfald och jämställdhet beror på att företaget lyckas tänka brett i rekryteringen, enligt Annica Ånäs.

– Värderingar och förmågor är lika viktigt som kompetens.

För Atrium Ljungberg är inte det viktigaste att den som anställs kan jobbet till hundra procent och högpresterar redan de första veckorna, utan att de kan vidareutvecklas i sitt arbete.
– Vi tittar inte bara på att den sökande har gått en viss utbildning utan vi tänker bredare och på ett lite annorlunda sätt.

Hon är själv jurist och ekonom från början, och många av hennes kolleger har en helt annan bakgrund än fastighetsbranschen.

– Det är inte bara personer som har läst stadsutveckling på KTH som vi anställer, utan också de med andra erfarenheter. De har andra perspektiv att bidra med och på så sätt kan vi sätta ihop starka team som kan bygga en bra produkt.

Ambitionen är att den stadsbebyggelse som Atrium Ljungberg är med och utvecklar ska tilltala alla typer av personer och det är ett åtagande som kräver olika kompetenser, påpekar hon.

– Jämställdhet är en del men det är inte allt. Vi måste också tänka mångfald – utifrån olika åldrar, kompetenser, erfarenheter och så vidare.

Värderingarna tas upp vid rekryteringar och på introduktionsutbildningar, och följs sedan upp på medarbetarsamtal och personalkonferenser. Att företaget styr så hårt utifrån dem gör det lättare att rekrytera med mångfald, enligt Annica Ånäs.

– De ligger till grund för vårt arbetssätt och de beslut vi fattar varje dag. Vi har inte satt upp några procentsatser som mål utan det är genom vårt gedigna arbete med värderingar som vi når mångfald.

I ledningen finns idag fyra kvinnor och tre män, och bland cheferna är fördelningen mellan könen jämn. Det är den även i övriga företaget även om det till vissa roller, till exempel tekniska förvaltare, är svårare att rekrytera kvinnor.

Många företag vill anställa fler kvinnor för att bli jämställda, men hon tror inte att det är rätt väg att gå. Det måste finnas en kultur i bolaget som gör det möjligt.

– Grunden för vårt bolag är att alla ska behandlas lika oavsett kön, ålder och bakgrund. Det har ingen betydelse vilken roll du har heller. Det är inte en specifik enhet som gör oss framgångsrika – alla behövs och är lika viktiga.

Nyckeln är att ha en ledningsgrupp som tror innerligt på mångfald, betonar hon.

– Agerar man efter det och då blir det genuint. Största faran är att säga en sak och agera på ett annat.

Atrium Ljungberg har dubblat sin verksamhet de senaste tio åren och ju mer ett företag växer desto större är risken att värderingarna tappas bort.

– Därför är det så viktigt att värderingarna är med i allt vi gör. Vi pratar om dem hela tiden och medarbetarna utvärderas även på dem. Därmed får de ett sammanhang och blir mer engagerade.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.
NYHET Publicerad:

Kompetensutveckling mer än bara att åka på kurs

KOMMENTAR En nyckelfråga för företagens konkurrenskraft är att medarbetarna har rätt kompetens. Utmaningen är att växa, bygga sitt team och ställa om när det behövs. En ny undersökning visar att företagen är mycket engagerade i kompetensutveckling av sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.