It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

NYHET Publicerad

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.

Helena Tronner

Helena Tronner

För tre år sedan rankades it-bolaget Knowit som ett av de svenska börsbolag som hade sämst jämställdhet. Företaget startade ett genomgripande jämställdhetsprojekt. Förra året hade Knowit klättrat till en andraplats på listan över de mest jämställda.

Helena Tronner, som lett projektet, har länge jobbat med frågor kring genus och mångfald. Hon berättar att hon blev överraskad över kulturen när hon började på Knowit för sex år sedan. Det var i stort sett bara män som pratade på möten, och som var vd:ar.

– Det fanns en tydlig manlig dominans, och normen var dessutom ganska smal. Jag kom på mig själv med att anpassa mig efter normen för att inte sticka ut och känna mig som en avvikare.  

Knowit har tidigare genom åren gjort försök att öka jämställdheten men inte lyckats få till en långsiktig förändring. Den här gången fick Helena Tronner frågan från koncernledningen om att ta fram ett kvinnligt ledarskapsprogram.

– Jag menade att ett ledarskapsprogram är fel ände att börja i. För att få effekt behövs ett helt annat arbetssätt. Det köpte de, så vi drog igång ett genusprojekt.

Hon var med och grundade ett dotterbolag som fokuserar på förändringsledning, där hon nu är vd. Det är vanligt att börja jämställdhetsarbete med att lista aktiviteter för att rekrytera fler kvinnor, men Helena Tronner ville börja med att driva en kulturförändring som bygger ett inkluderande klimat.

– Den här typen av arbete ska inte drivas av aktiviteter utan av vilka effekter man vill uppnå, och långsiktig förändring behöver strategisk prioritet. Därför bestämde vi att koncernledningen skulle äga frågan vilket innebar att de även själva blev tvungna att jobba med den.

Arbetet inleddes med en ordentlig kartläggning och analys av nuläget. Det gjordes genom en enkät till alla Knowit-anställda i Sverige och intervjuer med ett 40-tal medarbetare av olika kön, i olika roller, spridda över landet.

Bilden som statistiken gav var mer negativ än vad ledningen hade trott. De var till exempel helt oförberedda på att många kvinnor tyckte att de behövde anpassa sig för att passa in i kulturen.

En annan sak som förvånade var att fler kvinnor än män aspirerade på att bli chefer. Samtidigt var det fler kvinnor än män som inte ansåg sig ha tillräcklig erfarenhet och kunskap för det.

– Det ledde till att vi så småningom startade ett specialist- och ledarskapsprogram för kvinnor, men det var fortfarande helt rätt att inte börja i den änden.

Först när bilden över nuläget var klar definierades ett antal aktiviteter som successivt genomförs.

Samtliga processer i organisationen har setts över med fokus på jämställdhet, till exempel rekrytering med större genusmedvetenhet, karriärutveckling, successionsplanering och arbetsmiljöfrågor.

Bland annat har cheferna fått verktyg för att ta arbetet vidare på egen hand och ett omvänt mentorskapsprogram har skapats i företaget där juniora personer är mentorer åt äldre chefer av motsatt kön.

På Knowit, som under många år kämpat med att nå en andel på över 25 procent kvinnor, är idag nästan 30 procent av de anställda kvinnor. Av de lönesättande cheferna är var tredje, 34 procent, kvinna. Personalomsättning och sjukfrånvaro har dessutom minskat, särskilt bland kvinnor men även bland män, och trivseln är högre. Det leder i sin tur till bättre prestationer, förklarar Helena Tronner.

Trots kampen om talangerna i it-och konsultbranschen har Knowit lättare att rekrytera nu än innan företaget började jobba ordentligt med jämställdhet.

– Vissa söker sig spontant till oss för att de har hört att vi aktivt arbetar med dessa frågor. Jämställdhetsarbetet är absolut en bidragande faktorer bakom Knowits positiva tillväxt och lönsamhet.

Den stora skillnaden jämfört med tidigare försök är att koncernledningen den här gången på riktigt ägde frågan, var aktiv i projektgruppen och i alla insatser, enligt Helena Tronner.

– Vi har lyckats få genus att vara en medveten faktor i de allra flesta besluten, och det började med koncernledningen.

För ledningen är det numera självklart att innan ett beslut fattas först fråga sig om det finns någon genusfaktor som kan påverka, konstaterar hon.

– Även om vi fortfarande inte är helt jämställda så är vi medvetna om att vi inte är det, och vi har en ständig ambition att bli bättre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar. 
NYHET Publicerad:

”Våga testa mångfald på riktigt”

HALLÅ DÄR Delal Apak, vd på rekryteringsföretaget Novare Peritos, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis autism, adhd eller add. Hur ser deras arbetsmarknad ut?
NYHET Publicerad:

Så ska unga tjejer behålla sitt teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Unga tjejer följer äldre tjejer på sociala medier, där de delar med sig av vardagen på en teknisk utbildning. Teknikföretagens senaste grepp är ett försök att få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Fyra svenska medaljer vid yrkes-VM

WEBB-TV Sverige kammade hem ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence vid yrkes-VM i ryska Kazan.
NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Här har kompetensutveckling högsta prioritet

KOMPETENS Med eget universitet i USA kan företaget General Electric erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för sina medarbetare. Christina Dahlgren, HR-chef vid det svenska dotterbolaget, berättar om en utbildningsverksamhet som ger gott om utrymme för medarbetarna att utveckla sig själva och företaget.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.