Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

NYHET Publicerad

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. 30 procent av era 2000 medarbetare är kvinnor och du var med och startade ert första kvinnliga nätverk.

Andrea-Backström

Det är viktigt att vara öppen och lyhörd för medlemmars önskemål och tankar kring nätverket, anser Andrea Backström.

Varför startade ni women@king?

– Initiativet startade bland oss kvinnliga anställda. Vi upplevde att det fanns starka drivkrafter och ett stort engagemang för jämställdhetsfrågor, men inget naturligt forum för att stötta varandra och föra diskussioner inom området. Det är en mansdominerad bransch och vi ville skapa en tydlig yta för att driva frågor som är viktiga för oss, King och branschen, men också för att hjälpa varandra.

Kan du ge några exempel på vad som görs?

– Vi anordnar regelbundet olika former av aktiviteter som är öppna för alla. Exempelvis ordnar vi varannan månad luncher med föreläsningar och diskussioner kring innehållet. Vi har ofta hög närvaro på våra aktiviteter, ibland deltar mer än hälften av alla kollegor på studion.

– Just nu håller vi också på att starta ett mentorprogram där vem som helst på företaget kan anmäla sig som mentor för att stötta och lyfta fram kvinnor till högre positioner inom King.  

Varför bjuds även män och icke-binära in?

– Därför att ett viktigt syfte med nätverket är inkludering. Det finns många som är engagerade i frågor kring jämställdhet och representation som varken identifierar sig som kvinna eller man, och nätverket är till även för dem. Dessutom är en förutsättning för att skapa förändring i den här typen av frågor att alla bidrar och visar engagemang – även män.

Varför är varje nätverk lokalt?

– Frågeställningarna som vi arbetar med skiljer sig delvis åt mellan de olika länderna. Till exempel är frågan om föräldraledighet högt upp på agendan för women@king i många länder, medan den inte är det i Sverige där vi har kommit långt på den fronten. Det är andra frågeställningar som har högre prioritet för vårt nätverk här. Det är helt enkelt viktigt att lokalt kunna driva de frågor som påverkar den omedelbara arbetsmiljön.

Vilka är dina tre bästa tips till företag som vill starta interna nätverk?

– Först och främst tror jag att initiativ till den här typen av nätverk bör komma från de anställda själva. Det är företagets roll att uppmuntra initiativ, erbjuda resurser och stötta så mycket det bara går.

– För det andra är det viktigt att beslutet att stötta den här formen av nätverk är förankrat i alla delar av företaget, inklusive ledningen. Att vi har ett starkt och uttalat stöd från våra ledare har betytt mycket för women@kings framgång och fortlevnad.

– Sist men inte minst, våga lyfta tuffa och komplexa frågor – det är enda vägen framåt!

Har ni gjort några misstag som du vill varna andra för?

– Jag kan inte komma på något specifikt misstag. Vi provar oss hela tiden fram kring vad som fungerar och inte. Jag tror att det är väldigt olika i varje organisation.

– Det är viktigt att ständigt vara öppen och lyhörd för medlemmarnas önskemål och tankar kring att utveckla nätverket. Det finns ju till för oss medarbetare och behoven kan förändras över tid.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.
NYHET Publicerad:

Kompetensutveckling mer än bara att åka på kurs

KOMMENTAR En nyckelfråga för företagens konkurrenskraft är att medarbetarna har rätt kompetens. Utmaningen är att växa, bygga sitt team och ställa om när det behövs. En ny undersökning visar att företagen är mycket engagerade i kompetensutveckling av sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.