Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

NYHET Publicerad

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. 30 procent av era 2000 medarbetare är kvinnor och du var med och startade ert första kvinnliga nätverk.

Andrea-Backström

Det är viktigt att vara öppen och lyhörd för medlemmars önskemål och tankar kring nätverket, anser Andrea Backström.

Varför startade ni women@king?

– Initiativet startade bland oss kvinnliga anställda. Vi upplevde att det fanns starka drivkrafter och ett stort engagemang för jämställdhetsfrågor, men inget naturligt forum för att stötta varandra och föra diskussioner inom området. Det är en mansdominerad bransch och vi ville skapa en tydlig yta för att driva frågor som är viktiga för oss, King och branschen, men också för att hjälpa varandra.

Kan du ge några exempel på vad som görs?

– Vi anordnar regelbundet olika former av aktiviteter som är öppna för alla. Exempelvis ordnar vi varannan månad luncher med föreläsningar och diskussioner kring innehållet. Vi har ofta hög närvaro på våra aktiviteter, ibland deltar mer än hälften av alla kollegor på studion.

– Just nu håller vi också på att starta ett mentorprogram där vem som helst på företaget kan anmäla sig som mentor för att stötta och lyfta fram kvinnor till högre positioner inom King.  

Varför bjuds även män och icke-binära in?

– Därför att ett viktigt syfte med nätverket är inkludering. Det finns många som är engagerade i frågor kring jämställdhet och representation som varken identifierar sig som kvinna eller man, och nätverket är till även för dem. Dessutom är en förutsättning för att skapa förändring i den här typen av frågor att alla bidrar och visar engagemang – även män.

Varför är varje nätverk lokalt?

– Frågeställningarna som vi arbetar med skiljer sig delvis åt mellan de olika länderna. Till exempel är frågan om föräldraledighet högt upp på agendan för women@king i många länder, medan den inte är det i Sverige där vi har kommit långt på den fronten. Det är andra frågeställningar som har högre prioritet för vårt nätverk här. Det är helt enkelt viktigt att lokalt kunna driva de frågor som påverkar den omedelbara arbetsmiljön.

Vilka är dina tre bästa tips till företag som vill starta interna nätverk?

– Först och främst tror jag att initiativ till den här typen av nätverk bör komma från de anställda själva. Det är företagets roll att uppmuntra initiativ, erbjuda resurser och stötta så mycket det bara går.

– För det andra är det viktigt att beslutet att stötta den här formen av nätverk är förankrat i alla delar av företaget, inklusive ledningen. Att vi har ett starkt och uttalat stöd från våra ledare har betytt mycket för women@kings framgång och fortlevnad.

– Sist men inte minst, våga lyfta tuffa och komplexa frågor – det är enda vägen framåt!

Har ni gjort några misstag som du vill varna andra för?

– Jag kan inte komma på något specifikt misstag. Vi provar oss hela tiden fram kring vad som fungerar och inte. Jag tror att det är väldigt olika i varje organisation.

– Det är viktigt att ständigt vara öppen och lyhörd för medlemmarnas önskemål och tankar kring att utveckla nätverket. Det finns ju till för oss medarbetare och behoven kan förändras över tid.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar. 
NYHET Publicerad:

”Våga testa mångfald på riktigt”

HALLÅ DÄR Delal Apak, vd på rekryteringsföretaget Novare Peritos, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis autism, adhd eller add. Hur ser deras arbetsmarknad ut?
NYHET Publicerad:

Så ska unga tjejer behålla sitt teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Unga tjejer följer äldre tjejer på sociala medier, där de delar med sig av vardagen på en teknisk utbildning. Teknikföretagens senaste grepp är ett försök att få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Fyra svenska medaljer vid yrkes-VM

WEBB-TV Sverige kammade hem ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence vid yrkes-VM i ryska Kazan.
NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Här har kompetensutveckling högsta prioritet

KOMPETENS Med eget universitet i USA kan företaget General Electric erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för sina medarbetare. Christina Dahlgren, HR-chef vid det svenska dotterbolaget, berättar om en utbildningsverksamhet som ger gott om utrymme för medarbetarna att utveckla sig själva och företaget.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.