Den akuta bristen på kompetens gör att företag allt mer intensivt försöker bredda sin rekrytering. ##PreheaderTrack##
Läs nyhetsbrevet på webben

Svenskt Näringsliv   Tisdag 22 augusti 2017
Jobba med kompetensen
Tjejer kodar

Pressad it-bransch breddar och tänker nytt

REKRYTERING Den akuta bristen på it-kompetens gör att företag intensivt försöker bredda sin rekrytering. Kvinnor är hett eftertraktade och för att locka dem till branschen startas snabbutbildningar och nätverk där de får prova på vad en programmerare egentligen gör.


David Morgenstern, Ericsson

Ericsson storsatsar på fler kvinnor

KOMPETENS Att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar med ledarskap och mentorskap. Det är Ericssons strategi för att attrahera fler kvinnor. Om tre år ska koncernen ha höjt andelen kvinnor med nästan 50 procent, enligt David Morgenstern på Ericsson.


John Söderberg, Metrolit

Arbetsmiljön avgörande för ökad mångfald

JÄMSTÄLLDHET Byggföretaget Metrolit ställer tuffa krav på att kvinnor och män ska behandlas lika ute på arbetsplatserna. Men det gäller inte bara de egna anställda i projekten utan även leverantörernas medarbetare, enligt vd:n John Söderberg.


 
Om nyhetsbrevet

Jobba med kompetensen handlar om att bredda sin rekryteringsbas genom ökad jämställdhet och mångfald. I nyhetsbrevet läser du om trender och tips, och om hur andra företag jobbar med att hitta rätt kompetens. Nyhetsbrevet kommer en gång per månad.


Kontakt
Edel Karlsson Håål
Svenskt Näringsliv
114 82 Stockholm
Besöksadress Storgatan 19
Telefonnummer 08-553 430 58
Telefonnummer edel.karlssonhaal@
svensktnaringsliv.se

Länkar
Tyck till om nyhetsbrevet »
Fler nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv »
Avsluta din prenumeration »


Tyck till om nyhetsbrevet Tyck till om nyhetsbrevet Tyck till om nyhetsbrevet Fler nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv Avsluta din prenumeration Avsluta din prenumeration
Svenskt Näringsliv   114 82 Stockholm   Telefon: 08-553 430 00   www.svensktnaringsliv.se