”Mångfald sitter i detaljerna”

NYHET Publicerad

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.

Humana

En viktig grupp att försöka attrahera till den kvinnodominerade vårdbranschen är män, och det är det även för Humana. Målet är att agera så könsneutralt som möjligt och visa att både män och kvinnor jobbar i branschen.

Anna Giertz Skablova

"Målet är att företaget ska agera så könsneutralt som möjligt och visa att både män och kvinnor jobbar i branschen", säger Anna Giertz Skablova.

Kompetensbristen inom vård och omsorg är stor och prognoserna pekar på ett ännu större vårdbehov framåt i takt med att den äldre befolkningen växer. 

Många företag inom vård och omsorg har därför sett över sina processer för att se till att vara attraktiva för alla grupper och bredda rekryteringen. Ett av de företag som har stärkt sin satsning på mångfald är Humana.

– Vårt rekryteringsbehov är stort. Trots att vi överlag är ett bolag som många söker sig till är det en utmaning att behov och tillgång på kompetens ser så olika ut i olika delar av landet, säger Anna Giertz Skablova, hr-direktör på Humana.

En stor och viktig grupp att försöka attrahera till den kvinnodominerade vårdbranschen är män, och det är det även för Humana.

– Vi går igenom alla texter som vi förmedlar externt om Humana för att säkerställa att bilden som ges är attraktiv även för män. Vi vill rekrytera fler män, särskilt inom äldreomsorgen där det mest jobbar kvinnor.

Samtidigt vill Humana inte profilera sig specifikt mot män utan målet är att företaget ska agera så könsneutralt som möjligt, och visa att både män och kvinnor jobbar i branschen.

– Nu ser vi över organisationen utifrån mångfald och inkludering. Det handlar om kön men också om andra faktorer som till exempel etnisk bakgrund och sexuell identitet.

30 procent av de anställda på företaget är män, vilket är en större andel än branschen totalt, enligt Anna Giertz Skablova. Hon konstaterar att en faktor som skiljer sig från andra är att företaget jobbar mycket med sin värdegrund i rekryteringsprocessen.

– Gör man det spelar bakgrund ingen roll. Våra värderingar är attraktiva både för män och kvinnor – engagemang, ansvar och glädje.

Från och med årsskiftet följer företaget också upp kandidaternas upplevelse av rekryteringen oavsett om de fick jobbet eller inte. Kandidaterna ombeds fylla i en enkät och utvärdera Humana och rekryteringsprocessen. Resultatet analyseras sedan och återkopplas till cheferna. Alla chefer tränas i att bemöta kandidater på ett bra sätt för att uppnå större mångfald.

– Men det är också viktigt att vi ser till att de som möter den jobbsökande är av olika kön. Får kandidaten bara möta kvinnor vid intervjuer hos oss sänder det fel signaler. Det är en liten detalj men det är i detaljerna som mångfald och inkludering sitter.

Bland de 60 högsta cheferna är det lika många män som kvinnor. Målet är att alla arbetsplatser inom Humana ska ha så stor mångfald som möjligt, och den viktigaste åtgärden för att nå dit är att utbilda cheferna.

– Vi satsar mycket på våra chefer för bra ledarskap är helt avgörande när det gäller att attrahera och behålla personal, säger Anna Giertz Skablova.

Det handlar om hur cheferna tänker mångfald, jobbar med värdegrunden, och väver in i företagets processer.

– Mångfald sitter i detaljerna. Allt från hur annonsen är utformad, till vem som träffar kandidater och hur vi pratar om Humana. Det handlar om ett sätt att tänka som måste komma naturligt – vi kan aldrig göra en checklista på alla detaljerna.

För att fler män ska söka sig till vården måste dessutom fler män välja de utbildningar som är relevanta, och för att bidra till att skapa ett tidigt intresse planerar Humana att jobba närmare skolor framöver och bland annat ta in praoelever.

Anna Giertz Skablova önskar att media och fler i omsorgsbranschen bidrog till att måla om den ganska negativa bilden som finns av vården för att öka intresset framåt.

– Lyft fram det som är så positivt med att jobba inom vård och omsorg! Det är en bransch med hög personalnöjdhet som erbjuder jobb som är intressanta, meningsfulla, ansvarsfulla och roliga för både män och kvinnor.

En studie om män i kvinnodominerade yrken som gjorts av den ideella organisation Jämställd utveckling Skåne visar att många män kommer in i vård- och omsorgsyrken senare i livet, och att det talar för att bredda rekryteringen och vända sig till män i alla åldrar.

– Att ha med sig olika bakgrunder och erfarenheter är dessutom bra i sociala jobb där man behöver kunna lösa många olika sorters problem, säger Natasha Wrang, projektledare, Jämställd utveckling Skåne.

Ett hinder för att lyckas med att öka jämställdheten är synen på vårdyrket som problemtyngt. Ett annat är de strukturella problem som vården brottas med i form av till exempel besparingskrav och bristande långsiktighet. Här visar studien på vikten av ett bra ledarskap och en tydlig struktur i arbetet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.