”Mångfald sitter i detaljerna”

NYHET Publicerad

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.

Humana

En viktig grupp att försöka attrahera till den kvinnodominerade vårdbranschen är män, och det är det även för Humana. Målet är att agera så könsneutralt som möjligt och visa att både män och kvinnor jobbar i branschen.

Anna Giertz Skablova

"Målet är att företaget ska agera så könsneutralt som möjligt och visa att både män och kvinnor jobbar i branschen", säger Anna Giertz Skablova.

Kompetensbristen inom vård och omsorg är stor och prognoserna pekar på ett ännu större vårdbehov framåt i takt med att den äldre befolkningen växer. 

Många företag inom vård och omsorg har därför sett över sina processer för att se till att vara attraktiva för alla grupper och bredda rekryteringen. Ett av de företag som har stärkt sin satsning på mångfald är Humana.

– Vårt rekryteringsbehov är stort. Trots att vi överlag är ett bolag som många söker sig till är det en utmaning att behov och tillgång på kompetens ser så olika ut i olika delar av landet, säger Anna Giertz Skablova, hr-direktör på Humana.

En stor och viktig grupp att försöka attrahera till den kvinnodominerade vårdbranschen är män, och det är det även för Humana.

– Vi går igenom alla texter som vi förmedlar externt om Humana för att säkerställa att bilden som ges är attraktiv även för män. Vi vill rekrytera fler män, särskilt inom äldreomsorgen där det mest jobbar kvinnor.

Samtidigt vill Humana inte profilera sig specifikt mot män utan målet är att företaget ska agera så könsneutralt som möjligt, och visa att både män och kvinnor jobbar i branschen.

– Nu ser vi över organisationen utifrån mångfald och inkludering. Det handlar om kön men också om andra faktorer som till exempel etnisk bakgrund och sexuell identitet.

30 procent av de anställda på företaget är män, vilket är en större andel än branschen totalt, enligt Anna Giertz Skablova. Hon konstaterar att en faktor som skiljer sig från andra är att företaget jobbar mycket med sin värdegrund i rekryteringsprocessen.

– Gör man det spelar bakgrund ingen roll. Våra värderingar är attraktiva både för män och kvinnor – engagemang, ansvar och glädje.

Från och med årsskiftet följer företaget också upp kandidaternas upplevelse av rekryteringen oavsett om de fick jobbet eller inte. Kandidaterna ombeds fylla i en enkät och utvärdera Humana och rekryteringsprocessen. Resultatet analyseras sedan och återkopplas till cheferna. Alla chefer tränas i att bemöta kandidater på ett bra sätt för att uppnå större mångfald.

– Men det är också viktigt att vi ser till att de som möter den jobbsökande är av olika kön. Får kandidaten bara möta kvinnor vid intervjuer hos oss sänder det fel signaler. Det är en liten detalj men det är i detaljerna som mångfald och inkludering sitter.

Bland de 60 högsta cheferna är det lika många män som kvinnor. Målet är att alla arbetsplatser inom Humana ska ha så stor mångfald som möjligt, och den viktigaste åtgärden för att nå dit är att utbilda cheferna.

– Vi satsar mycket på våra chefer för bra ledarskap är helt avgörande när det gäller att attrahera och behålla personal, säger Anna Giertz Skablova.

Det handlar om hur cheferna tänker mångfald, jobbar med värdegrunden, och väver in i företagets processer.

– Mångfald sitter i detaljerna. Allt från hur annonsen är utformad, till vem som träffar kandidater och hur vi pratar om Humana. Det handlar om ett sätt att tänka som måste komma naturligt – vi kan aldrig göra en checklista på alla detaljerna.

För att fler män ska söka sig till vården måste dessutom fler män välja de utbildningar som är relevanta, och för att bidra till att skapa ett tidigt intresse planerar Humana att jobba närmare skolor framöver och bland annat ta in praoelever.

Anna Giertz Skablova önskar att media och fler i omsorgsbranschen bidrog till att måla om den ganska negativa bilden som finns av vården för att öka intresset framåt.

– Lyft fram det som är så positivt med att jobba inom vård och omsorg! Det är en bransch med hög personalnöjdhet som erbjuder jobb som är intressanta, meningsfulla, ansvarsfulla och roliga för både män och kvinnor.

En studie om män i kvinnodominerade yrken som gjorts av den ideella organisation Jämställd utveckling Skåne visar att många män kommer in i vård- och omsorgsyrken senare i livet, och att det talar för att bredda rekryteringen och vända sig till män i alla åldrar.

– Att ha med sig olika bakgrunder och erfarenheter är dessutom bra i sociala jobb där man behöver kunna lösa många olika sorters problem, säger Natasha Wrang, projektledare, Jämställd utveckling Skåne.

Ett hinder för att lyckas med att öka jämställdheten är synen på vårdyrket som problemtyngt. Ett annat är de strukturella problem som vården brottas med i form av till exempel besparingskrav och bristande långsiktighet. Här visar studien på vikten av ett bra ledarskap och en tydlig struktur i arbetet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Komvux: Positiv signal från regeringen

UTBILDNING Regeringen satsar på vuxenutbildningen. Den som har störst behov av studier ska ges förtur och språk blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ”Förändringarna är ett steg i rätt riktning för en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.
NYHET Publicerad:

Så tog sig byggjätten ur machokulturen

STRATEGI En missad storaffär gjorde att Skanskas mångfaldsarbete tog fart på allvar. "Ledningen hade nog inte förstått att det kunde vara affärskritiskt", säger Monica Westerberg på Skanska Sverige där andelen kvinnor nu har ökat markant.
NYHET Publicerad:

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.
NYHET Publicerad:

De är techbranschens hetaste kvinnor 

HALLÅ DÄR Livia Moore, marknadschef på riskkapitalbolaget Antler, som har varit med och tagit fram en lista på 50 tongivande kvinnor i techbranschen. Varför behövs det?
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaren satsar på jobb till utsatta grupper

KOMPETENS Att ta in utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning är ett sätt för FM Mattsson Mora Group att ta sitt samhällsansvar och få in ny kompetens.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Unga inspirerar i energibranschen

HALLÅ DÄR Neval Bilic, ansvarig för frågor kring kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige. Ni har startat initiativet Qraftsamling. Vad är det?
NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar. 
NYHET Publicerad:

”Våga testa mångfald på riktigt”

HALLÅ DÄR Delal Apak, vd på rekryteringsföretaget Novare Peritos, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis autism, adhd eller add. Hur ser deras arbetsmarknad ut?
NYHET Publicerad:

Så ska unga tjejer behålla sitt teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Unga tjejer följer äldre tjejer på sociala medier, där de delar med sig av vardagen på en teknisk utbildning. Teknikföretagens senaste grepp är ett försök att få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Fyra svenska medaljer vid yrkes-VM

WEBB-TV Sverige kammade hem ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence vid yrkes-VM i ryska Kazan.
NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.