”Mångfald sitter i detaljerna”

NYHET Publicerad

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.

Humana

En viktig grupp att försöka attrahera till den kvinnodominerade vårdbranschen är män, och det är det även för Humana. Målet är att agera så könsneutralt som möjligt och visa att både män och kvinnor jobbar i branschen.

Anna Giertz Skablova

"Målet är att företaget ska agera så könsneutralt som möjligt och visa att både män och kvinnor jobbar i branschen", säger Anna Giertz Skablova.

Kompetensbristen inom vård och omsorg är stor och prognoserna pekar på ett ännu större vårdbehov framåt i takt med att den äldre befolkningen växer. 

Många företag inom vård och omsorg har därför sett över sina processer för att se till att vara attraktiva för alla grupper och bredda rekryteringen. Ett av de företag som har stärkt sin satsning på mångfald är Humana.

– Vårt rekryteringsbehov är stort. Trots att vi överlag är ett bolag som många söker sig till är det en utmaning att behov och tillgång på kompetens ser så olika ut i olika delar av landet, säger Anna Giertz Skablova, hr-direktör på Humana.

En stor och viktig grupp att försöka attrahera till den kvinnodominerade vårdbranschen är män, och det är det även för Humana.

– Vi går igenom alla texter som vi förmedlar externt om Humana för att säkerställa att bilden som ges är attraktiv även för män. Vi vill rekrytera fler män, särskilt inom äldreomsorgen där det mest jobbar kvinnor.

Samtidigt vill Humana inte profilera sig specifikt mot män utan målet är att företaget ska agera så könsneutralt som möjligt, och visa att både män och kvinnor jobbar i branschen.

– Nu ser vi över organisationen utifrån mångfald och inkludering. Det handlar om kön men också om andra faktorer som till exempel etnisk bakgrund och sexuell identitet.

30 procent av de anställda på företaget är män, vilket är en större andel än branschen totalt, enligt Anna Giertz Skablova. Hon konstaterar att en faktor som skiljer sig från andra är att företaget jobbar mycket med sin värdegrund i rekryteringsprocessen.

– Gör man det spelar bakgrund ingen roll. Våra värderingar är attraktiva både för män och kvinnor – engagemang, ansvar och glädje.

Från och med årsskiftet följer företaget också upp kandidaternas upplevelse av rekryteringen oavsett om de fick jobbet eller inte. Kandidaterna ombeds fylla i en enkät och utvärdera Humana och rekryteringsprocessen. Resultatet analyseras sedan och återkopplas till cheferna. Alla chefer tränas i att bemöta kandidater på ett bra sätt för att uppnå större mångfald.

– Men det är också viktigt att vi ser till att de som möter den jobbsökande är av olika kön. Får kandidaten bara möta kvinnor vid intervjuer hos oss sänder det fel signaler. Det är en liten detalj men det är i detaljerna som mångfald och inkludering sitter.

Bland de 60 högsta cheferna är det lika många män som kvinnor. Målet är att alla arbetsplatser inom Humana ska ha så stor mångfald som möjligt, och den viktigaste åtgärden för att nå dit är att utbilda cheferna.

– Vi satsar mycket på våra chefer för bra ledarskap är helt avgörande när det gäller att attrahera och behålla personal, säger Anna Giertz Skablova.

Det handlar om hur cheferna tänker mångfald, jobbar med värdegrunden, och väver in i företagets processer.

– Mångfald sitter i detaljerna. Allt från hur annonsen är utformad, till vem som träffar kandidater och hur vi pratar om Humana. Det handlar om ett sätt att tänka som måste komma naturligt – vi kan aldrig göra en checklista på alla detaljerna.

För att fler män ska söka sig till vården måste dessutom fler män välja de utbildningar som är relevanta, och för att bidra till att skapa ett tidigt intresse planerar Humana att jobba närmare skolor framöver och bland annat ta in praoelever.

Anna Giertz Skablova önskar att media och fler i omsorgsbranschen bidrog till att måla om den ganska negativa bilden som finns av vården för att öka intresset framåt.

– Lyft fram det som är så positivt med att jobba inom vård och omsorg! Det är en bransch med hög personalnöjdhet som erbjuder jobb som är intressanta, meningsfulla, ansvarsfulla och roliga för både män och kvinnor.

En studie om män i kvinnodominerade yrken som gjorts av den ideella organisation Jämställd utveckling Skåne visar att många män kommer in i vård- och omsorgsyrken senare i livet, och att det talar för att bredda rekryteringen och vända sig till män i alla åldrar.

– Att ha med sig olika bakgrunder och erfarenheter är dessutom bra i sociala jobb där man behöver kunna lösa många olika sorters problem, säger Natasha Wrang, projektledare, Jämställd utveckling Skåne.

Ett hinder för att lyckas med att öka jämställdheten är synen på vårdyrket som problemtyngt. Ett annat är de strukturella problem som vården brottas med i form av till exempel besparingskrav och bristande långsiktighet. Här visar studien på vikten av ett bra ledarskap och en tydlig struktur i arbetet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaren satsar på jobb till utsatta grupper

KOMPETENS Att ta in utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning är ett sätt för FM Mattsson Mora Group att ta sitt samhällsansvar och få in ny kompetens.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Unga inspirerar i energibranschen

HALLÅ DÄR Neval Bilic, ansvarig för frågor kring kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige. Ni har startat initiativet Qraftsamling. Vad är det?
NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar. 
NYHET Publicerad:

”Våga testa mångfald på riktigt”

HALLÅ DÄR Delal Apak, vd på rekryteringsföretaget Novare Peritos, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis autism, adhd eller add. Hur ser deras arbetsmarknad ut?
NYHET Publicerad:

Så ska unga tjejer behålla sitt teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Unga tjejer följer äldre tjejer på sociala medier, där de delar med sig av vardagen på en teknisk utbildning. Teknikföretagens senaste grepp är ett försök att få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Fyra svenska medaljer vid yrkes-VM

WEBB-TV Sverige kammade hem ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence vid yrkes-VM i ryska Kazan.
NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Här har kompetensutveckling högsta prioritet

KOMPETENS Med eget universitet i USA kan företaget General Electric erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för sina medarbetare. Christina Dahlgren, HR-chef vid det svenska dotterbolaget, berättar om en utbildningsverksamhet som ger gott om utrymme för medarbetarna att utveckla sig själva och företaget.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.