Coca Cola

På ett år har andelen kvinnor inom produktion och lager på Coca-Cola European Partners i Sverige gått från 7 procent till 23 tack vare att aktivt jämställdhetsarbete.

Så breddar Coca-Cola perspektivet

NYHET Publicerad

STRATEGI Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet.

Kristina Håkansson

Kristina Håkansson, personalchef produktion och lager, Coca-Cola European Partners i Sverige.

Inom den europeiska koncernen är det svenska bolaget en förebild för andra länder, berättar Kristina Håkansson, personalchef produktion och lager, Coca-Cola European Partners i Sverige. En del står svensk lagstiftning för men det handlar också om att bolaget länge har drivit ett medvetet och aktivt arbete för jämställdhet.

Hos de som arbetar med exempelvis marknadsföring är majoriteten kvinnor men så ser det inte ut inom produktion och lager. Där var andelen kvinnor förra hösten sju procent vilket blev ett avstamp för att växla upp jämställdhetsarbetet. Idag, ett år senare är andelen kvinnor i produktion och lager 23 procent.

Första steget var att starta ett internt kvinnligt nätverk med träffar en gång i kvartalet. Det blev ett sammanhang att träffa andra kvinnor som de nästan aldrig träffade annars, berättar Kristina Håkansson.

Till träffarna har kvinnor från olika delar av organisationen kommit och berättat om sin resa inom företaget och vad de har mött för utmaningar. Nätverket har också använts för att på sociala medier sprida budskapet att kvinnor visst kan jobba i industrin.

– Vi har satsat på att åskådliggöra vad ett jobb i industrin innebär idag, och att det är en bra arbetsplats. Vi har också uppmanat kvinnor hos oss att tipsa sina kompisar.

När årets sommarjobbare skulle anställas tog företaget tillfället i akt att försöka få in fler kvinnor i produktion och lager. Det resulterade i att 52 procent av de som anställdes dit i somras var kvinnor.

– Budskapet till de rekryterande cheferna var att inte fokusera för mycket på de sökandes cv:n och teknisk kompetens, utan att försöka bredda perspektivet och titta på personlighet och potential.

Enligt företagets rekryteringspolicy ska det i möjligaste mån finnas lika många män som kvinnor bland slutkandidaterna när en fast tjänst ska tillsättas. Men med den heta arbetsmarknad som råder i Stockholm är det inte alltid lätt att leva upp till, påpekar Kristina Håkansson.

– Det kräver mycket tid och energi av våra rekryterare. De måste verkligen leta med ljus och lykta efter kandidater till vissa av våra jobb för att nå målet om 50–50.

För att locka nya grupper bygger Coca-Cola upp nya kanaler. Bland annat har mun-till-mun-metoden och sociala medier visat sig vara framgångsrikt, framför allt för att nå unga ur millenniegenerationen.

Det senaste året har ledare och medarbetare utbildats i hur företaget ser på mångfald och inkludering.

– Vi har gått på djupet för att verkligen förstå vad vi har för attityder internt när det gäller män och kvinnor för att få en bättre balans. Det arbetet fortsätter men i nästa steg tittar vi även på ålder och etnicitet, och jobbar mer aktivt med inkluderande ledarskap.

Coca-Cola kommer att kartlägga var de olika etniciteterna finns i organisationen för att kunna skapa en bättre etnisk fördelning i alla grupper. Målet för nästa år är att det alltid ska finnas en slutkandidat med annan etnisk bakgrund än svensk vid varje rekrytering.

– Vi är mycket tydliga med att våra grupper ska innehålla personer med olika personlighet och ålder, men även olika kulturell och etnisk bakgrund.

För att lyckas med jämställdhet och mångfald är det viktigt att det är ledningen som driver agendan och backar upp cheferna, konstaterar Kristina Håkansson.

– Det gäller att få med alla i diskussionen kring jämställdhet och mångfald. Vad innebär det för oss och hur vill vi ha det?

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.
NYHET Publicerad:

Kompetensutveckling mer än bara att åka på kurs

KOMMENTAR En nyckelfråga för företagens konkurrenskraft är att medarbetarna har rätt kompetens. Utmaningen är att växa, bygga sitt team och ställa om när det behövs. En ny undersökning visar att företagen är mycket engagerade i kompetensutveckling av sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Flyktingvågen gav byggföretag chansen att växa

REKRYTERING Just när bostadsutvecklaren Obos hade som störst behov av att expandera kom flyktingvågen till Sverige. Genom att strukturera arbetet annorlunda och anställa en svensklärare kunde företaget ta in flera nyanlända.
NYHET Publicerad:

Så gör LKAB för att locka kvinnor till gruvjobben

JÄMSTÄLLDHET På 20 år har andelen kvinnor på gruvföretaget LKAB stigit från 7,8 procent till 22,5 procent. Om två år ska var fjärde anställd vara kvinna. Utan mångfald utvecklas inte bolaget, enligt Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.
NYHET Publicerad:

Yrkesdörren ger utrikesfödda snabbväg till jobb

INTEGRATION Nätverkandet är ett centralt verktyg i kompetensförsörjningen. Det budskapet förmedlar Yrkesdörren, som jobbar för att både utrikesfödda och etablerade svenskar ska bredda sina nätverk och hitta varandra.
NYHET Publicerad:

Jämställdhetsbygget vill ändra bilden av byggbranschen

HALLÅ DÄR Ina Djurestål, initiativtagare till Jämställdhetsbygget. Vad är det för något?