Coca Cola

På ett år har andelen kvinnor inom produktion och lager på Coca-Cola European Partners i Sverige gått från 7 procent till 23 tack vare att aktivt jämställdhetsarbete.

Så breddar Coca-Cola perspektivet

NYHET Publicerad

STRATEGI Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet.

Kristina Håkansson

Kristina Håkansson, personalchef produktion och lager, Coca-Cola European Partners i Sverige.

Inom den europeiska koncernen är det svenska bolaget en förebild för andra länder, berättar Kristina Håkansson, personalchef produktion och lager, Coca-Cola European Partners i Sverige. En del står svensk lagstiftning för men det handlar också om att bolaget länge har drivit ett medvetet och aktivt arbete för jämställdhet.

Hos de som arbetar med exempelvis marknadsföring är majoriteten kvinnor men så ser det inte ut inom produktion och lager. Där var andelen kvinnor förra hösten sju procent vilket blev ett avstamp för att växla upp jämställdhetsarbetet. Idag, ett år senare är andelen kvinnor i produktion och lager 23 procent.

Första steget var att starta ett internt kvinnligt nätverk med träffar en gång i kvartalet. Det blev ett sammanhang att träffa andra kvinnor som de nästan aldrig träffade annars, berättar Kristina Håkansson.

Till träffarna har kvinnor från olika delar av organisationen kommit och berättat om sin resa inom företaget och vad de har mött för utmaningar. Nätverket har också använts för att på sociala medier sprida budskapet att kvinnor visst kan jobba i industrin.

– Vi har satsat på att åskådliggöra vad ett jobb i industrin innebär idag, och att det är en bra arbetsplats. Vi har också uppmanat kvinnor hos oss att tipsa sina kompisar.

När årets sommarjobbare skulle anställas tog företaget tillfället i akt att försöka få in fler kvinnor i produktion och lager. Det resulterade i att 52 procent av de som anställdes dit i somras var kvinnor.

– Budskapet till de rekryterande cheferna var att inte fokusera för mycket på de sökandes cv:n och teknisk kompetens, utan att försöka bredda perspektivet och titta på personlighet och potential.

Enligt företagets rekryteringspolicy ska det i möjligaste mån finnas lika många män som kvinnor bland slutkandidaterna när en fast tjänst ska tillsättas. Men med den heta arbetsmarknad som råder i Stockholm är det inte alltid lätt att leva upp till, påpekar Kristina Håkansson.

– Det kräver mycket tid och energi av våra rekryterare. De måste verkligen leta med ljus och lykta efter kandidater till vissa av våra jobb för att nå målet om 50–50.

För att locka nya grupper bygger Coca-Cola upp nya kanaler. Bland annat har mun-till-mun-metoden och sociala medier visat sig vara framgångsrikt, framför allt för att nå unga ur millenniegenerationen.

Det senaste året har ledare och medarbetare utbildats i hur företaget ser på mångfald och inkludering.

– Vi har gått på djupet för att verkligen förstå vad vi har för attityder internt när det gäller män och kvinnor för att få en bättre balans. Det arbetet fortsätter men i nästa steg tittar vi även på ålder och etnicitet, och jobbar mer aktivt med inkluderande ledarskap.

Coca-Cola kommer att kartlägga var de olika etniciteterna finns i organisationen för att kunna skapa en bättre etnisk fördelning i alla grupper. Målet för nästa år är att det alltid ska finnas en slutkandidat med annan etnisk bakgrund än svensk vid varje rekrytering.

– Vi är mycket tydliga med att våra grupper ska innehålla personer med olika personlighet och ålder, men även olika kulturell och etnisk bakgrund.

För att lyckas med jämställdhet och mångfald är det viktigt att det är ledningen som driver agendan och backar upp cheferna, konstaterar Kristina Håkansson.

– Det gäller att få med alla i diskussionen kring jämställdhet och mångfald. Vad innebär det för oss och hur vill vi ha det?

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kompetensutveckling mer än bara att åka på kurs

KOMMENTAR En nyckelfråga för företagens konkurrenskraft är att medarbetarna har rätt kompetens. Utmaningen är att växa, bygga sitt team och ställa om när det behövs. En ny undersökning visar att företagen är mycket engagerade i kompetensutveckling av sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Flyktingvågen gav byggföretag chansen att växa

REKRYTERING Just när bostadsutvecklaren Obos hade som störst behov av att expandera kom flyktingvågen till Sverige. Genom att strukturera arbetet annorlunda och anställa en svensklärare kunde företaget ta in flera nyanlända.
NYHET Publicerad:

Så gör LKAB för att locka kvinnor till gruvjobben

JÄMSTÄLLDHET På 20 år har andelen kvinnor på gruvföretaget LKAB stigit från 7,8 procent till 22,5 procent. Om två år ska var fjärde anställd vara kvinna. Utan mångfald utvecklas inte bolaget, enligt Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.
NYHET Publicerad:

Yrkesdörren ger utrikesfödda snabbväg till jobb

INTEGRATION Nätverkandet är ett centralt verktyg i kompetensförsörjningen. Det budskapet förmedlar Yrkesdörren, som jobbar för att både utrikesfödda och etablerade svenskar ska bredda sina nätverk och hitta varandra.
NYHET Publicerad:

Jämställdhetsbygget vill ändra bilden av byggbranschen

HALLÅ DÄR Ina Djurestål, initiativtagare till Jämställdhetsbygget. Vad är det för något?
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen skapar reformiver

BOSTADSPROBLEMEN Bristen på bostäder är ett bekymmer. Svensk Näringsliv vill öka rörligheten och föreslår bland annat sänkt flyttskatt och enklare byggregler. ”Den är också ett hinder för nyetableringar och tillväxt, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen stoppar nyckelrekryteringar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen skriker efter arbetskraft, men arbetskraften har inte råd att flytta dit jobben finns. Det kan leda till oöverskådliga konsekvenser för näringslivet och mycket beror på en illa fungerande bostadsmarknad. Men hur kommer man tillrätta med problemen? Det är utgångspunkten i Svenskt Näringslivs nya rapport ”Arbetskraft utan bostäder”.
NYHET Publicerad:

Utländska farmaceuter möts med öppna famnen

INTEGRATION Apoteksbranschen skriker efter farmaceuter. Det får flera apotek att rekrytera från utlandet. Michalina Grandin, apotekare från Polen, fick tidigt kontakt med Apotek Hjärtat som stöttade henne med svenskundervisning och praktikplats så att hon snabbt kunde få sin svenska legitimation.
NYHET Publicerad:

Akut läge: Bostadsbristen slår mot företagen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenska tech-företag skriker efter arbetskraft men har svårt att rekrytera på grund av bostadssituationen i Stockholm. "Även om du har en hög lön, så går det ibland inte att hitta något att hyra", säger Carl-Johan Hamilton, tech-rekryterare på Ants.
NYHET Publicerad:

Karriärnätverk lyfter fram kvinnor i energisektorn

JÄMSTÄLLDHET Energisektorn genomgår kraftiga förändringar som gör att branschen behöver bli mer jämställd. Det menar Anna-Carin Windahl, en av dem som driver nätverket Kraftkvinnorna.
NYHET Publicerad:

”Teknik ska vara skolans roligaste ämne”

HALLÅ DÄR Li Ljungberg, som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen. I höstas lanserade ni boken Teknik – 10 lektioner i att förändra världen. Varför gör Teknikföretagen detta?
NYHET Publicerad:

Bemanningsföretaget som låter individen styra

MÅNGFALD Privat sektor är bra på mångfald. Det konstaterar Anki Elken, hållbarhetschef på företaget Randstad som kommit långt med likabehandling och inkludering. "Integration måste börja med respekt och engagemang för individer".
NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.
NYHET Publicerad:

Värderingar lockar mer än lön

KOMPETENS För ett litet startupbolag är höga löner sällan ett möjligt sätt för att locka rätt kompetens. Beteendelabbet har lyckats så bra att vissa till och med går ner i lön för att få jobba där, berättar vd:n Ida Lemoine.
NYHET Publicerad:

”Allt att vinna på mångfald”

UTBILDNING Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få bidra stärker företaget.
NYHET Publicerad:

Attraktiva arbetsgivare ger lika karriärmöjligheter

JÄMSTÄLLDHET I stort går jämställdheten åt rätt håll, enligt Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. Karriärmöjligheterna är mer lika för män och kvinnor, och män är mer föräldralediga. En negativ faktor är att fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna.
NYHET Publicerad:

Så breddar Coca-Cola perspektivet

STRATEGI Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Caféet som anställer funktionsnedsatta prisas

HALLÅ DÄR Lars Nyström, som vunnit pris i Diversity Index award 2018, kategorin funktionsnedsättning. Sedan ett år tillbaka driver du August no stress surf café i Malmö. Vad är annorlunda med det?