LKAB
Foto: Fredric Alm

Externt satsar LKAB mycket på att tidigt väcka ungas, inte minst tjejers, intresse för teknik och industri. Det handlar om allt från att ordna studiebesök, praktik och exjobb till att vara ute på skolor och berätta om hur det är att jobba på ett företag som LKAB.

Så gör LKAB för att locka kvinnor till gruvjobben

NYHET Publicerad

JÄMSTÄLLDHET På 20 år har andelen kvinnor på gruvföretaget LKAB stigit från 7,8 procent till 22,5 procent. Om två år ska var fjärde anställd vara kvinna. Utan mångfald utvecklas inte bolaget, enligt Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.

Åse Juhlin

"Vi har definitivt jobbat med vår machokultur", säger Åse Juhlin på LKAB.

Gruvindustrin har varit extremt mansdominerad men det börjar nu att ändra sig. När automatiseringen breder ut sig och allt mer styrs ovan jord, blir jobben mindre fysiska och mer intressanta även för kvinnor. Sveriges största gruvföretag LKAB har under många år jobbat för att bredda sin rekrytering och öka andelen kvinnor.

– En av våra värderingar är nytänkande och om alla ser likadana ut och tänker likadant är vi inte särskilt nytänkande. Det är helt nödvändigt att ha en mångfald med kvinnor och män, yngre och äldre, och olika bakgrunder – annars utvecklas inte bolaget, säger Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.

2018 var 22,5 procent av koncernens 4200 anställda kvinnor. Bland cheferna är andelen kvinnor 21,4 procent. Det är stor skillnad mot år 1999 då 7,8 procent av de anställda var kvinnor och andelen kvinnliga chefer var 5,7 procent. Nyckeln till att lyckas när det gäller jämställdhet är att ha mål på koncernnivå som följs upp, konstaterar hon.

– Det man inte sätter mål på och mäter, det händer inte. Vi har miljömässiga, ekonomiska och sociala mål på högsta nivå, varav ett handlar om andelen kvinnor och kvinnliga chefer. Målet är 25 procent kvinnor år 2021 och vi är på ganska god väg.

Ytterligare ett mål som LKAB har satt upp är att 35 procent av företagets semestervikarier ska vara kvinnor, och det är nästan uppnått. Eftersom många semestervikarier senare går vidare inom företaget är de en viktig bas för att öka den totala andelen kvinnor, förklarar hon.

Överhuvudtaget satsar LKAB på att väcka ungas, och inte minst tjejers, intresse för teknik och industri tidigt. Företaget samverkar mycket med skolor, från förskola till universitet, genom att sponsra och delta i projekt som utvecklar och breddar kompetensen inom området. Det är allt från att ordna studiebesök, praktik och exjobb till att vara ute på skolor och berätta om hur det är att jobba på ett företag som LKAB.

– I de här sammanhangen lyfter vi särskilt fram kvinnliga medarbetare från olika delar av företaget – chefer, ingenjörer och andra. Kvinnliga förebilder är enormt viktigt för att locka fler kvinnor.

Rekryteringen är en särskilt viktig process för jämställdheten, konstaterar Åse Juhlin.

– Vi måste lägga tyngd vid att attrahera. Mångfald har för många blivit en hygienfaktor, och för alla unga är det en självklarhet att ett bolag jobbar med mångfald.

En faktor som attraherar både män och kvinnor till LKAB är företagets hållbarhetsarbete, berättar Åse Juhlin. Bland annat har LKAB med partner inom industrin startat initiativ för att minska Sveriges koldioxidutsläpp. 

– Inom alla våra områden har vi tuffa hållbarhetsmål och att få möjligheten att vara med och göra skillnad är något som lockar många unga. Konkurrensen är stor i vår bransch och det gäller hela tiden att vara bäst och där spelar det stor roll att ha en kultur där människor trivs.

Internt har LKAB också jobbat mycket med att förändra klimatet och utveckla kulturen. I botten finns en ledningsfilosofi som har tagits fram för att slå fast synen på ledarskap och medarbetarskap.

– I vårt bolag ska människor trivas och ha förutsättningar att utvecklas. Och där vi har tolerans mot olikheter. Vi har definitivt jobbat med vår machokultur!

På längre sikt driver LKAB ett projekt som ska utveckla kompetensen med sikte mot år 2030. Alla enheter har kartlagt de kompetenser som finns idag och vilka som behövs i framtiden för att ta reda på vilka förändringar som krävs de kommande åren.

– Vi behöver jobba mer med att transformera kompetens. Mycket går att göra internt i stället för att rekrytera externt. Till exempel har en grupp mekaniker nu fått möjligheten att läsa underhållsteknik en termin med lön. De är fantastiskt peppade!

Den här typen av initiativ kommer LKAB att satsa mer på framöver. Även om det kostar en del så är det desto mer kostsamt att tappa medarbetare och rekrytera nya, konstaterar Åse Juhlin.

– Nu har vi en grupp medarbetare som kan gå in i nya befattningar. Lojaliteten växer när de känner att företaget satsar på dem och ger dem möjligheter.

Fem tips för ökad jämställdhet

– Se till att företagets kvinnliga förebilder, på alla positioner, är ute och syns så att andra kvinnor känner att det är ett bolag som de kan och vill jobba på.

– Försök att väcka intresset för teknik och industri tidigt genom samarbeten med skolor, så att unga får veta hur många spännande jobb det finns där.

– Jobba med kulturen och var medveten om den. Ledningen måste visa att det är allvar och att den vill ha mångfald och en kultur där alla trivs. Mångfald får inte bara bli en klyscha.

– Ställ krav på att alla verksamheter, utifrån sina förutsättningar, ska ha aktiviteter kopplade till mångfald.

– Sätt mål på koncernnivå och följ upp dem kontinuerligt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.