LKAB
Foto: Fredric Alm

Externt satsar LKAB mycket på att tidigt väcka ungas, inte minst tjejers, intresse för teknik och industri. Det handlar om allt från att ordna studiebesök, praktik och exjobb till att vara ute på skolor och berätta om hur det är att jobba på ett företag som LKAB.

Så gör LKAB för att locka kvinnor till gruvjobben

NYHET Publicerad

JÄMSTÄLLDHET På 20 år har andelen kvinnor på gruvföretaget LKAB stigit från 7,8 procent till 22,5 procent. Om två år ska var fjärde anställd vara kvinna. Utan mångfald utvecklas inte bolaget, enligt Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.

Åse Juhlin

"Vi har definitivt jobbat med vår machokultur", säger Åse Juhlin på LKAB.

Gruvindustrin har varit extremt mansdominerad men det börjar nu att ändra sig. När automatiseringen breder ut sig och allt mer styrs ovan jord, blir jobben mindre fysiska och mer intressanta även för kvinnor. Sveriges största gruvföretag LKAB har under många år jobbat för att bredda sin rekrytering och öka andelen kvinnor.

– En av våra värderingar är nytänkande och om alla ser likadana ut och tänker likadant är vi inte särskilt nytänkande. Det är helt nödvändigt att ha en mångfald med kvinnor och män, yngre och äldre, och olika bakgrunder – annars utvecklas inte bolaget, säger Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.

2018 var 22,5 procent av koncernens 4200 anställda kvinnor. Bland cheferna är andelen kvinnor 21,4 procent. Det är stor skillnad mot år 1999 då 7,8 procent av de anställda var kvinnor och andelen kvinnliga chefer var 5,7 procent. Nyckeln till att lyckas när det gäller jämställdhet är att ha mål på koncernnivå som följs upp, konstaterar hon.

– Det man inte sätter mål på och mäter, det händer inte. Vi har miljömässiga, ekonomiska och sociala mål på högsta nivå, varav ett handlar om andelen kvinnor och kvinnliga chefer. Målet är 25 procent kvinnor år 2021 och vi är på ganska god väg.

Ytterligare ett mål som LKAB har satt upp är att 35 procent av företagets semestervikarier ska vara kvinnor, och det är nästan uppnått. Eftersom många semestervikarier senare går vidare inom företaget är de en viktig bas för att öka den totala andelen kvinnor, förklarar hon.

Överhuvudtaget satsar LKAB på att väcka ungas, och inte minst tjejers, intresse för teknik och industri tidigt. Företaget samverkar mycket med skolor, från förskola till universitet, genom att sponsra och delta i projekt som utvecklar och breddar kompetensen inom området. Det är allt från att ordna studiebesök, praktik och exjobb till att vara ute på skolor och berätta om hur det är att jobba på ett företag som LKAB.

– I de här sammanhangen lyfter vi särskilt fram kvinnliga medarbetare från olika delar av företaget – chefer, ingenjörer och andra. Kvinnliga förebilder är enormt viktigt för att locka fler kvinnor.

Rekryteringen är en särskilt viktig process för jämställdheten, konstaterar Åse Juhlin.

– Vi måste lägga tyngd vid att attrahera. Mångfald har för många blivit en hygienfaktor, och för alla unga är det en självklarhet att ett bolag jobbar med mångfald.

En faktor som attraherar både män och kvinnor till LKAB är företagets hållbarhetsarbete, berättar Åse Juhlin. Bland annat har LKAB med partner inom industrin startat initiativ för att minska Sveriges koldioxidutsläpp. 

– Inom alla våra områden har vi tuffa hållbarhetsmål och att få möjligheten att vara med och göra skillnad är något som lockar många unga. Konkurrensen är stor i vår bransch och det gäller hela tiden att vara bäst och där spelar det stor roll att ha en kultur där människor trivs.

Internt har LKAB också jobbat mycket med att förändra klimatet och utveckla kulturen. I botten finns en ledningsfilosofi som har tagits fram för att slå fast synen på ledarskap och medarbetarskap.

– I vårt bolag ska människor trivas och ha förutsättningar att utvecklas. Och där vi har tolerans mot olikheter. Vi har definitivt jobbat med vår machokultur!

På längre sikt driver LKAB ett projekt som ska utveckla kompetensen med sikte mot år 2030. Alla enheter har kartlagt de kompetenser som finns idag och vilka som behövs i framtiden för att ta reda på vilka förändringar som krävs de kommande åren.

– Vi behöver jobba mer med att transformera kompetens. Mycket går att göra internt i stället för att rekrytera externt. Till exempel har en grupp mekaniker nu fått möjligheten att läsa underhållsteknik en termin med lön. De är fantastiskt peppade!

Den här typen av initiativ kommer LKAB att satsa mer på framöver. Även om det kostar en del så är det desto mer kostsamt att tappa medarbetare och rekrytera nya, konstaterar Åse Juhlin.

– Nu har vi en grupp medarbetare som kan gå in i nya befattningar. Lojaliteten växer när de känner att företaget satsar på dem och ger dem möjligheter.

Fem tips för ökad jämställdhet

– Se till att företagets kvinnliga förebilder, på alla positioner, är ute och syns så att andra kvinnor känner att det är ett bolag som de kan och vill jobba på.

– Försök att väcka intresset för teknik och industri tidigt genom samarbeten med skolor, så att unga får veta hur många spännande jobb det finns där.

– Jobba med kulturen och var medveten om den. Ledningen måste visa att det är allvar och att den vill ha mångfald och en kultur där alla trivs. Mångfald får inte bara bli en klyscha.

– Ställ krav på att alla verksamheter, utifrån sina förutsättningar, ska ha aktiviteter kopplade till mångfald.

– Sätt mål på koncernnivå och följ upp dem kontinuerligt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Flyktingvågen gav byggföretag chansen att växa

REKRYTERING Just när bostadsutvecklaren Obos hade som störst behov av att expandera kom flyktingvågen till Sverige. Genom att strukturera arbetet annorlunda och anställa en svensklärare kunde företaget ta in flera nyanlända.
NYHET Publicerad:

Så gör LKAB för att locka kvinnor till gruvjobben

JÄMSTÄLLDHET På 20 år har andelen kvinnor på gruvföretaget LKAB stigit från 7,8 procent till 22,5 procent. Om två år ska var fjärde anställd vara kvinna. Utan mångfald utvecklas inte bolaget, enligt Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.
NYHET Publicerad:

Yrkesdörren ger utrikesfödda snabbväg till jobb

INTEGRATION Nätverkandet är ett centralt verktyg i kompetensförsörjningen. Det budskapet förmedlar Yrkesdörren, som jobbar för att både utrikesfödda och etablerade svenskar ska bredda sina nätverk och hitta varandra.
NYHET Publicerad:

Jämställdhetsbygget vill ändra bilden av byggbranschen

HALLÅ DÄR Ina Djurestål, initiativtagare till Jämställdhetsbygget. Vad är det för något?
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen skapar reformiver

BOSTADSPROBLEMEN Bristen på bostäder är ett bekymmer. Svensk Näringsliv vill öka rörligheten och föreslår bland annat sänkt flyttskatt och enklare byggregler. ”Den är också ett hinder för nyetableringar och tillväxt, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen stoppar nyckelrekryteringar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen skriker efter arbetskraft, men arbetskraften har inte råd att flytta dit jobben finns. Det kan leda till oöverskådliga konsekvenser för näringslivet och mycket beror på en illa fungerande bostadsmarknad. Men hur kommer man tillrätta med problemen? Det är utgångspunkten i Svenskt Näringslivs nya rapport ”Arbetskraft utan bostäder”.
NYHET Publicerad:

Utländska farmaceuter möts med öppna famnen

INTEGRATION Apoteksbranschen skriker efter farmaceuter. Det får flera apotek att rekrytera från utlandet. Michalina Grandin, apotekare från Polen, fick tidigt kontakt med Apotek Hjärtat som stöttade henne med svenskundervisning och praktikplats så att hon snabbt kunde få sin svenska legitimation.
NYHET Publicerad:

Akut läge: Bostadsbristen slår mot företagen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenska tech-företag skriker efter arbetskraft men har svårt att rekrytera på grund av bostadssituationen i Stockholm. "Även om du har en hög lön, så går det ibland inte att hitta något att hyra", säger Carl-Johan Hamilton, tech-rekryterare på Ants.
NYHET Publicerad:

Karriärnätverk lyfter fram kvinnor i energisektorn

JÄMSTÄLLDHET Energisektorn genomgår kraftiga förändringar som gör att branschen behöver bli mer jämställd. Det menar Anna-Carin Windahl, en av dem som driver nätverket Kraftkvinnorna.
NYHET Publicerad:

”Teknik ska vara skolans roligaste ämne”

HALLÅ DÄR Li Ljungberg, som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen. I höstas lanserade ni boken Teknik – 10 lektioner i att förändra världen. Varför gör Teknikföretagen detta?
NYHET Publicerad:

Bemanningsföretaget som låter individen styra

MÅNGFALD Privat sektor är bra på mångfald. Det konstaterar Anki Elken, hållbarhetschef på företaget Randstad som kommit långt med likabehandling och inkludering. "Integration måste börja med respekt och engagemang för individer".
NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.
NYHET Publicerad:

Värderingar lockar mer än lön

KOMPETENS För ett litet startupbolag är höga löner sällan ett möjligt sätt för att locka rätt kompetens. Beteendelabbet har lyckats så bra att vissa till och med går ner i lön för att få jobba där, berättar vd:n Ida Lemoine.
NYHET Publicerad:

”Allt att vinna på mångfald”

UTBILDNING Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få bidra stärker företaget.
NYHET Publicerad:

Attraktiva arbetsgivare ger lika karriärmöjligheter

JÄMSTÄLLDHET I stort går jämställdheten åt rätt håll, enligt Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. Karriärmöjligheterna är mer lika för män och kvinnor, och män är mer föräldralediga. En negativ faktor är att fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna.
NYHET Publicerad:

Så breddar Coca-Cola perspektivet

STRATEGI Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Caféet som anställer funktionsnedsatta prisas

HALLÅ DÄR Lars Nyström, som vunnit pris i Diversity Index award 2018, kategorin funktionsnedsättning. Sedan ett år tillbaka driver du August no stress surf café i Malmö. Vad är annorlunda med det?
NYHET Publicerad:

It-tjänsteföretag lockar med flexibilitet

STRATEGI Att erbjuda medarbetarna flexibilitet i tid och rum är ett sätt för it-tjänsteföretaget CGI att attrahera nya grupper. ”Idag lockar du inte någon med högre lön. Det är andra parametrar som har större betydelse”, säger hr-chefen Maria Ragnarsson.