Större trygghet får fler kvinnor att starta eget

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSKAP Kvinnors företagande har inte ökat nämnvärt de senaste 35 åren. Bland annat får fördomar och ett svagare socialt skydd för egenföretagare kvinnor att tveka. Det är synd för fler företagande kvinnor ökar mångfalden, ger ett mer varierat näringsliv och ökar Sveriges BNP, enligt entreprenörsprofessorn Carin Holmquist.

Carin Holmquist

"När man ser att många kvinnor jobbar med barn får man en bild i huvudet att alla kvinnor jobbar med barn. Men så är det ju inte", säger Carin Holmquist.

När Carin Holmquist, professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm, började forska om kvinnors företagande i början av 1980-talet var 25 procent av landets företagare kvinnor. Hennes kartläggning av dem visade tre saker:

  • Mångfald – de drev företag inom alla möjliga branscher. 
  • Osynlighet – få hade noterat att faktiskt var fjärde företagare var kvinna.
  • Anpassning – kvinnor anpassade företagandet efter civilstånd. Ogifta kvinnor var vanligare i konsultbranschen i storstäderna, och gifta kvinnor drev antingen industriföretag med sin man eller så var de i traditionellt kvinnliga branscher, och drev frisörsalonger eller små butiker.

I dag är det fortfarande bara 30–35 procent av företagarna som är kvinnor. De flesta av dem startar eget i barnafödande och vårdande ålder, ofta för att få fria arbetstider och möjligheten att kombinera med familjelivet, visar Carin Holmquist forskning. 

Men trots att Sverige har ett vältänkt system ur globalt perspektiv med maxtaxa på dagis, föräldrapenning, vård av barn och pension för den som är anställd, är det sociala skyddsnätet mycket svagare för egenföretagare. Carin Holmquists erfarenhet är att det har stor betydelse för om kvinnor tar steget och startar eget. 

– När en ung kvinna med ett strålande affärskoncept räknar på vad som händer om hon blir sjuk är det inte konstigt om hon tvekar. Och hur går det om hon får barn och är borta från marknaden ett år?

Generellt är kvinnor mer benägna att tänka socialt och mer långsiktigt, vilket bidrar till att deras företag inte lika ofta går i konkurs som mäns.

– En av anledningarna är att de vet när det börjar gå dåligt och drar sig ur i tid. De är inte beredda att satsa hela familjens ekonomi och låter det inte gå så långt, säger Carin Holmquist.

Samtidigt är kvinnor ofta mer beroende av omgivningen än män – och räddare för att misslyckas.

– Kvinnor borde sluta bry sig så mycket om vad andra tycker. Företagande handlar om att våga satsa på något eget, att lita på sin inre röst, och att inte bry sig om alla som säger att det inte kommer att gå, säger Carin Holmquist.

Hon tycker att det är synd att så många med riktigt trovärdiga och bra idéer inte vågar ta dem vidare.

– Sverige är inte ett företagande land. Till exempel har vi en väldigt negativ bild av att sälja – det är lite fult. I Danmark är det helt annorlunda. Där är det affärsmässigt. 

En aspekt är också hur media, politiker och allmänhet ser på företagare. Många ser fortfarande på en företagare som en ung vit man. 

– Det finns förutfattade meningar om vad kvinnor ska göra. När man ser att många kvinnor jobbar med barn får man en bild i huvudet att alla kvinnor jobbar med barn. Men så är det ju inte. 

Även om många säger att rutavdrag och friskolor är bra för kvinnors företagande, så förutsätter det att man tror att kvinnor har som högsta önskan att fortsätta med det som de redan gör, till exempel som förskolelärare, och starta en förskola, konstaterar hon. 

– Ingen tänker att den högsta önskan för en man som jobbar på Volvo är att starta ett företag inom bilproduktion. Det tycker jag är en fördom, säger Carin Holmquist.

Om fler kvinnor startar företag ökar Sveriges BNP men också mångfalden i näringslivet. Ett bra företagande är varierat, med personer som har olika erfarenheter och olika kön, bakgrund och politisk uppfattning.

– Det är bra när kvinnor blir ingenjörer men ingen uppmuntrar män att väva eller brodera. Många sysslor som kvinnor har gjort finns inte längre eller är i utdöende. Varför anses det vara bättre att vara en maskulin kvinna än en feminin man? 

Carin Holmquists råd till kvinnor, och män, som vill starta eget är att inte tappa bort sin egen lön.

– Många, framför allt tjejer, glömmer den egna lönen i kalkylen. Börja med vad du vill ta ut i lön – det är basic.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bostadsbristen skapar reformiver

BOSTADSPROBLEMEN Bristen på bostäder är ett bekymmer. Svensk Näringsliv vill öka rörligheten och föreslår bland annat sänkt flyttskatt och enklare byggregler. ”Den är också ett hinder för nyetableringar och tillväxt, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen stoppar nyckelrekryteringar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen skriker efter arbetskraft, men arbetskraften har inte råd att flytta dit jobben finns. Det kan leda till oöverskådliga konsekvenser för näringslivet och mycket beror på en illa fungerande bostadsmarknad. Men hur kommer man tillrätta med problemen? Det är utgångspunkten i Svenskt Näringslivs nya rapport ”Arbetskraft utan bostäder”.
NYHET Publicerad:

Utländska farmaceuter möts med öppna famnen

INTEGRATION Apoteksbranschen skriker efter farmaceuter. Det får flera apotek att rekrytera från utlandet. Michalina Grandin, apotekare från Polen, fick tidigt kontakt med Apotek Hjärtat som stöttade henne med svenskundervisning och praktikplats så att hon snabbt kunde få sin svenska legitimation.
NYHET Publicerad:

Akut läge: Bostadsbristen slår mot företagen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenska tech-företag skriker efter arbetskraft men har svårt att rekrytera på grund av bostadssituationen i Stockholm. "Även om du har en hög lön, så går det ibland inte att hitta något att hyra", säger Carl-Johan Hamilton, tech-rekryterare på Ants.
NYHET Publicerad:

Karriärnätverk lyfter fram kvinnor i energisektorn

JÄMSTÄLLDHET Energisektorn genomgår kraftiga förändringar som gör att branschen behöver bli mer jämställd. Det menar Anna-Carin Windahl, en av dem som driver nätverket Kraftkvinnorna.
NYHET Publicerad:

”Teknik ska vara skolans roligaste ämne”

HALLÅ DÄR Li Ljungberg, som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen. I höstas lanserade ni boken Teknik – 10 lektioner i att förändra världen. Varför gör Teknikföretagen detta?
NYHET Publicerad:

Bemanningsföretaget som låter individen styra

MÅNGFALD Privat sektor är bra på mångfald. Det konstaterar Anki Elken, hållbarhetschef på företaget Randstad som kommit långt med likabehandling och inkludering. "Integration måste börja med respekt och engagemang för individer".
NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.
NYHET Publicerad:

Värderingar lockar mer än lön

KOMPETENS För ett litet startupbolag är höga löner sällan ett möjligt sätt för att locka rätt kompetens. Beteendelabbet har lyckats så bra att vissa till och med går ner i lön för att få jobba där, berättar vd:n Ida Lemoine.
NYHET Publicerad:

”Allt att vinna på mångfald”

UTBILDNING Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få bidra stärker företaget.
NYHET Publicerad:

Attraktiva arbetsgivare ger lika karriärmöjligheter

JÄMSTÄLLDHET I stort går jämställdheten åt rätt håll, enligt Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. Karriärmöjligheterna är mer lika för män och kvinnor, och män är mer föräldralediga. En negativ faktor är att fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna.
NYHET Publicerad:

Så breddar Coca-Cola perspektivet

STRATEGI Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Caféet som anställer funktionsnedsatta prisas

HALLÅ DÄR Lars Nyström, som vunnit pris i Diversity Index award 2018, kategorin funktionsnedsättning. Sedan ett år tillbaka driver du August no stress surf café i Malmö. Vad är annorlunda med det?
NYHET Publicerad:

It-tjänsteföretag lockar med flexibilitet

STRATEGI Att erbjuda medarbetarna flexibilitet i tid och rum är ett sätt för it-tjänsteföretaget CGI att attrahera nya grupper. ”Idag lockar du inte någon med högre lön. Det är andra parametrar som har större betydelse”, säger hr-chefen Maria Ragnarsson.
NYHET Publicerad:

Scandic växlar upp mångfalden

REKRYTERING För många ungdomar i förorten finns det inte ens på kartan att få jobb hos en traditionellt svensk arbetsgivare. Det vill Scandic Hotels ändra på genom att bredda rekryteringsbasen och locka nya typer av medarbetare, men också för att göra en insats i samhället.
NYHET Publicerad:

Jämställt på verkstadsgolvet

ARBETSMILJÖ På monteringen gäller varannan damernas. Det är lika självklart att en man vabbar som en kvinna och dessutom är personalen friskare. Knepet är att integrera jämställdhetsarbetet i vardagen, enligt Indexators hr-chef Linda Lönnerskog.
NYHET Publicerad:

Teknikkvinnor inspirerar varandra på nätet

NÄTVERK Teknikkvinnor började som en grupp på Facebook. Nu reser grundarna landet runt och hjälper företag och organisationer att bli mer jämställda. ”För att kvinnor ska vilja stanna måste hela kulturen vara inkluderande”, säger vd:n Maria Norberg.
NYHET Publicerad:

Varannan tjänsteman rekryteras redan i skolan

MÅNGFALD Genom att fånga upp nyexaminerade och nyanlända lyckas företaget Dipart bättre än många av sina konkurrenter med att rekrytera i en överhettad byggbransch. ”Hälften av våra tjänstemän rekryterade vi egentligen redan när de gick i skolan”, säger vd:n Jens Hoffmann.
NYHET Publicerad:

Industriföretag träffar kvinnor med ledarambitioner

HALLÅ DÄR Madelen Porserud, som tillsammans med tre andra civilingenjörer grundat Female Leader Engineer. Vad går det ut på?
NYHET Publicerad:

Fokus på kravprofilen breddar Sodexos rekrytering

MÅNGFALD Rekrytering baserad på kompetens har lett till större mångfald och bättre business på Sodexo. ”Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel?”, säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig.