Större trygghet får fler kvinnor att starta eget

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSKAP Kvinnors företagande har inte ökat nämnvärt de senaste 35 åren. Bland annat får fördomar och ett svagare socialt skydd för egenföretagare kvinnor att tveka. Det är synd för fler företagande kvinnor ökar mångfalden, ger ett mer varierat näringsliv och ökar Sveriges BNP, enligt entreprenörsprofessorn Carin Holmquist.

Carin Holmquist

"När man ser att många kvinnor jobbar med barn får man en bild i huvudet att alla kvinnor jobbar med barn. Men så är det ju inte", säger Carin Holmquist.

När Carin Holmquist, professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm, började forska om kvinnors företagande i början av 1980-talet var 25 procent av landets företagare kvinnor. Hennes kartläggning av dem visade tre saker:

  • Mångfald – de drev företag inom alla möjliga branscher. 
  • Osynlighet – få hade noterat att faktiskt var fjärde företagare var kvinna.
  • Anpassning – kvinnor anpassade företagandet efter civilstånd. Ogifta kvinnor var vanligare i konsultbranschen i storstäderna, och gifta kvinnor drev antingen industriföretag med sin man eller så var de i traditionellt kvinnliga branscher, och drev frisörsalonger eller små butiker.

I dag är det fortfarande bara 30–35 procent av företagarna som är kvinnor. De flesta av dem startar eget i barnafödande och vårdande ålder, ofta för att få fria arbetstider och möjligheten att kombinera med familjelivet, visar Carin Holmquist forskning. 

Men trots att Sverige har ett vältänkt system ur globalt perspektiv med maxtaxa på dagis, föräldrapenning, vård av barn och pension för den som är anställd, är det sociala skyddsnätet mycket svagare för egenföretagare. Carin Holmquists erfarenhet är att det har stor betydelse för om kvinnor tar steget och startar eget. 

– När en ung kvinna med ett strålande affärskoncept räknar på vad som händer om hon blir sjuk är det inte konstigt om hon tvekar. Och hur går det om hon får barn och är borta från marknaden ett år?

Generellt är kvinnor mer benägna att tänka socialt och mer långsiktigt, vilket bidrar till att deras företag inte lika ofta går i konkurs som mäns.

– En av anledningarna är att de vet när det börjar gå dåligt och drar sig ur i tid. De är inte beredda att satsa hela familjens ekonomi och låter det inte gå så långt, säger Carin Holmquist.

Samtidigt är kvinnor ofta mer beroende av omgivningen än män – och räddare för att misslyckas.

– Kvinnor borde sluta bry sig så mycket om vad andra tycker. Företagande handlar om att våga satsa på något eget, att lita på sin inre röst, och att inte bry sig om alla som säger att det inte kommer att gå, säger Carin Holmquist.

Hon tycker att det är synd att så många med riktigt trovärdiga och bra idéer inte vågar ta dem vidare.

– Sverige är inte ett företagande land. Till exempel har vi en väldigt negativ bild av att sälja – det är lite fult. I Danmark är det helt annorlunda. Där är det affärsmässigt. 

En aspekt är också hur media, politiker och allmänhet ser på företagare. Många ser fortfarande på en företagare som en ung vit man. 

– Det finns förutfattade meningar om vad kvinnor ska göra. När man ser att många kvinnor jobbar med barn får man en bild i huvudet att alla kvinnor jobbar med barn. Men så är det ju inte. 

Även om många säger att rutavdrag och friskolor är bra för kvinnors företagande, så förutsätter det att man tror att kvinnor har som högsta önskan att fortsätta med det som de redan gör, till exempel som förskolelärare, och starta en förskola, konstaterar hon. 

– Ingen tänker att den högsta önskan för en man som jobbar på Volvo är att starta ett företag inom bilproduktion. Det tycker jag är en fördom, säger Carin Holmquist.

Om fler kvinnor startar företag ökar Sveriges BNP men också mångfalden i näringslivet. Ett bra företagande är varierat, med personer som har olika erfarenheter och olika kön, bakgrund och politisk uppfattning.

– Det är bra när kvinnor blir ingenjörer men ingen uppmuntrar män att väva eller brodera. Många sysslor som kvinnor har gjort finns inte längre eller är i utdöende. Varför anses det vara bättre att vara en maskulin kvinna än en feminin man? 

Carin Holmquists råd till kvinnor, och män, som vill starta eget är att inte tappa bort sin egen lön.

– Många, framför allt tjejer, glömmer den egna lönen i kalkylen. Börja med vad du vill ta ut i lön – det är basic.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.
NYHET Publicerad:

Kompetensutveckling mer än bara att åka på kurs

KOMMENTAR En nyckelfråga för företagens konkurrenskraft är att medarbetarna har rätt kompetens. Utmaningen är att växa, bygga sitt team och ställa om när det behövs. En ny undersökning visar att företagen är mycket engagerade i kompetensutveckling av sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Flyktingvågen gav byggföretag chansen att växa

REKRYTERING Just när bostadsutvecklaren Obos hade som störst behov av att expandera kom flyktingvågen till Sverige. Genom att strukturera arbetet annorlunda och anställa en svensklärare kunde företaget ta in flera nyanlända.
NYHET Publicerad:

Så gör LKAB för att locka kvinnor till gruvjobben

JÄMSTÄLLDHET På 20 år har andelen kvinnor på gruvföretaget LKAB stigit från 7,8 procent till 22,5 procent. Om två år ska var fjärde anställd vara kvinna. Utan mångfald utvecklas inte bolaget, enligt Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.
NYHET Publicerad:

Yrkesdörren ger utrikesfödda snabbväg till jobb

INTEGRATION Nätverkandet är ett centralt verktyg i kompetensförsörjningen. Det budskapet förmedlar Yrkesdörren, som jobbar för att både utrikesfödda och etablerade svenskar ska bredda sina nätverk och hitta varandra.
NYHET Publicerad:

Jämställdhetsbygget vill ändra bilden av byggbranschen

HALLÅ DÄR Ina Djurestål, initiativtagare till Jämställdhetsbygget. Vad är det för något?
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen skapar reformiver

BOSTADSPROBLEMEN Bristen på bostäder är ett bekymmer. Svensk Näringsliv vill öka rörligheten och föreslår bland annat sänkt flyttskatt och enklare byggregler. ”Den är också ett hinder för nyetableringar och tillväxt, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen stoppar nyckelrekryteringar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen skriker efter arbetskraft, men arbetskraften har inte råd att flytta dit jobben finns. Det kan leda till oöverskådliga konsekvenser för näringslivet och mycket beror på en illa fungerande bostadsmarknad. Men hur kommer man tillrätta med problemen? Det är utgångspunkten i Svenskt Näringslivs nya rapport ”Arbetskraft utan bostäder”.
NYHET Publicerad:

Utländska farmaceuter möts med öppna famnen

INTEGRATION Apoteksbranschen skriker efter farmaceuter. Det får flera apotek att rekrytera från utlandet. Michalina Grandin, apotekare från Polen, fick tidigt kontakt med Apotek Hjärtat som stöttade henne med svenskundervisning och praktikplats så att hon snabbt kunde få sin svenska legitimation.
NYHET Publicerad:

Akut läge: Bostadsbristen slår mot företagen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenska tech-företag skriker efter arbetskraft men har svårt att rekrytera på grund av bostadssituationen i Stockholm. "Även om du har en hög lön, så går det ibland inte att hitta något att hyra", säger Carl-Johan Hamilton, tech-rekryterare på Ants.
NYHET Publicerad:

Karriärnätverk lyfter fram kvinnor i energisektorn

JÄMSTÄLLDHET Energisektorn genomgår kraftiga förändringar som gör att branschen behöver bli mer jämställd. Det menar Anna-Carin Windahl, en av dem som driver nätverket Kraftkvinnorna.
NYHET Publicerad:

”Teknik ska vara skolans roligaste ämne”

HALLÅ DÄR Li Ljungberg, som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen. I höstas lanserade ni boken Teknik – 10 lektioner i att förändra världen. Varför gör Teknikföretagen detta?