Flickor i skolan
Foto: ERIK G SVENSSON

Redan i åldern 12–15 år börjar tjejer tänka att det som är manligt kodat nog inte är något för dem. Samtidigt sjunker också deras intresse för matte, teknik och datorer. "Kan man gå in med en intervention i den åldern skulle kanske intresset stanna kvar och utvecklas starkare", säger Una tellhed vid Lunds universitet.

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

NYHET Publicerad

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Killar tror att de klarar allt men väljer bort kvinnodominerade yrken för att de i högre grad lockas av hög status och lön, visar forskningen.

Una Tellhed

"Det är tråkigt om stereotypa föreställningar om kön hindrar personer från att hitta jobbet som passar dem bäst", säger Una Tellhed.

– När vi såg resultatet av vår studie blev vi bekymrade över att det fortfarande ser ut så här. Det är ju väldigt illa att unga tjejer underskattar sin kompetens, säger Una Tellhed, universitetslektor i psykologi vid Lunds universitet.

Hon leder ett forskningsprojekt om skillnader i tjejers och killars intresse och val till gymnasiet och högre utbildning. Gruppens studier visar att den variabel som tydligast förklarar varför inte fler tjejer väljer mansdominerade utbildningar är att de inte tror sig ha kompetensen för det.

– Unga kvinnor tror generellt att de klarar stereotypiskt kvinnliga utbildningar och yrken men tvivlar ofta på sin kompetens kring allt som förknippas med män och maskulinitet. Den största könsskillnaden ligger i att tjejer tror att de är mycket sämre på teknik än vad killarna tror.

Sambandet är högt mellan hur bra man tror att man är på något och hur intresserad man är av det.

– Tron på förmågan är viktig för valet av utbildning. Det är lätt att tro att det speglar kompetensen men det gör det inte.

Tjejer har bättre betyg än killar i alla ämnen, även i matematik, men eftersom det är stereotypt maskulint tror tjejer ändå att de är sämre på matte än vad killarna tror att de är.

– Här ser vi att de negativa stereotyperna påverkar. Men det intressanta är att när killarna skattar sin kompetens tror de att de klarar allt lika bra oavsett om det är kvinnligt eller manligt kodat.

Forskarna tror att det handlar om att samhället stereotyperar män som bättre generellt. Att mäns dominans i makt- och expertpositioner har skapat en förväntan hos oss att män är mer kompetenta eller har större potential för utveckling.

– Tyvärr verkar det påverka unga tjejer fortfarande eftersom de underskattar sin kompetens.

Ett problem med uppdelningen är att det oftare blir brist på arbetskraft i könssegregerade yrken.

– Eftersom det till exempel råder stor brist på sjuksköterskor vore det bra om fler män kunde tänka sig att bli sjuksköterskor. Och inom ingenjörs- och it-området vill företagen anställa fler kvinnor.

Så det är alltså inte så att män är generellt mer lämpade och trivs bättre med att jobba inom teknikområdet?”

– Nej, forskning visar att könsskillnader är mycket små när det gäller de förmågor och personligheter som avgör vilken yrkeskategori en person passar att jobba inom. Däremot är de individuella skillnaderna stora.

Forskarnas slutsats är att det är stereotyperna som hindrar många tjejer att utveckla ett intresse för det som de annars skulle trivas bra som. Säger samhället att män är de som är bra på teknik kanske kvinnor väljer bort det tidigt, till exempel.

– Studier visar att tjejer redan i åldern 12–15 år börjar tänka att det som är manligt kodat nog inte är något för dem. I den åldern sjunker också deras intresse för matte, teknik och datorer. Så om man kan gå in med en intervention i den åldern kanske intresset skulle stanna kvar och utvecklas starkare.

Det bästa för att utveckla tron på sin kompetens är att få öva mer, prova på och prestera mer i ämnet, och parallellt med det måste stereotyperna jobbas bort, påpekar Una Tellhed.

–  Upplevd kompetens är viktigare för intresseutvecklingen än faktisk kompetens. Det är tråkigt om stereotypa föreställningar om kön hindrar personer från att hitta jobbet som passar dem bäst.

Förväntan om att trivas socialt är en annan variabel som påverkar ungas utbildningsval. Både tjejer och killar tror att de kommer att trivas på en utbildning med många av deras eget kön.

– Därför är det betydelsefullt att jobba med förebilder, till exempel så att ungdomar får se att det finns personer av det egna könet på en utbildning.

Ytterligare en variabel som påverkar är vad personen har för mål med sin karriär. Till exempel är det stereotypt kvinnligt att vilja jobba med människor, hjälpa andra och vårda.

– Vi ser att tjejer vill det lite mer än killar vilket spelar roll för att förklara varför fler tjejer väljer sjuksköterskeyrket.

Stereotypt manliga mål i karriären är att vilja ha hög lön och status, men där finns egentligen inga könsskillnader, enligt Una Tellhed.

– Tjejer vill det lika mycket som killar. Men när vi bad deltagarna i studien att välja mellan att hjälpa andra och göra gott, eller att få hög lön och status, skiljer det sig. 70 procent av killarna som väljer hög lön och status medan bara 50 procent av tjejerna gör det.

Una Tellheds önskelista till politikerna:

– Jobba mot könsstereotyperna i skolan. Det behövs mer utbildning om hur de påverkar oss.

–  Stärk unga tjejers tro på sin kompetens.

–  Öka förväntan om att trivas på en utbildning även där det är få av ens eget kön. Skolor och högskolor måste se till att alla trivs.

– Försök att höja statusen på yrken som domineras av ett kön för att locka fler av det andra könet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny satsning lockar kvinnor till industrin

UTBILDNING I Värmland görs en storsatsning på industrirelaterad vuxenutbildning för att försöka komma till rätta med kompetensbristen. Mikaela Larsson utbildar sig till cnc-operatör i Karlstad och känner att hon har hamnat rätt. ”Det är ju det här jag ska göra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

”Vi måste vända på tratten” 

HALLÅ DÄR Anders Ferbe, du var tidigare ordförande i Valideringsdelegationen som i våras lämnade sitt slutbetänkande. Varför är det så viktigt att valideringen utvecklas?
NYHET Publicerad:

Snabba vägar till ny kunskap

KOMPETENS Korta utbildningar på distans. Det är det företagen vill ha nu, enligt utbildnings-vd:n Maria Scullman. Hon är övertygad om att det fortsätter även efter corona. ”Företagen har gjort den förflyttning som det har pratats om länge – att bli mer digitala och jobba på distans”.
NYHET Publicerad:

Digitalt kompetenslyft för garveriet

DIGITALISERING När corona slog till ställde Ödins garveri på Gotland snabbt om och lanserade en nätbutik. Ägaren Eva Lilja går nu en utbildning om digitalisering inom handeln. ”Det är nyttigt att försöka förstå hur det hänger ihop, var det är viktigt att synas och hur kunder tänker”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Komvux: Positiv signal från regeringen

UTBILDNING Regeringen satsar på vuxenutbildningen. Den som har störst behov av studier ska ges förtur och språk blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ”Förändringarna är ett steg i rätt riktning för en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.
NYHET Publicerad:

Så tog sig byggjätten ur machokulturen

STRATEGI En missad storaffär gjorde att Skanskas mångfaldsarbete tog fart på allvar. "Ledningen hade nog inte förstått att det kunde vara affärskritiskt", säger Monica Westerberg på Skanska Sverige där andelen kvinnor nu har ökat markant.
NYHET Publicerad:

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.
NYHET Publicerad:

De är techbranschens hetaste kvinnor 

HALLÅ DÄR Livia Moore, marknadschef på riskkapitalbolaget Antler, som har varit med och tagit fram en lista på 50 tongivande kvinnor i techbranschen. Varför behövs det?
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.