Flickor i skolan
Foto: ERIK G SVENSSON

Redan i åldern 12–15 år börjar tjejer tänka att det som är manligt kodat nog inte är något för dem. Samtidigt sjunker också deras intresse för matte, teknik och datorer. "Kan man gå in med en intervention i den åldern skulle kanske intresset stanna kvar och utvecklas starkare", säger Una tellhed vid Lunds universitet.

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

NYHET Publicerad

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Killar tror att de klarar allt men väljer bort kvinnodominerade yrken för att de i högre grad lockas av hög status och lön, visar forskningen.

Una Tellhed

"Det är tråkigt om stereotypa föreställningar om kön hindrar personer från att hitta jobbet som passar dem bäst", säger Una Tellhed.

– När vi såg resultatet av vår studie blev vi bekymrade över att det fortfarande ser ut så här. Det är ju väldigt illa att unga tjejer underskattar sin kompetens, säger Una Tellhed, universitetslektor i psykologi vid Lunds universitet.

Hon leder ett forskningsprojekt om skillnader i tjejers och killars intresse och val till gymnasiet och högre utbildning. Gruppens studier visar att den variabel som tydligast förklarar varför inte fler tjejer väljer mansdominerade utbildningar är att de inte tror sig ha kompetensen för det.

– Unga kvinnor tror generellt att de klarar stereotypiskt kvinnliga utbildningar och yrken men tvivlar ofta på sin kompetens kring allt som förknippas med män och maskulinitet. Den största könsskillnaden ligger i att tjejer tror att de är mycket sämre på teknik än vad killarna tror.

Sambandet är högt mellan hur bra man tror att man är på något och hur intresserad man är av det.

– Tron på förmågan är viktig för valet av utbildning. Det är lätt att tro att det speglar kompetensen men det gör det inte.

Tjejer har bättre betyg än killar i alla ämnen, även i matematik, men eftersom det är stereotypt maskulint tror tjejer ändå att de är sämre på matte än vad killarna tror att de är.

– Här ser vi att de negativa stereotyperna påverkar. Men det intressanta är att när killarna skattar sin kompetens tror de att de klarar allt lika bra oavsett om det är kvinnligt eller manligt kodat.

Forskarna tror att det handlar om att samhället stereotyperar män som bättre generellt. Att mäns dominans i makt- och expertpositioner har skapat en förväntan hos oss att män är mer kompetenta eller har större potential för utveckling.

– Tyvärr verkar det påverka unga tjejer fortfarande eftersom de underskattar sin kompetens.

Ett problem med uppdelningen är att det oftare blir brist på arbetskraft i könssegregerade yrken.

– Eftersom det till exempel råder stor brist på sjuksköterskor vore det bra om fler män kunde tänka sig att bli sjuksköterskor. Och inom ingenjörs- och it-området vill företagen anställa fler kvinnor.

Så det är alltså inte så att män är generellt mer lämpade och trivs bättre med att jobba inom teknikområdet?”

– Nej, forskning visar att könsskillnader är mycket små när det gäller de förmågor och personligheter som avgör vilken yrkeskategori en person passar att jobba inom. Däremot är de individuella skillnaderna stora.

Forskarnas slutsats är att det är stereotyperna som hindrar många tjejer att utveckla ett intresse för det som de annars skulle trivas bra som. Säger samhället att män är de som är bra på teknik kanske kvinnor väljer bort det tidigt, till exempel.

– Studier visar att tjejer redan i åldern 12–15 år börjar tänka att det som är manligt kodat nog inte är något för dem. I den åldern sjunker också deras intresse för matte, teknik och datorer. Så om man kan gå in med en intervention i den åldern kanske intresset skulle stanna kvar och utvecklas starkare.

Det bästa för att utveckla tron på sin kompetens är att få öva mer, prova på och prestera mer i ämnet, och parallellt med det måste stereotyperna jobbas bort, påpekar Una Tellhed.

–  Upplevd kompetens är viktigare för intresseutvecklingen än faktisk kompetens. Det är tråkigt om stereotypa föreställningar om kön hindrar personer från att hitta jobbet som passar dem bäst.

Förväntan om att trivas socialt är en annan variabel som påverkar ungas utbildningsval. Både tjejer och killar tror att de kommer att trivas på en utbildning med många av deras eget kön.

– Därför är det betydelsefullt att jobba med förebilder, till exempel så att ungdomar får se att det finns personer av det egna könet på en utbildning.

Ytterligare en variabel som påverkar är vad personen har för mål med sin karriär. Till exempel är det stereotypt kvinnligt att vilja jobba med människor, hjälpa andra och vårda.

– Vi ser att tjejer vill det lite mer än killar vilket spelar roll för att förklara varför fler tjejer väljer sjuksköterskeyrket.

Stereotypt manliga mål i karriären är att vilja ha hög lön och status, men där finns egentligen inga könsskillnader, enligt Una Tellhed.

– Tjejer vill det lika mycket som killar. Men när vi bad deltagarna i studien att välja mellan att hjälpa andra och göra gott, eller att få hög lön och status, skiljer det sig. 70 procent av killarna som väljer hög lön och status medan bara 50 procent av tjejerna gör det.

Una Tellheds önskelista till politikerna:

– Jobba mot könsstereotyperna i skolan. Det behövs mer utbildning om hur de påverkar oss.

–  Stärk unga tjejers tro på sin kompetens.

–  Öka förväntan om att trivas på en utbildning även där det är få av ens eget kön. Skolor och högskolor måste se till att alla trivs.

– Försök att höja statusen på yrken som domineras av ett kön för att locka fler av det andra könet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaren satsar på jobb till utsatta grupper

KOMPETENS Att ta in utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning är ett sätt för FM Mattsson Mora Group att ta sitt samhällsansvar och få in ny kompetens.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Unga inspirerar i energibranschen

HALLÅ DÄR Neval Bilic, ansvarig för frågor kring kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige. Ni har startat initiativet Qraftsamling. Vad är det?
NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar. 
NYHET Publicerad:

”Våga testa mångfald på riktigt”

HALLÅ DÄR Delal Apak, vd på rekryteringsföretaget Novare Peritos, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis autism, adhd eller add. Hur ser deras arbetsmarknad ut?
NYHET Publicerad:

Så ska unga tjejer behålla sitt teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Unga tjejer följer äldre tjejer på sociala medier, där de delar med sig av vardagen på en teknisk utbildning. Teknikföretagens senaste grepp är ett försök att få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Fyra svenska medaljer vid yrkes-VM

WEBB-TV Sverige kammade hem ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence vid yrkes-VM i ryska Kazan.
NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Här har kompetensutveckling högsta prioritet

KOMPETENS Med eget universitet i USA kan företaget General Electric erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för sina medarbetare. Christina Dahlgren, HR-chef vid det svenska dotterbolaget, berättar om en utbildningsverksamhet som ger gott om utrymme för medarbetarna att utveckla sig själva och företaget.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.