Yrkesdörren.jpg
Foto: LO BOMAN

Genom Yrkesdörren får den utrikesfödda i ett möte med en etablerad svensk chansen att lära sig mer om branschens sociala koder, hur arbetsmarknaden och rekryteringsbehovet ser ut. Efter mötet ska den etablerade svensken dela med sig av två kontakter i sitt nätverk.

Yrkesdörren ger utrikesfödda snabbväg till jobb

NYHET Publicerad

INTEGRATION Nätverkandet är ett centralt verktyg i kompetensförsörjningen. Det budskapet förmedlar Yrkesdörren, som jobbar för att både utrikesfödda och etablerade svenskar ska bredda sina nätverk och hitta varandra.

Astrid Gyllenkrok Kristensen

"För varje möte som den utrikesfödda har utökar han eller hon sitt nätverk, och det samma gäller för den etablerade svensken", säger Astrid Gyllenkrok Kristensen.

– Vi tror att nätverket är nyckeln till att lyckas med att bredda sin rekrytering. Det är där som det faktiskt händer, säger Astrid Gyllenkrok Kristensen, verksamhetsansvarig på Yrkesdörren.

Idag sker sju av tio rekryteringar via kontakter. Trots att bara 16 procent av alla rekryteringar går genom arbetsförmedlingen slussas alla utrikesfödda dit, vilket inte är hållbart om utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden ska påskyndas, konstaterar hon.

– Det är kontakter som styr. Möten leder till nätverk och nätverk leder till jobb. Därför är möten så viktiga. Det påskyndar att utrikesfödda kommer ut på arbetsmarknaden.

Tanken med Yrkesdörren är att påskynda utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden. Via en digital tjänst registrerar sig utrikesfödda och etablerade svenskar. De som jobbar i samma bransch matchas ihop och får förslag på att träffas, över en fika eller en lunch.

– Vi ser att förändringar sker snabbare genom det mänskliga mötet. Det är inte så skrämmande och det öppnar för helt andra möjligheter. Självklart handlar det om individnytta och engagemang, men det finns också en otrolig affärsnytta i det.

En tredjedel av alla utrikesfödda har idag jobb som de är överkvalificerade för, förklarar hon. Det är negativt för individen men det får också en negativ effekt på samhällsekonomin när de med rätt kompetens för jobben inte kommer in på arbetsmarknaden.

– Det finns en ineffektivitet på arbetsmarknaden. Samtidigt som det finns en grupp med rätt kompetens, men med fel eller inget jobb, finns det en grupp med företagare som behöver den kompetensen. Vi menar att ineffektiviteten till stor del beror på att de inte delar nätverk.

Företag kan skapa många fler jobb om de bara hittar rätt kompetens, och de behöver jobba med sina nätverk för att göra det, betonar hon.

– Rekryteringsprocessen behöver uppdateras för att möta de nya behoven. Man har sina källor och pratar med de man brukar prata med. Personen ska ha gjort samma sak innan, och helst ska någon kunna ge en informell validering att det är en bra person.

Genom Yrkesdörren får den utrikesfödda i ett möte med en etablerad svensk chansen att lära sig mer om branschens sociala koder, hur arbetsmarknaden och rekryteringsbehovet ser ut. Efter mötet ska den etablerade svensken dela med sig av två kontakter i sitt nätverk.

– Mötet handlar framför allt om kunskapsutbyte och att förmedla nya kontakter. För varje möte som den utrikesfödda har utökar han eller hon sitt nätverk, och det samma gäller för den etablerade svensken.

Förutom ambitionen att förbättra utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden, vill Yrkesdörren bidra till att bredda arbetsgivarnas nätverk för att ge dem tillgång till hela talangpoolen i sin rekrytering. Astrid Gyllenkrok Kristensen betonar vikten av att etablera nätverkandet som ett verktyg i kompetensförsörjningen.

– Vi tror att nätverket är nyckeln till att lyckas med att bredda sin rekrytering. Det är där som det faktiskt händer. Anställda är ofta de som tipsar om kandidater till lediga tjänster. Och det påskyndar att utrikesfödda kommer ut på arbetsmarknaden.

Det finns ett stort behov av att bygga kunskap om rekrytering av nyanlända och utrikesfödda hos företagen, konstaterar hon. Sedan förra året ordnar Yrkesdörren även nätverksträffar i samarbete med företag som vill nå gruppen utrikesfödda men som inte riktigt vet hur. Anställda på företaget matchas med nyanlända i samma bransch, och mötena sker på arbetsplatsen.

– Nätverksträffarna blir ett sätt för företagen att ta ut sin mångfaldsstrategi i praktiken samtidigt som de visar sina anställda sina värderingar vilket leder till positiv employer branding, säger Astrid Gyllenkrok Kristensen.

I Yrkesdörrens egen enkät till de som har haft individuella möten och nätverksträffar uppger 91 procent av de utrikesfödda att mötet har förbättrat deras situation på arbetsmarknaden. De har fått mer kunskap och ett större nätverk.

94 procent av de etablerade svenskarna säger sig ha fått en bättre förståelse för utrikesföddas utmaningar och för hur de själva behöver bredda sina nätverk för att få kompetensen företaget behöver.

Om Yrkesdörren

Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar som vill bredda och dela med sig av sitt nätverk och personer som är nya i Sverige som vill bygga upp ett nätverk i sitt nya hemland.

Det handlar om att underlätta för nya svenskar att bygga ett professionellt nätverk i Sverige, men också om att underlätta för etablerade svenskar att tillvarata kompetensen som personer med utländsk bakgrund har. Nya möten förbättrar etableringen och ökar mångfalden i arbetslivet.

Läs mer om Yrkesdörren här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.