Yrkesdörren.jpg
Foto: LO BOMAN

Genom Yrkesdörren får den utrikesfödda i ett möte med en etablerad svensk chansen att lära sig mer om branschens sociala koder, hur arbetsmarknaden och rekryteringsbehovet ser ut. Efter mötet ska den etablerade svensken dela med sig av två kontakter i sitt nätverk.

Yrkesdörren ger utrikesfödda snabbväg till jobb

NYHET Publicerad

INTEGRATION Nätverkandet är ett centralt verktyg i kompetensförsörjningen. Det budskapet förmedlar Yrkesdörren, som jobbar för att både utrikesfödda och etablerade svenskar ska bredda sina nätverk och hitta varandra.

Astrid Gyllenkrok Kristensen

"För varje möte som den utrikesfödda har utökar han eller hon sitt nätverk, och det samma gäller för den etablerade svensken", säger Astrid Gyllenkrok Kristensen.

– Vi tror att nätverket är nyckeln till att lyckas med att bredda sin rekrytering. Det är där som det faktiskt händer, säger Astrid Gyllenkrok Kristensen, verksamhetsansvarig på Yrkesdörren.

Idag sker sju av tio rekryteringar via kontakter. Trots att bara 16 procent av alla rekryteringar går genom arbetsförmedlingen slussas alla utrikesfödda dit, vilket inte är hållbart om utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden ska påskyndas, konstaterar hon.

– Det är kontakter som styr. Möten leder till nätverk och nätverk leder till jobb. Därför är möten så viktiga. Det påskyndar att utrikesfödda kommer ut på arbetsmarknaden.

Tanken med Yrkesdörren är att påskynda utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden. Via en digital tjänst registrerar sig utrikesfödda och etablerade svenskar. De som jobbar i samma bransch matchas ihop och får förslag på att träffas, över en fika eller en lunch.

– Vi ser att förändringar sker snabbare genom det mänskliga mötet. Det är inte så skrämmande och det öppnar för helt andra möjligheter. Självklart handlar det om individnytta och engagemang, men det finns också en otrolig affärsnytta i det.

En tredjedel av alla utrikesfödda har idag jobb som de är överkvalificerade för, förklarar hon. Det är negativt för individen men det får också en negativ effekt på samhällsekonomin när de med rätt kompetens för jobben inte kommer in på arbetsmarknaden.

– Det finns en ineffektivitet på arbetsmarknaden. Samtidigt som det finns en grupp med rätt kompetens, men med fel eller inget jobb, finns det en grupp med företagare som behöver den kompetensen. Vi menar att ineffektiviteten till stor del beror på att de inte delar nätverk.

Företag kan skapa många fler jobb om de bara hittar rätt kompetens, och de behöver jobba med sina nätverk för att göra det, betonar hon.

– Rekryteringsprocessen behöver uppdateras för att möta de nya behoven. Man har sina källor och pratar med de man brukar prata med. Personen ska ha gjort samma sak innan, och helst ska någon kunna ge en informell validering att det är en bra person.

Genom Yrkesdörren får den utrikesfödda i ett möte med en etablerad svensk chansen att lära sig mer om branschens sociala koder, hur arbetsmarknaden och rekryteringsbehovet ser ut. Efter mötet ska den etablerade svensken dela med sig av två kontakter i sitt nätverk.

– Mötet handlar framför allt om kunskapsutbyte och att förmedla nya kontakter. För varje möte som den utrikesfödda har utökar han eller hon sitt nätverk, och det samma gäller för den etablerade svensken.

Förutom ambitionen att förbättra utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden, vill Yrkesdörren bidra till att bredda arbetsgivarnas nätverk för att ge dem tillgång till hela talangpoolen i sin rekrytering. Astrid Gyllenkrok Kristensen betonar vikten av att etablera nätverkandet som ett verktyg i kompetensförsörjningen.

– Vi tror att nätverket är nyckeln till att lyckas med att bredda sin rekrytering. Det är där som det faktiskt händer. Anställda är ofta de som tipsar om kandidater till lediga tjänster. Och det påskyndar att utrikesfödda kommer ut på arbetsmarknaden.

Det finns ett stort behov av att bygga kunskap om rekrytering av nyanlända och utrikesfödda hos företagen, konstaterar hon. Sedan förra året ordnar Yrkesdörren även nätverksträffar i samarbete med företag som vill nå gruppen utrikesfödda men som inte riktigt vet hur. Anställda på företaget matchas med nyanlända i samma bransch, och mötena sker på arbetsplatsen.

– Nätverksträffarna blir ett sätt för företagen att ta ut sin mångfaldsstrategi i praktiken samtidigt som de visar sina anställda sina värderingar vilket leder till positiv employer branding, säger Astrid Gyllenkrok Kristensen.

I Yrkesdörrens egen enkät till de som har haft individuella möten och nätverksträffar uppger 91 procent av de utrikesfödda att mötet har förbättrat deras situation på arbetsmarknaden. De har fått mer kunskap och ett större nätverk.

94 procent av de etablerade svenskarna säger sig ha fått en bättre förståelse för utrikesföddas utmaningar och för hur de själva behöver bredda sina nätverk för att få kompetensen företaget behöver.

Om Yrkesdörren

Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar som vill bredda och dela med sig av sitt nätverk och personer som är nya i Sverige som vill bygga upp ett nätverk i sitt nya hemland.

Det handlar om att underlätta för nya svenskar att bygga ett professionellt nätverk i Sverige, men också om att underlätta för etablerade svenskar att tillvarata kompetensen som personer med utländsk bakgrund har. Nya möten förbättrar etableringen och ökar mångfalden i arbetslivet.

Läs mer om Yrkesdörren här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.
NYHET Publicerad:

Kompetensutveckling mer än bara att åka på kurs

KOMMENTAR En nyckelfråga för företagens konkurrenskraft är att medarbetarna har rätt kompetens. Utmaningen är att växa, bygga sitt team och ställa om när det behövs. En ny undersökning visar att företagen är mycket engagerade i kompetensutveckling av sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Flyktingvågen gav byggföretag chansen att växa

REKRYTERING Just när bostadsutvecklaren Obos hade som störst behov av att expandera kom flyktingvågen till Sverige. Genom att strukturera arbetet annorlunda och anställa en svensklärare kunde företaget ta in flera nyanlända.
NYHET Publicerad:

Så gör LKAB för att locka kvinnor till gruvjobben

JÄMSTÄLLDHET På 20 år har andelen kvinnor på gruvföretaget LKAB stigit från 7,8 procent till 22,5 procent. Om två år ska var fjärde anställd vara kvinna. Utan mångfald utvecklas inte bolaget, enligt Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.
NYHET Publicerad:

Yrkesdörren ger utrikesfödda snabbväg till jobb

INTEGRATION Nätverkandet är ett centralt verktyg i kompetensförsörjningen. Det budskapet förmedlar Yrkesdörren, som jobbar för att både utrikesfödda och etablerade svenskar ska bredda sina nätverk och hitta varandra.
NYHET Publicerad:

Jämställdhetsbygget vill ändra bilden av byggbranschen

HALLÅ DÄR Ina Djurestål, initiativtagare till Jämställdhetsbygget. Vad är det för något?
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen skapar reformiver

BOSTADSPROBLEMEN Bristen på bostäder är ett bekymmer. Svensk Näringsliv vill öka rörligheten och föreslår bland annat sänkt flyttskatt och enklare byggregler. ”Den är också ett hinder för nyetableringar och tillväxt, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen stoppar nyckelrekryteringar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen skriker efter arbetskraft, men arbetskraften har inte råd att flytta dit jobben finns. Det kan leda till oöverskådliga konsekvenser för näringslivet och mycket beror på en illa fungerande bostadsmarknad. Men hur kommer man tillrätta med problemen? Det är utgångspunkten i Svenskt Näringslivs nya rapport ”Arbetskraft utan bostäder”.
NYHET Publicerad:

Utländska farmaceuter möts med öppna famnen

INTEGRATION Apoteksbranschen skriker efter farmaceuter. Det får flera apotek att rekrytera från utlandet. Michalina Grandin, apotekare från Polen, fick tidigt kontakt med Apotek Hjärtat som stöttade henne med svenskundervisning och praktikplats så att hon snabbt kunde få sin svenska legitimation.
NYHET Publicerad:

Akut läge: Bostadsbristen slår mot företagen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenska tech-företag skriker efter arbetskraft men har svårt att rekrytera på grund av bostadssituationen i Stockholm. "Även om du har en hög lön, så går det ibland inte att hitta något att hyra", säger Carl-Johan Hamilton, tech-rekryterare på Ants.
NYHET Publicerad:

Karriärnätverk lyfter fram kvinnor i energisektorn

JÄMSTÄLLDHET Energisektorn genomgår kraftiga förändringar som gör att branschen behöver bli mer jämställd. Det menar Anna-Carin Windahl, en av dem som driver nätverket Kraftkvinnorna.
NYHET Publicerad:

”Teknik ska vara skolans roligaste ämne”

HALLÅ DÄR Li Ljungberg, som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen. I höstas lanserade ni boken Teknik – 10 lektioner i att förändra världen. Varför gör Teknikföretagen detta?
NYHET Publicerad:

Bemanningsföretaget som låter individen styra

MÅNGFALD Privat sektor är bra på mångfald. Det konstaterar Anki Elken, hållbarhetschef på företaget Randstad som kommit långt med likabehandling och inkludering. "Integration måste börja med respekt och engagemang för individer".
NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.
NYHET Publicerad:

Värderingar lockar mer än lön

KOMPETENS För ett litet startupbolag är höga löner sällan ett möjligt sätt för att locka rätt kompetens. Beteendelabbet har lyckats så bra att vissa till och med går ner i lön för att få jobba där, berättar vd:n Ida Lemoine.
NYHET Publicerad:

”Allt att vinna på mångfald”

UTBILDNING Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få bidra stärker företaget.
NYHET Publicerad:

Attraktiva arbetsgivare ger lika karriärmöjligheter

JÄMSTÄLLDHET I stort går jämställdheten åt rätt håll, enligt Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. Karriärmöjligheterna är mer lika för män och kvinnor, och män är mer föräldralediga. En negativ faktor är att fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna.
NYHET Publicerad:

Så breddar Coca-Cola perspektivet

STRATEGI Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet.