##PreheaderTrack##
Läs nyhetsbrevet på webben

Svenskt Näringsliv   Måndag 15 december 2014
Kunskap & Innovation
Börje Ekholm

Oro kring svensk forskning inför extravalet

ENKÄT Forskningen riskerar att få en undanskymd roll i kommande valrörelse, tror ledande personer inom näringsliv och akademi. Samtidigt finns en negativ trend med sjunkande investeringar i FoU vilket oroar, visar en enkätundersökning. 


”Lydnadsplikt mot regeringen passar inte för akademin”

Peter Honeth

HÖGSKOLAN Att ge universitet och högskolor ännu större rätt till självbestämmande, är något som Peter Honeth önskar att han och regeringen hade lyckats genomföra, när han ser tillbaka på sin tid som statssekreterare i Utbildningsdepartementet 2006 till 2014.


Göran Tevell

Ny hemsida hjälper studenter ut på arbetsmarknaden

SAMVERKAN Hallå där, Göran Tevell, ansvarig för Studentuppdrag, en sajt lanserad av Linköpings universitet som kopplar samman arbetsgivare med studenter.


Mikaela Almerud

Glädjande besked om internationella studenter

KOMMENTAR Antalet internationella studenter som betalar för högre utbildning ökar, vilket är positivt eftersom det visar att Sverige kan konkurrera med annat än gratis utbildning. Samtidigt kan akademin bli ännu bättre på att rekrytera internationellt, anser Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.


forskning

Ge större resurser till innovativa lärosäten

KOMMENTAR Samverkan mellan akademi och näringsliv måste uppmuntras. Inför därför en innovationspremie till universiteten, där de som är duktiga på att omsätta forskningsrön till innovationer ska få större resurser från staten än dem som inte är lika skickliga, skriver utbildningsexperterna Tobias Krantz och Emil Görnerup.


Noterat

Universitet rankade utifrån anställningsbarhet

Emerging, ett franskt konsultbolag, och Trendence, ett tyskt forskningsinstitut, har tillsammans tagit fram en internationell ranking av universitet utifrån hur företagsledare ser på deras studenters attraktivitet på arbetsmarknaden. 4 500 VD:ar och rekryteringsansvariga från 20 länder har fått ange vilka universitet de bästa studenterna kommer från. Topp 10 domineras som i många andra rankingar av USA och Storbritannien, men redan när man tittar på topp 50 framträder flera universitet som sällan uppmärksammas i rankingar som är mer viktade utifrån inomakademiska mått och forskningsresurser. Stockholms universitet hamnar högst av de svenska lärosätena, på plats 67 totalt, och på plats 17 av europeiska lärosäten utanför Storbritannien. 2014 är fjärde året rankingen genomförs. I resultaten syns en tydlig uppgång i Asien, och att internationellt strategiskt perspektiv blir allt viktigare för universitet som vill vara konkurrenskraftiga.

Se rankingen här »

 
Om nyhetsbrevet

Kunskap & Innovation Ett nyhetsbrev för dig som är intresserad av näringslivsaktuella frågor inom utbildning, forskning och innovation. Här läser du det senaste om utmaningar och framsteg inom området, i Sverige och internationellt. Brevet kommer ut en gång i veckan.

Det här är sista utgåvan av Kunskap & Innovation för året. God helg till alla läsare, och på återseende efter nyår!

Tipsa en kollega Tyck till om nyhetsbrevet »
Avsluta din prenumeration Avsluta din prenumeration »

Visste du att?

Om en invandrad akademiker etablerar sig en månad tidigare på arbetsmarknaden jämfört med idag så ger det 60 000 kr i samhällsekonomisk vinst.
Läs mer här »› Läs vår blogg om utbildning, forskning och innovation


Kontakt
Patrick Krassén
Redaktör för nyhetsbrevet
Telefonnummer 08-553 430 78
Telefonnummer patrick.krassen@
svensktnaringsliv.se

Länkar
Fler nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv »

Tidningen Entreprenör
› Sveriges största tidning för entreprenörer


Tyck till om nyhetsbrevet Tyck till om nyhetsbrevet Tyck till om nyhetsbrevet Fler nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv Avsluta din prenumeration Avsluta din prenumeration
Svenskt Näringsliv   114 82 Stockholm   Telefon: 08-553 430 00   www.svensktnaringsliv.se