Nytt från Svenskt Näringsliv
Tisdag 5 februari 2019
Klimatneutral industri
Energi Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades. Läs mer »
Klimatneutral konkurrenskraft - kvantifiering av åtgärder i klimatfärdplaner
P Jeppsson
Arbetsgivarna, fackföreningarna och regeringen tog förra året ett gemensamt ansvar för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för nyanlända. Den överenskommelsen står kvar, slår Svenskt Näringsliv fast. Läs mer »
Kraftkvinnorna
Jämställdhet Energisektorn genomgår kraftiga förändringar som gör att branschen behöver bli mer jämställd. Det menar Anna-Carin Windahl, en av dem som driver nätverket Kraftkvinnorna. Läs mer »
Ansökningsavgift drabbar småföretagen
Offentlig upphandling Regeringen vill minska antalet överprövningar vid offentlig upphandling. En utredning föreslår bland annat att den som skickar in en ansökan till förvaltningsrätten ska betala en avgift på 7 500 kronor. Ett redan krångligt och tidskrävande tillvägagångssätt blir med en ansökningsavgift ännu mer snårigt, och bidrar till att ännu fler företag väljer att avstå från att delta i offentliga upphandlingar, skriver Svenskt Näringsliv i ett remissvar.
fPlus
Med fPlus app och nyhetsbrev får du koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kom igång på om.fplus.se.
Kommande event
SEMINARIUM / MÖTE Stockholms län
Datum     6 februari 2019
Tid           09:30-12:00
SEMINARIUM / MÖTE Stockholms län
Datum     20 februari 2019
Tid           09:00-11:00
SEMINARIUM / MÖTE Stockholms län
Datum     20 februari 2019
Tid           10:00-15:00
SEMINARIUM / MÖTE Stockholms län
Datum     17 maj 2019
Tid           09:00-12:00
Med vårt dagliga nyhetsbrev följer du debatten om näringslivets förutsättningar och läser mer om lösningar och möjligheter.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Anna Dalqvist, +46 8 762 61 90, Anna.Dalqvist@svensktnaringsliv.se

Detta mejl skickades till ##SubscriberEmail##.
Ändra dina personliga inställningar.