Jobba med lönen
Fredag 19 januari 2018
sdltb1de1fa-nh
Lönebildning Det är först när cheferna har kunskap och känsla för vad lönekriterierna står för som de kan användas i vardagen och utveckla verksamheten på riktigt. Det menar Göran Lejerwik, hr-chef på IT-mästaren, där en ny struktur för lönesättning har gett bättre styrning och ett minskat godtycke. Läs mer »
Lars Johansson, Teknikföretagen
Individuell lön Den lönesättande chefens roll är inte i första hand att försvara företagets lönemodell utan att arbeta efter den. Att fastställa mål och strategier för lönebildningen är vd:s och ledningens ansvar. Om den som sätter lön får tydliga direktiv och rätt verktyg blir uppgiften inte lika laddad, menar Lars Johansson på Teknikföretagen. Läs mer »
Edel Karlsson Håål
Hallå där Hallå där Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert. Svenskt Näringsliv är kritiskt till det ett nytt uppdrag som Medlingsinstitutet, MI, har fått. Läs mer »
Lönesamtal
Jobba med lönen Löneskolans sjunde lektion förklarar hur lönekriterier ska värderas och vägas samman till en helhet som grund för att sätta individuella löner. Läs mer »
fPlus
Prenumerera på ƒPlus, så får du de bästa nyheterna från Sverige och världen i inkorgen varje vardagsmorgon.
Anmäl dig på www.fplus.se.
I nyhetsbrevet är den företagsnära lönebildningen och den medarbetarbetarnära lönesättningen i fokus. Här delar företag med sig av sina erfarenheter av att jobba med lönen för att motivera medarbetarna och utveckla företagets affär. Aktuella frågor och händelser inom lönebildningsområdet lyfts. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Edel Karlsson Håål, +46 8 553 430 58, edel.karlssonhaal@svensktnaringsliv.se