Remeo Stockholms lönesättning blir enklare när medarbetarsamtalen utgår från vad som motiverar den anställde.##PreheaderTrack##
Läs nyhetsbrevet på webben

Svenskt Näringsliv   Måndag 18 september 2017
Jobba med lönen
Helene Thunell, Remeo Stockholm

Fokus på motivation vässar lönebildningen

I PRAKTIKEN På Remeo Stockholm utgår medarbetarsamtalen från vad som motiverar den anställde på jobbet. Personliga mål matchas sedan med verksamhetens mål. ”Lönesättningen blir enklare när det går att referera till målen vi har diskuterat, följa upp resultatet och koppla lönen till det”, säger vårdchefen Helene Thunell.


Anna-Lena Bohm

Sätt lönestrukturen i webbverktyget

STRATEGI Jobbamedlonen.se är ett webbverktyg som hjälper företag att utveckla sin lönesättning. Nu har det kommit i en ny omarbetad och ännu bättre version. Framför allt ger det struktur på lönearbetet, enligt Anna-Lena Bohm, vd på företaget Uniguide.


Edel Karlsson Håål

Lektion 3: Lönesamtal är ingen förhandling

JOBBA MED LÖNEN I Löneskolans lektion tre betonar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att det är arbetsresultatet under hela året som avgör lönehöjningen – inte vad som händer under den stund som chefen och medarbetaren möts och pratar lön.


 
Om nyhetsbrevet

Jobba med lönen handlar om att sätta lön i företag. I nyhetsbrevet får du tips och erfarenheter från företagare som har något att berätta från sina företag. Jobba med lönen tar också upp aktuella frågor kring lönebildningen i Sverige. Nyhetsbrevet kommer ut 10 gånger per år.


Kontakt
Edel Karlsson Håål
Svenskt Näringsliv
114 82 Stockholm
Besöksadress Storgatan 19
Telefonnummer 08-553 430 58
Telefonnummer edel.karlssonhaal@
svensktnaringsliv.se

Länkar
Tyck till om nyhetsbrevet »
Fler nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv »
Avsluta din prenumeration »

Tidningen Entreprenör
› Sveriges största tidning för entreprenörer


Tyck till om nyhetsbrevet Tyck till om nyhetsbrevet Tyck till om nyhetsbrevet Fler nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv Avsluta din prenumeration Avsluta din prenumeration
Svenskt Näringsliv   114 82 Stockholm   Telefon: 08-553 430 00   www.svensktnaringsliv.se