Lönen inte allt på Viktor Rydbergs skolor

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING Bristen på lärare har fått lönerna att öka snabbt. Men eftersom skolpengen inte hänger med utvecklingen måste skolorna hitta annat än höga löner att locka nya lärare med. På Viktor Rydbergs skolor erbjuds medarbetarna flexibilitet, utveckling och mindre administration.

Kristy Lundström
Foto: SÖREN ANDERSSON

Kristy Lundström

Lärarnas ingångslöner är mycket högre idag än de var för bara några år sedan. Då var en bra ingångslön 30 000 kronor – idag ligger den på 35 000 kronor, enligt Kristy Lundström, skolchef på Viktor Rydbergs skolor.

– Skillnaden är verkligen påtaglig. Vi tycker att det är jätteroligt, men problemet är att skolpengen inte alls har ökat i samma takt som lönerna – det går inte ihop, säger hon.

Den stora lärarbristen i Stockholmsområdet gör att lärarna ofta har flera arbetsgivare att välja mellan. Nu för tiden är det ofta läraren som intervjuar Kristy Lundström och hennes kollegor, i stället för tvärtom.

– Det här är nytt för oss och det har lett fram till att vi har blivit spetsigare och duktigare i vår kommunikation om verksamheten, visioner och värderingar. Vi måste sälja in oss på ett helt annat sätt än tidigare.

För att hitta en balans i det läge som råder utgår Viktor Rydbergs skolor från att lönen för många inte är det enda viktiga. Skolan jobbar mycket med relationen mellan elever och lärare, vilket skapar en god arbetsmiljö och en kultur utan bråk och stök som tar mycket av lärarnas energi.

– Vi märker också att våra lärare blir glada när vi tar bort administration från dem så att de kan fokusera på sitt huvuduppdrag.

De flesta lärare värdesätter även fortbildning och bra kollegor högt och det är något som Viktor Rydbergs skolor har tagit fasta på.

– Även om lönen är viktig så märker vi att andra faktorer är minst lika viktiga för medarbetarna. Vi satsar mycket på fortbildning och att skapa bra team. För medarbetarna är det viktigt att bli sedda av chefen, och att få tid och möjligheter att utvecklas.

Skolan försöker så långt det går att hålla sig till konkurrenskraftiga löner i mitten av lönespannet.

– Vi är väldigt tydliga med det. Och samtidigt förklarar vi vad vi kan erbjuda mer i form av en bra arbetsmiljö, fortbildning och en organisation med många duktiga kollegor.

Till exempel kan skolan ge lärare som är intresserade av pedagogiska frågor ett schema som ger dem möjlighet att forska parallellt.

– Överhuvudtaget försöker vi att vara flexibla med allt från schema till tjänstefördelning. Vi säger att ”vi ser dig, förstår dina behov och vi tar det i beaktande”. 

I de fall som tidigare anställda lärare kommer tillbaka är Viktor Rydbergs skolors strategi att inte ge dem högre lön än vad de hade haft om de hade jobbat kvar.

– Det är viktigt för oss att hålla fast vid. Vi vill inte understödja en sådan utveckling för det är inte hållbart i längden, säger Kristy Lundström.

Framöver kommer lärarnas karriärutveckling att vara i fokus, berättar hon. En idé som skolan tittar på nu är om det skulle finnas både administrativa och pedagogiska chefer i skolledningen. Det skulle kunna leda till att dagens skolledare avlastas och att det inte behöver lika många chefer.

– Då kan de resurserna läggas på lärarlöner i stället. Vi har många duktiga förstelärare som bidrar mycket i skolutvecklingen och som vi kan dra mer nytta av. Det vore spännande med lärare som ledare.

3000 elever

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor driver tre högstadieskolor och fyra gymnasieskolor i Stockholmsområdet. 

Skolorna har tillsammans nästan 3000 elever och 300 anställda varav 225 är lärare. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?