Lönen inte allt på Viktor Rydbergs skolor

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING Bristen på lärare har fått lönerna att öka snabbt. Men eftersom skolpengen inte hänger med utvecklingen måste skolorna hitta annat än höga löner att locka nya lärare med. På Viktor Rydbergs skolor erbjuds medarbetarna flexibilitet, utveckling och mindre administration.

Kristy Lundström
Foto: SÖREN ANDERSSON

Kristy Lundström

Lärarnas ingångslöner är mycket högre idag än de var för bara några år sedan. Då var en bra ingångslön 30 000 kronor – idag ligger den på 35 000 kronor, enligt Kristy Lundström, skolchef på Viktor Rydbergs skolor.

– Skillnaden är verkligen påtaglig. Vi tycker att det är jätteroligt, men problemet är att skolpengen inte alls har ökat i samma takt som lönerna – det går inte ihop, säger hon.

Den stora lärarbristen i Stockholmsområdet gör att lärarna ofta har flera arbetsgivare att välja mellan. Nu för tiden är det ofta läraren som intervjuar Kristy Lundström och hennes kollegor, i stället för tvärtom.

– Det här är nytt för oss och det har lett fram till att vi har blivit spetsigare och duktigare i vår kommunikation om verksamheten, visioner och värderingar. Vi måste sälja in oss på ett helt annat sätt än tidigare.

För att hitta en balans i det läge som råder utgår Viktor Rydbergs skolor från att lönen för många inte är det enda viktiga. Skolan jobbar mycket med relationen mellan elever och lärare, vilket skapar en god arbetsmiljö och en kultur utan bråk och stök som tar mycket av lärarnas energi.

– Vi märker också att våra lärare blir glada när vi tar bort administration från dem så att de kan fokusera på sitt huvuduppdrag.

De flesta lärare värdesätter även fortbildning och bra kollegor högt och det är något som Viktor Rydbergs skolor har tagit fasta på.

– Även om lönen är viktig så märker vi att andra faktorer är minst lika viktiga för medarbetarna. Vi satsar mycket på fortbildning och att skapa bra team. För medarbetarna är det viktigt att bli sedda av chefen, och att få tid och möjligheter att utvecklas.

Skolan försöker så långt det går att hålla sig till konkurrenskraftiga löner i mitten av lönespannet.

– Vi är väldigt tydliga med det. Och samtidigt förklarar vi vad vi kan erbjuda mer i form av en bra arbetsmiljö, fortbildning och en organisation med många duktiga kollegor.

Till exempel kan skolan ge lärare som är intresserade av pedagogiska frågor ett schema som ger dem möjlighet att forska parallellt.

– Överhuvudtaget försöker vi att vara flexibla med allt från schema till tjänstefördelning. Vi säger att ”vi ser dig, förstår dina behov och vi tar det i beaktande”. 

I de fall som tidigare anställda lärare kommer tillbaka är Viktor Rydbergs skolors strategi att inte ge dem högre lön än vad de hade haft om de hade jobbat kvar.

– Det är viktigt för oss att hålla fast vid. Vi vill inte understödja en sådan utveckling för det är inte hållbart i längden, säger Kristy Lundström.

Framöver kommer lärarnas karriärutveckling att vara i fokus, berättar hon. En idé som skolan tittar på nu är om det skulle finnas både administrativa och pedagogiska chefer i skolledningen. Det skulle kunna leda till att dagens skolledare avlastas och att det inte behöver lika många chefer.

– Då kan de resurserna läggas på lärarlöner i stället. Vi har många duktiga förstelärare som bidrar mycket i skolutvecklingen och som vi kan dra mer nytta av. Det vore spännande med lärare som ledare.

3000 elever

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor driver tre högstadieskolor och fyra gymnasieskolor i Stockholmsområdet. 

Skolorna har tillsammans nästan 3000 elever och 300 anställda varav 225 är lärare. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rättvis lön – vad är det?

KRÖNIKA Att lönesättning ska vara rättvis är givetvis en rimlig ambition. Men redan i teorin kring begreppet rättvisa uppstår utmaningar, enligt lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.
NYHET Publicerad:

Värderingar lockar mer än lön

KOMPETENS För ett litet startupbolag är höga löner sällan ett möjligt sätt för att locka rätt kompetens. Beteendelabbet har lyckats så bra att vissa till och med går ner i lön för att få jobba där, berättar vd:n Ida Lemoine.
NYHET Publicerad:

Lyssna på kunderna innan lönen sätts

KOMMENTAR Vi måste ha bättre underlag för att bedöma arbetsprestationer, och säkerligen blir företagens lönesättning bättre om det finns ett kundperspektiv. Det skriver löneexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Upptakt för nästa års avtalsrörelse

HALLÅ DÄR Förberedelserna inför avtalsrörelsen år 2020 är redan igång. Det handlar bland annat om uttalanden om förväntade löneökningar och diskussioner om de ekonomiska förutsättningarna. Om ungefär ett år kommer förhandlingarna igång med kravväxling inom industrin, berättar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Tre faktorer som stärker medarbetares motivation

MOTIVATION Genom att koppla lönen till faktorer som styr inre motivation ökar de anställdas engagemang och prestation. ”Det ökar sannolikheten för att medarbetarna vill satsa och lägga mer energi på arbetet”, säger psykologiforskaren Helena Falkenberg.
NYHET Publicerad:

Lönematris kopplar samman prestation och resultat

RUSTA-ANDAN Sedan ett år tillbaka använder Rustas lager en egen matris för att utvärdera medarbetares prestationer och sätta lön. Nu har den spritt sig till varuhusen. Tydlighet är nyckelordet, enligt Annika Holm Sundström, hr-chef.
NYHET Publicerad:

"Modernisera kollektivavtalen"

AVTAL Kollektivavtalen måste moderniseras för att vara relevanta. Främst handlar det om att individanpassa dem till grupper som gig-jobbare, småbarnsföräldrar och seniorer, enligt Lee Wermelin på Civilekonomerna. ”Vi måste våga lyfta på locket och se om det finns annat som är viktigare än lön och arbetstimmar”.
NYHET Publicerad:

Jobba med lönen stärker konkurrenskraften

KOMMENTAR Om Sverige ska behålla sin starka position i den globala konkurrensen måste företag jobba aktivt med lönen för att motivera medarbetare att utvecklas och prestera bättre. Det bygger i sin tur starka företag, skriver Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Lönen inte allt på Viktor Rydbergs skolor

LÖNEBILDNING Bristen på lärare har fått lönerna att öka snabbt. Men eftersom skolpengen inte hänger med utvecklingen måste skolorna hitta annat än höga löner att locka nya lärare med. Viktor Rydbergs skolor erbjuder flexibilitet, utveckling och mindre administration, enligt skolchefen Kristy Lundström.
NYHET Publicerad:

ÅF lockar med intressanta arbetsuppgifter och en bra chef

STRATEGI En bra chef och intressanta arbetsuppgifter smäller högre än lön och förmåner. Det visar ingenjörs- och designföretaget ÅF:s undersökningar. För att tackla branschens höga personalomsättning satsar nu företaget på att det ska vara tydligt för medarbetaren hur karriärvägen framåt ser ut, enligt Martin Lindecrantz på ÅF.
NYHET Publicerad:

Bästa knepen för att påverka medarbetarens beteende 

STRATEGI För att förändra medarbetarens beteende måste konsekvenserna vara tydliga, konstaterar Niklas Laninge, psykolog och expert på beteendedesign. Det gäller att arbetsgivaren tar reda på vad som motiverar den anställde.
NYHET Publicerad:

Lönesättning ett nytt sätt att leda

LÖNEBILDNINGSDAGEN Hur kan lönen användas för att forma beteenden och skapa attraktiva arbetsplatser med fokus på prestation och resultat? Det diskuterades under Lönebildningsdagen i Stockholm i september, som var mer välbesökt än någonsin.
NYHET Publicerad:

Uniguides chefer vågar sätta noll i löneökning

JOBBA MED LÖNEN Största vinsten med individuella löner är att det blir lättare att identifiera nya talanger. Det säger Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide. Hennes råd till andra är att börja i liten skala och sedan bygga på.
NYHET Publicerad:

Unga vill ha koppling till prestation

MOTIVATION Yngre generationer har en ny syn på arbete och lön. Balans i livet och rätt värderingar betyder minst lika mycket som lön vid valet av arbetsgivare. Det konstaterar Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern.
NYHET Publicerad:

"Lönen måste bindas ihop med utveckling"

INDIVIDUELL LÖN För att ändra lönesättningen och gå mot mer individuella löner måste transparensen genom hela löneprocessen öka. Det säger Ami Hemviken, expert inom kommunikation, retorik och ledarskap.
NYHET Publicerad:

Lönesättning ett verktyg för ledare

LÖNEBILDNINGSDAGEN Lönebildningen måste vara integrerad i ledarskapet för att kunna förändras. Men då behöver också strukturen i företaget förändras för att stötta det. Det sa ledarskapsexperten Ami Hemviken på Lönebildningsdagen i Stockholm.
NYHET Publicerad:

”Dagen får en att börja tänka framåt”

LÖNEBILDNINGSDAGEN Det var fjärde året i rad som Lönebildningsdagen gick av stapeln i Stockholm och för många har det blivit en återkommande tradition. Vi frågade två personer i vimlet varför de kom till hit.
NYHET Publicerad:

Samverkan gör det lätt att göra rätt

UTVECKLING Guider för att lättare kunna följa krångliga regler och nya förslag på hur lönekartläggning kan förenklas. Det är något av det som Almega, Unionen och Akademikerna tar fram i ett gemensamt utvecklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Skrotad individuell ett bonus lyft för Atea

LÖNESTRATEGI När it-bolaget Atea jobbat igenom sina värderingar blev det uppenbart att de individuella bonusarna mest gav problem, så de togs bort. I stället ökade fokuset på individuella löner vilket gav en gedignare löneprocess och en starkare samarbetskultur – med kraftig tillväxt som resultat.