Amy Hemviken
Foto: SÖREN ANDERSSON

"Ta bort luddigheten. Slå fast vilka aktiviteter och beteenden ni vill ha, och satsa krutet på uppföljning. Effekten blir mer engagerade medarbetare och ett bättre resultat." Det säger Ami Hemviken som är aktuell med boken ”Le! Det är inte tanken som räknas”.

"Lönen måste bindas ihop med utveckling"

NYHET Publicerad

INDIVIDUELL LÖN För att ändra lönesättningen och gå mot mer individuella löner måste transparensen genom hela löneprocessen öka. Det säger Ami Hemviken, expert inom kommunikation, retorik och ledarskap.

– Det krävs tydliga mål och att vi bygger ihop samtalet om utveckling med lönen. Men det måste ske kontinuerligt under året. När det är dags för lönesamtal ska det inte bli några överraskningar, säger Ami Hemviken.

Med kontinuerlig feedback vet medarbetaren hur han eller hon ligger till, och då blir lönen mer förståelig och motiverande, konstaterar hon.

– Lönenivån i sig är inte en motivator, enligt forskningen. För att bli det måste den hänga med i det dagliga arbetet och bindas ihop med känslan av utveckling. Det är där nyckeln ligger.

Hela lönesystemet behöver ses över för att lyckas med övergången till individuella löner, enligt Ami Hemviken.

– Både individer, chefer och struktur måste förändras. Det spelar ingen roll om man ändrar en liten del om allt annat ser likadant ut.

Mest framgångsrika är företag som har uppvärderat egenskaper som det aktiva medarbetarskapet. De är tydliga med att medarbetaren är anställd i sin roll och funktion men att en viktig del är också att vara en aktiv medarbetare.

– Det handlar om att se till det som är bäst för organisationen som helhet, kunna hjälpa och berömma kollegor och jobba aktivt med företagets mål.

För att väva in lönebildning i ledarskapet behöver chefen först och främst jobba med sig själv och sina förväntningar på medarbetarna på olika nivåer. Förväntningar och mål behöver först göras tydliga för medarbetaren och för chefen själv, och därefter går det att börja följa upp beteenden.

– Men det går inte att göra bara en gång per år i ett lönesamtal. Chefen måste göra en strukturerad och dedikerad uppföljning av beteenden löpande.

För att det ska vara möjligt behöver chefen vara närvarande, följa upp och ge beröm, men också ha en plan för hela kedjan ”signal-beteende-konsekvens”, menar Ami Hemviken.

– Den springande punkten är att chefen är tydlig med vad som faktiskt menas. Allt från förväntningar och mål till lönekriterier – hur får vi ner det till beteenden och aktiviteter?

När lönebildningen integreras i ledarskapet ger det både ledare och medarbetare en tydligare bild av vad som gäller. Men det leder också till ökat engagemang hos medarbetarna.

– Alla vet att det i ledarskapet som skapar störst effekt på beteende är uppföljning, det vill säga feedback på olika sätt. Ändå ägnar svenska chefer allt för lite tid åt det.

Om cheferna blir bättre på återkoppling får verksamheterna ut mer kraft av sina medarbetare, konstaterar hon.

– Ta bort luddigheten. Slå fast vilka aktiviteter och beteenden ni vill ha, och satsa krutet på uppföljning. Effekten blir mer engagerade medarbetare och ett bättre resultat.

I sin kommunikation är det viktigt att tänka på att den sker på mottagarens villkor, påpekar hon. Den behöver vara berörande, tydlig, empatisk och medveten för att nå fram.

– Medarbetare vill förstå vad som gäller och vilka målen är. Det skapar engagemang som i sin tur bygger kreativitet, effektivitet och empati, säger Ami Hemviken.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?
NYHET Publicerad:

AP-fond lockar med hållbarhet och mångfald

REKRYTERING När ungdomar söker jobb vill de inte bara veta vad en arbetsgivare gör, utan även hur jobbet utförs. ”Lönen har nog fortfarande en viss status men lika mycket status ligger i att företaget har schysta värderingar”, säger Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden.
NYHET Publicerad:

Unga vill göra karriär – men har inte bråttom

MILLENNIEGENERATIONEN Att unga bara vill vidare till nästa jobb för att få upp lönen är en missuppfattning, konstaterar Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson. ”Millennials vill göra karriär men det är inget måste att byta jobb för att åstadkomma det”, säger han.
NYHET Publicerad:

Så stärker prisade Centiro företagskulturen

STRATEGI På Centiro blir medarbetare sedda som individer samtidigt som de hela tiden får utmaningar som utvecklar. I en väl fungerande arbetsmiljö och kultur är lönen inte den viktigaste frågan, enligt koncernchefen Niklas Hedin.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

”Återkoppling måste få ta plats”

RUNDFRÅGA Vi frågade tre deltagare på seminariet där rapporten Anställdas syn på lön, motivation och prestation presenterades, vad de anser om resultatet. De svarade så här.
NYHET Publicerad:

Fast lägstalön högt på Unionens agenda

HALLÅ DÄR Sara Hedman-Hallonstén, avtalsspecialist på Unionen. Vad har ni fokus på just nu när det gäller lönebildning?
NYHET Publicerad:

Lönen inte viktigast för motivationen

FORSKNING Lönen är bara en av många faktorer som motiverar och får medarbetare att prestera bättre på arbetet. Det finns annat som är viktigare, visar en ny forskningsrapport.
NYHET Publicerad:

Att förstå lönen är A och O

KRÖNIKA Sannolikheten att en medarbetare accepterar en förändring, en bedömning eller en nödvändig åtgärd är mycket större om ledaren kan få medarbetaren att förstå VARFÖR. Det gäller även vid lönesättning, skriver Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Här smäller utveckling högre än lön

KOMPETENS Trots att lönerna trissats upp i byggbranschen står TL Bygg fast vid att lönerna ska vara marknadsmässiga och inte skena iväg. Företaget har i stället satsat extra mycket på att personalen mår bra och får utvecklas.
NYHET Publicerad:

Rättvis lön – vad är det?

KRÖNIKA Att lönesättning ska vara rättvis är givetvis en rimlig ambition. Men redan i teorin kring begreppet rättvisa uppstår utmaningar, enligt lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.