"Modernisera kollektivavtalen"

NYHET Publicerad

AVTAL Kollektivavtalen måste moderniseras för att vara relevanta. Främst handlar det om att individanpassa dem till grupper som gig-jobbare, småbarnsföräldrar och seniorer, enligt Lee Wermelin på Civilekonomerna. ”Vi måste våga lyfta på locket och se om det finns annat som är viktigare än lön och arbetstimmar”.

Lee Wermelin
Foto: Jessica Segerberg

"Hur säkerställer vi att det finns flexibla lösningar i kollektivavtal? Ett exempel är när man får barn och går in i en situation som inte liknar någon annan", säger Lee Wermelin.

Lee Wermelin och Sofia Larsen

Lee Wermelin och Sofia Larsen

– Kollektivavtal har fungerat fantastiskt för den svenska arbetsmarknaden. Men det bygger på att arbetstagare och arbetsgivare är organiserade, och tappar vi attraktivitet har vi till slut ingen svensk modell, säger Lee Wermelin ordförande i Civilekonomerna.

Organisationsgraden har minskat hos båda parter och för att vända trenden framåt är en viktig faktor att kollektivavtalen uppfattas som att de fungerar, konstaterar hon.

– Kollektivavtalen har inte hängt med i de förändringar som har skett på arbetsmarknaden och måste utvecklas så att fler kan omfattas av avtalen i framtiden.

Ett exempel är att kollektivavtalen behöver ta höjd för förändrade anställningsformer. Fler jobbar idag som projektanställda eller som sina egna, och trenden fortsätter att öka framåt.

Balans i livet är också en svår och viktig fråga som behöver hanteras, konstaterar hon.

– Hur säkerställer vi att det finns flexibla lösningar i kollektivavtal? Ett exempel är när man får barn och går in i en situation som inte liknar någon annan.

Utbrändheten är idag stor bland akademiker. Lee Wermelin efterlyser fler möjligheter till enskilda överenskommelser som tar hänsyn till olika livsfaser som till exempel småbarnsåren. Här gäller det att göra tydligt både för den anställde och omgivningen att det är lite annorlunda på jobbet under de här åren. 

– Jag tror inte att den här situationen beror på att arbetsgivare är onda, utan snarare på att arbetstagare har svårt att hantera sina egna förväntningar. Och när det blir för svårt att balansera kraven hamnar de i kläm.

Någon liknande typ av anpassad anställning skulle också kunna finnas för de som är mer seniora som vill jobba mindre intensivt, och som inte prioriterar en hög lön främst.

– Vi måste våga lyfta på locket och titta på om det finns annat än bara lön och arbetstimmar som är viktigare – och utmana det som är gängse idag.

Överhuvudtaget behövs större möjligheter till individuella lösningar i avtalen, påpekar hon. En del handlar om att i större utsträckning använda prestationsbaserade löner. Kollektivavtalen måste också tydligt markera ledarskapets ansvar för kompetensutveckling, samtidigt som individen bör ta ett större ansvar för sin långsiktiga utveckling, anser Lee Wermelin.

– Det är naturligt att en arbetsgivare väljer utbildning som passar för arbetsrollen jag har idag. Men arbetsgivaren kanske inte ska betala min lön och kursavgifter för att jag ska hålla mig uppdaterad och förkovra mig inom områden som inte har direkt koppling till arbetet.

För arbetsgivarna innebär kollektivavtal att det blir lättare att jobba med lönen men det finns en risk att det för arbetstagare snarare blir ett tak än ett verktyg som hjälper mig i utvecklingen av min karriär och lön. Många unga förstår inte varför de ska vara med i facket när de ändå omfattas av kollektivavtal.

– Vi måste hitta ett bra sätt att jobba på ett prestigelöst sätt tillsammans för att utveckla kollektivavtalen. I grund och botten handlar det om att om vi inte har konkurrenskraftiga företag så har vi inga arbetstillfällen.

Civilekonomerna och Jusek fattade nyligen ett inriktningsbeslut om att bilda ett nytt fackförbund från och med nästa årsskifte. I dagsläget skulle det omfatta totalt 130 000 medlemmar.

– Anledningen till att vi tar det här steget är att vi vill vara med och skapa Facket 2.0. Genom att vi blir starkare och får mer resurser vill vi vara med och driva det här arbetet bättre tillsammans.

Synen på lönebildning är dock inget som kommer att förändras, betonar Lee Wermelin. 

– Jusek och Civilekonomerna är ofta rörande överens i de här frågorna. Vi har väldigt lika värdegrund. Annars hade det inte fungerat.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?
NYHET Publicerad:

AP-fond lockar med hållbarhet och mångfald

REKRYTERING När ungdomar söker jobb vill de inte bara veta vad en arbetsgivare gör, utan även hur jobbet utförs. ”Lönen har nog fortfarande en viss status men lika mycket status ligger i att företaget har schysta värderingar”, säger Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden.
NYHET Publicerad:

Unga vill göra karriär – men har inte bråttom

MILLENNIEGENERATIONEN Att unga bara vill vidare till nästa jobb för att få upp lönen är en missuppfattning, konstaterar Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson. ”Millennials vill göra karriär men det är inget måste att byta jobb för att åstadkomma det”, säger han.
NYHET Publicerad:

Så stärker prisade Centiro företagskulturen

STRATEGI På Centiro blir medarbetare sedda som individer samtidigt som de hela tiden får utmaningar som utvecklar. I en väl fungerande arbetsmiljö och kultur är lönen inte den viktigaste frågan, enligt koncernchefen Niklas Hedin.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?