"Modernisera kollektivavtalen"

NYHET Publicerad

AVTAL Kollektivavtalen måste moderniseras för att vara relevanta. Främst handlar det om att individanpassa dem till grupper som gig-jobbare, småbarnsföräldrar och seniorer, enligt Lee Wermelin på Civilekonomerna. ”Vi måste våga lyfta på locket och se om det finns annat som är viktigare än lön och arbetstimmar”.

Lee Wermelin
Foto: Jessica Segerberg

"Hur säkerställer vi att det finns flexibla lösningar i kollektivavtal? Ett exempel är när man får barn och går in i en situation som inte liknar någon annan", säger Lee Wermelin.

Lee Wermelin och Sofia Larsen

Lee Wermelin och Sofia Larsen

– Kollektivavtal har fungerat fantastiskt för den svenska arbetsmarknaden. Men det bygger på att arbetstagare och arbetsgivare är organiserade, och tappar vi attraktivitet har vi till slut ingen svensk modell, säger Lee Wermelin ordförande i Civilekonomerna.

Organisationsgraden har minskat hos båda parter och för att vända trenden framåt är en viktig faktor att kollektivavtalen uppfattas som att de fungerar, konstaterar hon.

– Kollektivavtalen har inte hängt med i de förändringar som har skett på arbetsmarknaden och måste utvecklas så att fler kan omfattas av avtalen i framtiden.

Ett exempel är att kollektivavtalen behöver ta höjd för förändrade anställningsformer. Fler jobbar idag som projektanställda eller som sina egna, och trenden fortsätter att öka framåt.

Balans i livet är också en svår och viktig fråga som behöver hanteras, konstaterar hon.

– Hur säkerställer vi att det finns flexibla lösningar i kollektivavtal? Ett exempel är när man får barn och går in i en situation som inte liknar någon annan.

Utbrändheten är idag stor bland akademiker. Lee Wermelin efterlyser fler möjligheter till enskilda överenskommelser som tar hänsyn till olika livsfaser som till exempel småbarnsåren. Här gäller det att göra tydligt både för den anställde och omgivningen att det är lite annorlunda på jobbet under de här åren. 

– Jag tror inte att den här situationen beror på att arbetsgivare är onda, utan snarare på att arbetstagare har svårt att hantera sina egna förväntningar. Och när det blir för svårt att balansera kraven hamnar de i kläm.

Någon liknande typ av anpassad anställning skulle också kunna finnas för de som är mer seniora som vill jobba mindre intensivt, och som inte prioriterar en hög lön främst.

– Vi måste våga lyfta på locket och titta på om det finns annat än bara lön och arbetstimmar som är viktigare – och utmana det som är gängse idag.

Överhuvudtaget behövs större möjligheter till individuella lösningar i avtalen, påpekar hon. En del handlar om att i större utsträckning använda prestationsbaserade löner. Kollektivavtalen måste också tydligt markera ledarskapets ansvar för kompetensutveckling, samtidigt som individen bör ta ett större ansvar för sin långsiktiga utveckling, anser Lee Wermelin.

– Det är naturligt att en arbetsgivare väljer utbildning som passar för arbetsrollen jag har idag. Men arbetsgivaren kanske inte ska betala min lön och kursavgifter för att jag ska hålla mig uppdaterad och förkovra mig inom områden som inte har direkt koppling till arbetet.

För arbetsgivarna innebär kollektivavtal att det blir lättare att jobba med lönen men det finns en risk att det för arbetstagare snarare blir ett tak än ett verktyg som hjälper mig i utvecklingen av min karriär och lön. Många unga förstår inte varför de ska vara med i facket när de ändå omfattas av kollektivavtal.

– Vi måste hitta ett bra sätt att jobba på ett prestigelöst sätt tillsammans för att utveckla kollektivavtalen. I grund och botten handlar det om att om vi inte har konkurrenskraftiga företag så har vi inga arbetstillfällen.

Civilekonomerna och Jusek fattade nyligen ett inriktningsbeslut om att bilda ett nytt fackförbund från och med nästa årsskifte. I dagsläget skulle det omfatta totalt 130 000 medlemmar.

– Anledningen till att vi tar det här steget är att vi vill vara med och skapa Facket 2.0. Genom att vi blir starkare och får mer resurser vill vi vara med och driva det här arbetet bättre tillsammans.

Synen på lönebildning är dock inget som kommer att förändras, betonar Lee Wermelin. 

– Jusek och Civilekonomerna är ofta rörande överens i de här frågorna. Vi har väldigt lika värdegrund. Annars hade det inte fungerat.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Så får Ericsson ihop lönepusslet

STRATEGI Att ha en gemensam global löneprocess samtidigt som löner och villkor måste vara konkurrenskraftiga lokalt är en utmaning. Det konstaterar Annika Wedberg som arbetar med lön och belöning på Ericsson. Här berättar hon hur företaget gör för att ta fram den bästa lösningen.
NYHET Publicerad:

Pensionen viktig lönefråga

LÖNEBILDNING I takt med att löneökningen får mindre betydelse blir pension och arbetstider desto intressantare. Med den svenska modellen kan parterna själva anpassa villkoren så länge det ryms inom arbetsgivarens totala kostnader, enligt Irene Wennemo på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?