Rättvis lön – vad är det?

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Att lönesättning ska vara rättvis är givetvis en rimlig ambition. Men redan i teorin kring begreppet rättvisa uppstår utmaningar. En lönemodell som inte ökar motivationen hos medarbetarna, utan snarare frustrationen, kan bli dyr för företaget.

diagram lön

En undersökning från 2018 visar tydligt att medarbetare på den svenska arbetsmarknaden i stor omfattning anser att skillnader i prestation ska påverka lönen.

Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert på Svenskt Näringsliv.

Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert på Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON

En rättviseteori är att resurser ska fördelas efter behov, en annan att resurser ska fördelas lika, och en tredje innebär att fördelningen ska ske efter insats.

I lönesammanhang skulle det kunna innebära att medarbetaren med flest barn får högst lön. I alternativ två får alla samma lön. Och i alternativ tre ska lönen spegla insatsen i någon form, till exempel att den med det svåraste och mest krävande jobbet får högsta lönen. Vilken teori har egentligen starkast stöd?

LO driver tesen ”Lika lön för samma jobb”, men menar de verkligen att alla med samma jobbtitel ska ha samma lön utan hänsyn till hur jobbet utförs? I många kollektivavtal, dock sällan LOs, står det att hänsyn ska tas till arbetsresultat eller prestation, vilket måste innebära att parterna i avtalet är överens om att det är så lönesättningen blir mest rättvis. Att det finns så många olika uppfattningar om rättvisa är uppenbarligen en utmaning i sig.

I de kollektivavtal som jag har sett förekommer både alternativ två och tre, men jag tycker mig se en förskjutning mot avtal som bejakar att skillnader i prestation ska beaktas. I en undersökning som Kantar Sifo gjorde 2018 (tidigare även 2014) är det tydligt att medarbetare på den svenska arbetsmarknaden i stor omfattning anser att skillnader i prestation ska påverka lönen.

Utmaningen för företag och chefer är att kunna och vilja göra bedömningar av prestation som ligger till grund för lönesättningen av varje medarbetare. Den som inte gör det riskerar att få frustrerade medarbetare som inte gör sitt bästa eller som söker sig bort från företaget.

Jag träffade härförleden Tim som jobbar på ett stort prestigefyllt konsultföretag. Han beskriver att medarbetarnas prestationer bedöms fortlöpande efter vare uppdrag utifrån flera olika variabler, och han har en god bild av sin egen arbetsinsats.

Men vid lönerevisionen får alla med samma anställningstid samma lönepåslag. och företaget kopplar inte samman prestationsbedömningar med lönesättningen utan då är det lika lön för lika jobb som gäller. Hos Tim skapar det en stor frustration eftersom han är en av den som får de bästa bedömningarna.

För mig är det svårt att förstå hur företaget resonerar. Att hela tiden utvärdera medarbetare utan att det ger konsekvenser i lönesättningen skapar förväntningar som inte infrias. Det är en farlig personalpolitik som innebär att företaget riskerar att förlora de medarbetare som de borde vara mest intresserade av att behålla.

Den typen av upplevd orättvisa – när lön inte används som motivationsfaktor utan snarare som frustrationsskapare – kan bli dyr för företaget.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?