Jobba med lönen
Tisdag 17 oktober 2017
Webb-tv På Viktor Rydberg gymnasium kopplas lönekriterierna till de kännetecken och beteenden som ska spegla skolans kultur. Även om det är viktigt att jobba i team finns det ingen motsättning i att sätta individuella löner, enligt skolchefen Kristy Lundström. Läs mer »
Elaine Eksvärd, retorikexpert och Arvid Hedman, ansvarig för compensation & benefits på Spotify.
Lön Dialog, prestation och motivation var nyckelord under Lönebildningsdagen 2017 som i år var mer välbesökt än någonsin. Arvid Hedman från Spotify berättade att mycket av lönesättningen läggs på cheferna. Elaine Eksvärd, retorikexpert, gav konkreta tips för lönesamtalen. Läs mer »
Edel Karlsson Håål
Jobba med lönen I Löneskolans lektion fyra förklarar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål att en lönehöjning utgår från att medarbetaren har utvecklats och förbättrat sina resultat. Det är ingen mänsklig rättighet att varje år få en högre lön oavsett arbetsinsats. Läs mer »
Stark kritik mot centrala lönesatsningar
Tips I årsrapporten för 2017 från Industrins ekonomiska råd lyfter en av rådets ekonomer, Juhana Vartiainen, upp frågan om betydelsen av företagsnära lönesättning för att hantera behov av relativlöneförändringar. Juhana Vartiainen uttalar stark kritik mot de ekonomer som förordar centrala satsningar på grupper, som han hävdar har varit verkningslösa och enbart kostnadsdrivande för arbetsmarknaden.
fPlus
Dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost. Välkommen till ƒPlus, Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst.
I nyhetsbrevet är den företagsnära lönebildningen och den medarbetarbetarnära lönesättningen i fokus. Här delar företag med sig av sina erfarenheter av att jobba med lönen för att motivera medarbetarna och utveckla företagets affär. Aktuella frågor och händelser inom lönebildningsområdet lyfts. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Edel Karlsson Håål, +46 8 553 430 58, edel.karlssonhaal@svensktnaringsliv.se