Socialförsäkring i förändring
Fredag 21 december 2018
Sjukskrivning
Sjukskrivningar Försäkringskassan skriver upp prognoserna för sjukförsäkringen fram till 2022. Trenden med minskade sjukskrivningar är bruten. Orsaken är ett högre inflöde av sjukskrivningar, visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos. Läs mer »
16310321-raknemaskin-och-svenska-pengar-web
Sjukskrivning Ett årligt statsbidrag till landsting för att stimulera arbete med minskad sjukskrivning föreslås införas. Storleken på bidraget bestäms av nivån på utbetald sjukpenning för kortare sjukskrivningar, upp till 90 dagar. På så sätt får sjukvården mer resurser att jobba förebyggande, framförallt inom psykisk ohälsa. Läs mer »
Gunnar Ekbrant Almega
Karens 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Karensdag ersätts med ett karensavdrag. Syftet är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Ändringen är bra och logisk, enligt Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist på Almega. Läs mer »
Ökande antal sjukdagar
SCB Enligt en ny prognos från SCB ökade antalet sjukdagar med 2,9 procent per anställd under tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017. Bland kvinnor ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,02 dagar och bland män ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,06 dagar.
fPlus
Med fPlus app och nyhetsbrev får du koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kom igång på om.fplus.se.
Detta är ett nyhetsbrev som tar upp spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se

Detta mejl skickades till ##SubscriberEmail##.
Ändra dina personliga inställningar.