Socialförsäkring i förändring
Måndag 28 januari 2019
Kerstin Evelius
Socialförsäkring Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Tid och resurser läggs på projekt som inte gör skillnad, istället för på nödvändiga reformer, menar Kerstin Evelius, som nyligen överlämnat en utredning om psykisk ohälsa till regeringen. "Det är som att vi ser spanska sjukan komma och bygger ut infektionsklinikerna istället för att satsa på vaccination", säger hon. Läs mer »
Ingvar Backle
Pension Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, kritiserar regeringens förslag om ökade kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsföretag. "De innebär en överreglering och risk för försämrad avkastning, vilket kan driva bolagen och det förvaltade kapitalet utomlands." Läs mer »
Pär Andersson
Omställning Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Läs mer »
Föräldraförsäkringen används olika av hög- och lågutbildade
IFAU-rapport Barn till högutbildade föräldrar hade lägre sjukfrånvaro än barn till lågutbildade föräldrar. Samtidigt tog högutbildade föräldrar ut tillfällig föräldrapenning (VAB) för en betydligt större del av den tid barnen var sjuka än lågutbildade föräldrar gjorde. Föräldrapenningdagarna används också olika i samband med barnets förskolestart, föräldrar med högre utbildning spar fler föräldrapenningdagar och tar ut mer obetald ledighet innan barnet börjar i förskolan.
Nytt år – nya regler i socialförsäkringarna
Socialförsäkring Vid årsskiftet trädde ett antal regeländringar som berör socialförsäkringarna ikraft. Bland annat tas kravet på att göra en VAB-anmälan första sjukdagen bort, ett karensavdrag ersätter karensdagen vid sjukfrånvaro och nya regler för återbetalning till Försäkringskassan införs.
fPlus
Med fPlus app och nyhetsbrev får du koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kom igång på om.fplus.se.
Detta är ett nyhetsbrev som tar upp spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se

Detta mejl skickades till ##SubscriberEmail##.
Ändra dina personliga inställningar.