Socialförsäkring i förändring
Måndag 4 mars 2019
Annika_Strandhall
Socialförsäkring Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon. Läs mer »
lidl
Socialförsäkring Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon. Läs mer »
malmerzander
Socialförsäkring Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de. Läs mer »
IFAU: Snabbhetspremien i föräldrapenningen gav mindre jämställt uttag
Notis En ny studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering visar att ekonomin spelar stor roll för fördelning av betald föräldraledighet. Den så kallade snabbhetspremien ger de som får sitt andra barn inom 2,5 år efter det första rätt att behålla samma föräldrapenning som föräldern hade för det första barnet. Fem kronor mer per dag i genomsnitt ledde till att mammorna tog ut 2,5 föräldraledighetsdagar mer och papporna två dagar mindre.
Försäkringskassan: Kvinnor tar mer obetald föräldraledighet
Notis Statistiken tyder på att papporna tar ut en fjärdedel av dagarna med föräldrapenning under barnets första två år. Men räknas de obetalda dagarna in minskar pappornas andel av föräldraledigheten. Försäkringskassans skattning visar att papporna i genomsnitt är hemma en femtedel av tiden. Skillnaden förklaras med att kvinnor i högre utsträckning är hemma med barn utan ersättning, vilket påverkar deras ekonomi och framtida pensioner.
fPlus
Med fPlus app och nyhetsbrev får du koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kom igång på om.fplus.se.
Detta är ett nyhetsbrev som tar upp spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se

Detta mejl skickades till ##SubscriberEmail##.
Ändra dina personliga inställningar.