Socialförsäkring i förändring
Måndag 1 april 2019
Rehab
Rehabilitering Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan. Läs mer »
SverigeEU
Arbetsmarknad Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, som varnar för att allt mer långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen. Läs mer »
Arbetsliv
Pension Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle. Läs mer »
ISF: Fler sjukskrivningar med förenklade sjukintyg
Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har utvärderat de förenklade läkarintyg som Försäkringskassan införde för korta och enkla sjukfall under 2015-2016. Förenklingen bestod bland annat i att läkarna inte behövde ange patientens funktionsförmåga eller aktivitetsbegränsning. Utvärderingen visar att de förenklade läkarintygen ledde till fler nya sjukfall, ökad andel psykiatriska diagnoser och en minskad andel avslag på ansökningar om sjukpenning.
Byggmästar’n – Sveriges friskaste företag
Byggmästar´n i Skåne har av hälsoföretaget Feelgood utnämnts till Sveriges Friskaste Företag 2018. Motiveringen till utmärkelsen lyfter fram det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på medarbetarnas utveckling, kompetens och välmående. Företagets vd Carin Stoeckman framhåller i en kommentar att man på Byggmästar’n dagligen arbetar med få alla medarbetare att känna delaktighet i arbetet och trygghet i att de kan vara med och påverka företaget.
fPlus
Med fPlus app och nyhetsbrev får du koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kom igång på om.fplus.se.
Detta är ett nyhetsbrev som tar upp spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se

Detta mejl skickades till ##SubscriberEmail##.
Ändra dina personliga inställningar.