Socialförsäkring i förändring
Måndag 4 november 2019
Margareta Stena 3
Arbetsmiljö Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line. Läs mer »
Pär Andersson
Pension Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson på Svenskt Näringsliv. Läs mer »
Mattias_Dahl_13
Försäkring Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området. Läs mer »
På väg mot jämställt uttag av föräldrapenning
Ersättning Försäkringskassans statistik visar att utvecklingen går vidare mot ett jämställt nyttjande av föräldrapenningen. Det totala uttaget av dagar per barn har minskat, vilket förklaras av att kvinnor minskar sitt uttag snabbare än vad männen ökar sitt uttag.
Psykisk ohälsa bakom ökning av korta sjukfall bland unga
Sjufrånvaro AFA Försäkring har presenterat en rapport som beskriver kortvarig sjukfrånvaro bland privatanställda arbetare. Risken för kortvarig sjukfrånvaro har sammantaget varit relativ stabil över tid men för unga har risken ökat. Fler korta sjukfall med psykisk diagnos är den viktigaste förklaringen till ökningen visar den nya rapporten.
fPlus
Med fPlus app och nyhetsbrev får du koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kom igång på om.fplus.se.
Detta är ett nyhetsbrev som tar upp spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se

Detta mejl skickades till ##SubscriberEmail##.
Ändra dina personliga inställningar.