Socialförsäkring i förändring
Fredag 20 december 2019
Blodtryck
Sjukskrivning Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig. Läs mer »
Åsa Kruse
Psykisk ohälsa Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår. Läs mer »
sdlTRBQzpV3hGo-nh
Intyg Läkarintygen vid sjukskrivning har blivit allt mer innehållsfattiga, till och med blanka. Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv. Läs mer »
Enklare för läkare att jobba med intyg
Sjukförsäkringssystemet Regeringen vill underlätta för läkare i deras arbete med sjukskrivningar och förbättra sjukskrivningsprocessen. Försäkringskassan och Socialstyrelsen får därför i uppdrag av regeringen att genomföra ett antal utvecklingsåtgärder kopplat till läkarintyg.
Felaktiga utbetalningar skapar utrymme för reformer
Välfärdssystemet Betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU2019:59) är överlämnat till regeringen. Utredningen visar att cirka 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år, vilket motsvarar ungefär hälften av den årliga kostnaden för barnbidrag.
fPlus
Med fPlus app och nyhetsbrev får du koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kom igång på om.fplus.se.
Läs om spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut cirka en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se

Detta mejl skickades till ##SubscriberEmail##.
Ändra dina personliga inställningar.