Socialförsäkring i förändring
Onsdag 31 januari 2018
Eva Landeståhl, HR-specialist på AstraZeneca
Vårdskatt Regeringen vill tillsammans med vänsterpartiet genomdriva ett förslag om vårdskatt, som innebär en straffskatt på anställda för vårdförmåner som arbetsgivaren betalar. AstraZeneca är ett av de företag som är starkt kritiska till förslaget. "Det är svårt att förstå varför regeringen vill straffa de företag som jobbar aktivt för friskare medarbetare", säger Eva Landeståhl, HR specialist. Läs mer »
Anna-Lena Bohm
Försäkringsskydd Företagare använder socialförsäkringar i mindre utsträckning än anställda. Bland annat upplevs föräldraförsäkringen som krånglig och oförutsägbar, visar en rapport från Riksrevisionen. "Skyddet för företagare måste öka", säger Anna-Lena Bohm, vd för UniGuide. Läs mer »
Sjukfrånvaro En ny och unik studie visar att privatanställda tjänstemän har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Bland dem som är sjukskrivna är det inte någon skillnad i sjukskrivningslängd mellan kvinnor och män. Studien är gjord av professor Kristina Alexanderson på Karolinska Institutet i samarbete med Alecta. Läs mer »
Ny prognos från Försäkringskassan
Utgifterna för anslaget sjukpenning och rehabilitering m.m. beräknas uppgå till 38 miljarder kronor 2017 och prognostiseras att minska till 35 miljarder kronor 2018. Även sjukpenningtalet beräknas fortsätta minska, från drygt tio nettodagar idag till drygt nio nettodagar i december 2018. Prognoserna i denna rapport är sammantaget lägre än de som lämnades i oktober 2017.
Regeländringar i socialförsäkringen
I samband med årsskiftet genomfördes regeländringar inom socialförsäkringen, bland annat att personer som har haft sjukpenning och ansöker om ytterligare en period kan få sjukpenning i avvaktan på beslut och sänkt skatt för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning.
fPlus
Prenumerera på ƒPlus, så får du de bästa nyheterna från Sverige och världen i inkorgen varje vardagsmorgon.
Anmäl dig på www.fplus.se.
Detta är ett nyhetsbrev som tar upp spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se