Blanka läkarintyg frustrerar

NYHET Publicerad

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.

Camilla Lindgren i sandlådan på sin arbetsplats
Foto: FotografAsaSiller

"En större öppenhet är viktig för allas skull. När ingen vet blir det mycket spekulationer. Är det en cancersjukdom eller utmattningssymptom?". Det säger Camilla Lindgren som vill slopa de blanka läkarintygen.

Sedan några år skriver läkare allt oftare blanka läkarintyg som bara innehåller information om vem det gäller, omfattning och längd på sjukskrivningsperioden. Inget mer. Den anställde behöver heller inte själv berätta om sin sjukdomsdiagnos för arbetsgivaren.  

Med tanke på att arbetsgivarna har fått ett utökat ansvar för att planera för de anställdas återgång till arbete är det inte rimligt att tillåta blanka läkarintyg, enligt Camilla Lindgren, vd på Verbala Stigar. 

– När vi inte ens vet varför de är hemma är det otroligt komplicerat att uppfylla vårt uppdrag att få dem tillbaka i arbete. Är det en förkylning, influensa eller cancer? Eller något arbetsrelaterat? 

Ibland kan det dröja långt in i sjukskrivningsperioden innan Camilla Lindgren får veta på vilket sätt den anställdes arbetsförmåga är nedsatt. En gång tog det sex månader på grund av att den sjukskrivande läkaren hade svårt att hitta en passande mötestid.  

Hennes upplevelse av Försäkringskassan har däremot varit mycket positiv. Vid avstämningsmötet riktade Försäkringskassan hård kritik mot läkaren för att inte ha fullföljt sitt uppdrag och konstaterade att Verbala Stigar därmed inte hade haft tillräckliga förutsättningar för att kunna planera för att den anställdes återgång till arbetet. 

Det är den sjukskrivande läkaren som sitter på svaren om när och hur en återgång bör inledas, särskilt när arbetsgivaren inte ens vet anledningen till sjukskrivningen, konstaterar hon. 

– Som ansvarig arbetsgivare behöver vi veta vilka insatser vi kan planera för och om det finns insatser som kan förvärra sjukdomen och som vi därför bör undvika. 

Om Camilla Lindgren fick bestämma skulle de blanka intygen slopas helt. Men om vården fortsätter att utfärda dem vill hon att vården får ett ansvar att återkoppla mycket snabbare. Är det på ett tidigt stadium tydligt för läkaren att det handlar om en långtidssjukskrivning måste vården ta sitt ansvar och lämna nödvändig information så att processen för återgång i arbete kan starta, poängterar hon.  

– Det behöver finnas ett fungerande samarbete. I vårt fall har vården varit bromsklossen och i en så liten organisation som vår blir det otroligt sårbart med en lång sjukskrivning.  

Verbala Stigar har 13 anställda och drivs av Camilla Lindgren och Tuula Torro som själva jobbar nära pedagogerna i verksamheten. Camilla Lindgren anser att det är rimligt att arbetsgivaren kan kräva någon slags kontakt mellan den sjukskrivne och arbetsplatsen. Vissa är öppna med sin sjukskrivning och hur sjukdomen påverkar förmågan, men andra isolerar sig. 

– Alla vet hur viktigt det är att ha nära kontakt med arbetsplatsen för att underlätta en återgång.  En större öppenhet är viktig för allas skull. När ingen vet blir det mycket spekulationer. Är det en cancersjukdom eller utmattningssymptom? Hur lång frånvaro ska man misstänka?  

Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är förkylning, influensa och magsjuka och i hela förskolevärlden ökar stressrelaterade sjukskrivningar.  

– Får vi signaler på att en anställd inte mäktar med sitt jobb ser vi över vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden vi kan ta bort. Ibland har vi också erbjudit anställda att gå ner i tid under en period. 

Verbala Stigar erbjuder personalen friskvårdsbidrag, ordnar friskvårdsaktiviteter och jobbar mycket med ergonomi. För att förebygga stress gäller det framför allt att organisera arbetet på ett hållbart sätt, konstaterar hon. 

– Mycket är arbetsgivarens ansvar men medarbetaren har också ett personligt ansvar för att återhämta sig på kvällar och helger och må bra.  

Sjukskrivning i samband med skönhetsoperationer är något som borde stoppas, anser Camilla Lindgren. För en förskolepedagog, där det ingår lyft i jobbet och exponeringen för infektioner är förhöjd, är en normal sjukskrivningsperiod för en bröstoperation fyra veckor, exemplifierar hon. Eftersom det är vanligt med komplikationer blir det ofta ännu längre.  

– Vi har inte rätt att neka någon som anser sig behöva rätta till rumpan eller brösten en sjukskrivning, trots att det är en så stor kostnad för vår verksamhet.  

Camilla Lindgren anser att arbetsgivaren inte borde behöva stå för sjukskrivningskostnader i samband med skönhetsoperationer om det inte finns ett starkt hälsoskäl bakom ingreppet.  

– När jag berättar om det är det många som inte tror mig och bara skrattar. Det är fel att arbetsgivare måste täcka de här sjukskrivningarna. För oss innebär det ökade kostnader i form av sjuklön och vikarier men det kostar ju även för samhället.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN: I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAPANDEMIN Företagen vet inte när de ska få kompensation för karensavdrag och sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut, ett myndighetsbeslut brådskar, enligt Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv. ” Vi kommer att använda alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin vid Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.