Socialförsäkring i förändring
Onsdag 1 november 2017
Carin Stoeckmann, vd för Byggmästarn i Skåne.
Sjukförsäkring Regeringen vill förmånsbeskatta de anställda för privat vård som betalas av arbetsgivaren. Det får flera företagare att gå i taket. Petter Lundgren, vd på Clockwork, kommer att behöva avsluta försäkringen för sina 60 anställda. Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar`n, skulle precis tecka försäkringar för sina 200 anställda, men tvekar nu. Läs mer »
Arbetsmiljö På Massive Entertainment jobbar man för att locka de bästa talangerna i världen. Tryggheten är grunden för det arbetet. "Dåligt formulerad feedback stör och gör att människor inte kan prestera på topp. Jag vill att våra anställda ska prestera bättre än någonsin, så att vi kan tävla med de bästa i världen", säger David Polfeldt, vd. Läs mer »
Peter Jeppsson
LAS Den parlamentariskt sammansatta pensionsgruppen överväger att föreslå höjd pensionsålder i LAS från 67 till 69 år. Om förslaget blir verklighet riskerar det att motverka sitt syfte. Företagens vilja att anställa äldre kommer att minska – inte öka – menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson. Läs mer »
Sjukpenningtalet september
Notis Sjukpenningtalet minskar totalt sett för åttonde månaden i rad. Minskningen sker i alla Sveriges län och för både kvinnor och män. Sjukpenningtalet i september uppgick till 10,3 dagar och har jämfört med ett år bakåt minskat med 4,4 procent. Antalet dagar för kvinnor är 13,7 dagar och för män 7,1 dagar. Antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning sjunker jämfört med samma tid förra året.
Kvinnor 55+ är dubbelt så friska på jobbet
Notis I Jobbhälsobarometern 2017:1, framtagen av Sveriges Företagshälsor, framgår det att äldre kvinnor 55+ är jämfört med yngre män dubbelt så friska och närvarande på jobbet. Särskilt yngre män, de upp till 30, har problem med hälsan.
Vad förklarar de senaste 20 årens ökade arbetskraftsdeltagande bland äldre i Sverige?
Notis En ny IFAU-rapport visar att ökat arbetskraftsdeltagande bland de äldre har sammanfallit med bättre hälsa, högre utbildningsnivå och striktare krav i sjukersättningen. Det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre tycks ha haft viss påverkan, medan det är svårare att i data se en direkt effekt av ändringen av reglerna för den obligatoriska pensionsåldern.
fPlus
Dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost. Välkommen till ƒPlus, Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst.
Detta är ett nyhetsbrev som tar upp spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se