Socialförsäkring i förändring
Måndag 4 december 2017
ta093306.jpg
Remissvar Hård kritik riktas mot regeringens förslag om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård, den så kallade vårdskatten, efter remissrundan av förslaget. Sju av tio instanser som tar ställning avstyrker eller är negativa till förslaget. Läs mer »
Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
Mårten Palme
Rapport Små företag tecknar ofta sjukvårdsförsäkring för sina anställda. Majoriteten av dem som omfattas är låg- och medelinkomsttagare och har färre sjukdagar än andra anställda, visar en rapport som professor  Mårten Palme skrivit på uppdrag åt Svensk Försäkring. Läs mer »
Nytt jobb Trygghetsfonden utökar sin hjälp. Vid sidan av coaching erbjuds den uppsagde kortare yrkesutbildningar och validering av yrkeskunskaper. Därmed ökar tillgången på rätt kompetens, konstaterar Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden. Läs mer »
Färre sjukdagar i hela landet
Sjukpenningtalet fortsätter att minska för både kvinnor och män i landets samtliga län. I oktober var sjukpenningtalet 10,2 dagar, en minskning med 5,3 procent mot samma period i fjol. Skillnaden i sjukskrivningar mellan män och kvinnor är dock fortsatt stor. Sjukpenningtalet för kvinnor i oktober uppgick till 13,6 dagar, jämfört med männens 7,0 dagar.
Försäkringskassan vill ha möjlighet att förtidspensionera fler
Försäkringskassan föreslår i en skrivelse till regeringen lagändringar som skulle möjliggöra för myndigheten att besluta om sjukersättning, tidigare förtidspension, för fler personer. Förslaget skulle innebära ökade möjligheter för Försäkringskassan att beakta individuella hänsyn på grund av ålder och att begreppet ”arbetsmarknad” blir detsamma som vid bedömningen av rätten till sjukpenning vid dag 180. "Det här berör de människor som rimligen inte kommer att kunna återgå i arbete. Deras förutsättningar för att börja jobba är i praktiken helt uttömda eller mycket begränsade. Med de här åtgärderna hoppas vi att bedömningen av arbetsförmågan och nedsättningens inverkan på förvärvsförmågan upplevs som mer rimlig", säger Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
fPlus
Dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost. Välkommen till ƒPlus, Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst.
Detta är ett nyhetsbrev som tar upp spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se