Socialförsäkring i förändring
Måndag 2 oktober 2017
Ikea.jp
Arbetsmiljö Karin Stenström är co-worker relations manager på Ikea-koncernen i Sverige, med 20 svenska varuhus, e-handel och kundservice. Hon jobbar varje dag med Ikeas vision om att skapa en bättre vardag för människor – vilket också inkluderar bolagets 7500 medarbetare. För att få friskare medarbetare pekar hon på vikten av det förebyggande arbetet och ser ett stort behov av att alla aktörer jobbar tillsammans för att minska sjukskrivningarna. Läs mer »
Företagshälsovård
Arbetsmiljö Hela åtta av tio företag köper tjänster i syfte att förbättra arbetsmiljön eller att främja medarbetarnas hälsa och parterna är eniga: tjänsterna genererar stor nytta på arbetsplatsen. Det är bara några av resultaten i den partsgemensamma unika undersökning om hur företag avvänder företagshälsovård och andra expertresurser inom arbetsmiljö och rehabilitering, som Svenskt Näringsliv, LO och PTK presenterar i en gemensam rapport. Läs mer »
Hur använder företag arbetsmiljö- och hälsotjänster för att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad ohälsa?
Annika Strandhäll
Socialförsäkring Obligatoriska rehabiliteringsplaner, höjd sjukpenning, förmånsbeskattning av privata sjukförsäkringar och sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning är några av förslagen i höstens budgetproposition. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är nöjd. Läs mer »
Sjukpenningtalet i augusti
Notis Sjukpenningtalet i augusti uppgick till 10,4 dagar. Det är en minskning jämfört med samma tid förra året. Antalet dagar för kvinnor är 13,8 dagar och för män 7,2 dagar. Antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning sjunker jämfört med samma tid förra året.
Föräldraförsäkringsutredning får förlängd tid
Notis Datum för slutredovisning blir den 20 december 2017. Regeringens bedömning är att det är praktiskt möjligt att lägga en proposition före valet även med det framskjutna datumet. "Utredningen har ett stort och viktigt uppdrag. Den ska lämna förslag till en mer modern föräldraförsäkring som är anpassad till dagens arbetsliv och familjeliv. Vi vill ge utredningen så bra förutsättningar som möjligt för att komma med bra förslag och förlänger därför utredningen något", säger socialminister Annika Strandhäll.
fPlus
Dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost. Välkommen till ƒPlus, Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst.
Detta är ett nyhetsbrev som tar upp spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se