Socialförsäkring i förändring
Onsdag 20 december 2017
Förädraledighet
Föräldraförsäkring Föräldraförsäkringsutredningen föreslår en tredelning av föräldrapenningdagarna. Det är en kraftigt ökad kvotering av dagarna som kommer att försvåra snarare än att underlätta föräldrarnas möjligheter att förena arbetsliv med familjeliv. Förslaget slår särskilt hårt mot företagare och riskerar dessutom leda till att kvinnors obetalda föräldraledighet ökar, menar Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Läs mer »
Sjukförsäkring Riksdagen kräver att regeringen utreder ett återinförande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Socialminister Annika Strandhäll (S) motsätter sig dock beslutet. Johan Forssell (M) menar att socialministern bör fokusera på sitt arbete, istället för att beklaga sig. Läs mer »
Pension Hård kritik riktas mot den nya pensionsuppgörelsen. Om Pensionsgruppens förslag blir verklighet riskerar det att motverka sitt syfte. Företagens vilja att anställa äldre kommer att minska och kostnaderna att öka, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson. Läs mer »
Arbetsresor minskar sjukskrivning
Undersökning Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat ärenden där arbetsresor beviljats och ärenden där arbetsresor potentiellt borde ha kunnat beviljas. Granskningen visar att ersättning för arbetsresor används i liten utsträckning och främst när den försäkrade själv begär det. ISF menar därför att Försäkringskassan borde utreda möjligheten i högre utsträckning. "Att med hjälp av ersättning för arbetsresor kunna arbeta och undvika sjukskrivning är positivt för både individen, arbetsplatsen och samhället", säger Berit Hamrén, ISF och projektledare för granskningen.
Oförändrad andel kompletteringar av läkarintyg
Sjukskrivning På uppdrag av regeringen har Försäkringskassan kartlagt omfattningen av begärda kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivningar. Studien visar att andelen kompletteringar nu är på samma nivå som 2011 men att andelen har ökat något sedan 2012. Samtidigt har antalet sjukfall ökat stort. "Studien visar att andelen begärda kompletteringar av läkarintyg håller en relativt jämn nivå över tid", säger Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för sjukförsäkringen inom Försäkringskassan.
fPlus
Dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost. Välkommen till ƒPlus, Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst.
Detta är ett nyhetsbrev som tar upp spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se