Socialförsäkring i förändring
Onsdag 2 maj 2018
Pathric Hägglund, projektledare Riksrevisonen
Pension Riksrevisionen vill se en lagstiftad bortre tidsgräns när rätten till sjuk och aktivitetsersättning, tidigare kallad förtidspension, ska vara prövad. Samtidigt vill myndigheten att reglerna för förtidspension ses över, eftersom de bedöms vara för strikta. "Det är för att vi ser att de som inte ges ersättning har dåliga möjligheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden", säger Pathric Hägglund, projektledare för Riksrevisonens granskning. Läs mer »
Nicklas Nordbeck
Arbetsmiljö Familjeföretaget Lödde Plåt är en arbetsgivare att luta sig mot, oavsett om man är frisk eller sjuk. Säkerhet, hälsa och välbefinnande är honörsord. "Vi har veckovisa möten som vi alltid inleder med att kolla om alla mår bra", säger Nicklas Nordbeck, operativ chef. Läs mer »
Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet
Flera friska och i arbete är avgörande för finansieringen av trygghetssystemen, menar Solveig Zander (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet. "Det är svårt för svenska folket att veta vad som gäller om man blir sjuk. Jag förstår inte vad regeringen håller på med". Läs mer »
Inga effekter av satsning på förtidspensionärer
Möjligheten för förtidspensionerade att tjäna pengar eller studera med helt eller delvis bibehållen ersättning har inte inneburit att gruppen arbetat eller studerat mer. Det visar en ny rapport från IFAU. "Jag kan utifrån min forskning inte säga exakt vad de uteblivna effekterna beror på", säger rapportförfattaren Josefine Andersson. Det kan vara så att efterfrågan på arbetare med nedsatt arbetsförmåga är för svag, att de ekonomiska incitamenten är för små eller att restarbetsförmågan inte är tillräckligt stor.
Ny utredning av sjukförsäkringen
Regeringen tillsätter en utredning för att se över tillämpningen av begreppet "normalt förekommande arbete" samt "särskilda skäl" vid bedömning av arbetsförmåga för rätt till sjukpenning. Samtidigt har regeringen beslutat om en helt ny funktion, en nationell samordnare för sjukförsäkringen. "En trygg och välfungerande sjukförsäkring är en grundbult i den svenska modellen. En utmaning är att säkerställa att myndigheterna samverkar tillräckligt i sitt arbete för att ge människor det stöd man behöver", säger socialminister Annika Strandhäll.
fPlus
Med fPlus app och nyhetsbrev får du koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kom igång på om.fplus.se.
Detta är ett nyhetsbrev som tar upp spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se

Detta mejl skickades till ##SubscriberEmail##.
Ändra dina personliga inställningar.