Socialförsäkring i förändring
Fredag 1 juni 2018
Socialminister Annika Strandhäll.
Valspecial En trygg försäkring vid sjukdom där människor får rätt hjälp och rätt stöd är, enligt Annika Strandhäll (S), socialminister, den viktigaste frågan och den största utmaningen framöver i sjukförsäkringen. Samtidigt menar hon och socialdemokraterna att det bästa för att trygga socialförsäkringarna långsiktigt är att fler har ett jobb att gå till. Läs mer »
Pia Blank Thörnroos
Skatt Regeringens hårt kritiserade förslag om vårdskatt, som har antagits som lag, innehåller oklarheter och stora gränsdragningsproblem. Det tycker både arbetsgivare och Skatteverket. ”Det finns flera gränsdragningsfrågor som vi måste titta närmare på” säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket. Läs mer »
Psykisk ohälsa
Sjukskrivning Sjukskrivningsprocessen och kraven på läkarintygen vid psykisk ohälsa har kritiserats av läkare och Försäkringskassan. Riksrevisionen har granskat processen och vill se ett samarbete mellan aktörerna i sjukprocessen. ”Det krävs samsyn om vilka krav som är rimliga att ställa och vilka uppgifter som är möjliga att få fram i ett läkarintyg vid psykisk ohälsa.” säger Tina Malmberg, Riksrevisionen. Läs mer »
Strandhäll om Försäkringskassan: ”Måste fungera bättre”
L vill återinföra bortre tidsgräns i sjukförsäkringen
Ny studie visar: Låg sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän
Indragen sjukpenning varierar kraftigt i landet
Sjukpenning Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat beslut om indragen sjukpenning och den visar att andelen personer som fick sin sjukpenning indragen har ökat sedan år 2014 och det finns tydliga geografiska variationer i andelen indragningar. "Det kan finnas skäl för att det finns vissa skillnader i andelen indragningar i olika delar av landet. Men för att sjukförsäkringen ska upplevas som rättssäker är det angeläget att indragningarna ligger på en relativt jämn nivå och att det inte finns påtagliga skillnader i olika delar av landet", säger Martin Söder, projektledare för granskningen.
Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Regelförändring Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har presenterat en gemensam avsiktsförklaring, för att underlätta övergången från sjukskrivning till arbete. "Vi har i grunden ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen med det finns även utvecklingsområden och frågor som vi behöver lösa med gemensamma krafter", säger Maria Hemström-Hemmingsson, t.f. generaldirektör Försäkringskassan. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har identifierat frågor som är viktiga för övergången mellan sjukförsäkringen och arbetslivet och ska analysera vilka regelförändringar som kan behövas för ett effektivt samarbete.
fPlus
Med fPlus app och nyhetsbrev får du koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kom igång på om.fplus.se.
Detta är ett nyhetsbrev som tar upp spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se

Detta mejl skickades till ##SubscriberEmail##.
Ändra dina personliga inställningar.