Socialförsäkring i förändring
Fredag 29 juni 2018
Johan Kreicbergs
Trygghetssystemen Mer än varannan företagare räknar inte med att få tillräcklig ekonomisk kompensation via trygghetssystemen. Fyra av tio tror inte att de får det ekonomiska stöd de behöver om de blir föräldrar, visar en rapport från Swedbank. "Resultaten är alarmerande", säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på banken. Läs mer »
Catharina Bäck
Rehabplaner Obligatoriska rehabiliteringsplaner återinförs från 1 juli. Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, är kritisk mot att regeringen vill återinföra något som tidigare visat sig verkningslöst. Läs mer »
Johan Forsell (M)
Valspecial Växande psykisk ohälsa och allt fler långa sjukskrivningar utmanar socialförsäkringssystemet, enligt moderaterna. Johan Forssell (M) pekar på att Sverige trots en frisk befolkning har en hög sjukskrivning. Läs mer »
Stora variationer av sjukfrånvaro
Försäkringskassans årliga uppföljning av sjukfrånvarons utveckling i Sverige visar på stora variationer över tid. "Nu är det extra viktigt att Försäkringskassan fortsätter att arbeta rättssäkert och gör försäkringsmässiga bedömningar, annars riskeras sjukförsäkringens långsiktiga hållbarhet. Samtidigt ska vi stärka samordningen och stödet till individen, i samverkan med andra aktörer, för att underlätta återgången till arbete för dem som varit sjukskrivna", säger Maria Hemström-Hemmingsson.
Sjukfrånvaron minskar – men inte för unga
Risken att drabbas av långvarig sjukfrånvaro är åldersberoende och högst sjukfrånvaro har äldre. Sjukfrånvaron minskar för personer över 35 år, men ökar samtidigt för gruppen 16-25 år. Det visar AFA Försäkrings årliga arbetsskade- och sjukfrånvarorapport. "Minskningen syns inte i de yngsta åldersgrupperna. Minskningen drivs huvudsakligen av att sjukfrånvaron går ner bland personer som är äldre än 35 år", säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.
Ung i arbetslivet
AFA Försäkring satsar på uppdrag av arbetsmarknadens parter 40 miljoner kronor i ett forskningsprogram för att bidra till att unga får en god och hälsosam start i arbetslivet. Skälet till satsningen är att den tidigare forskningen om unga i arbete är begränsad, samtidigt som långa sjukskrivningar ökar bland yngre.
fPlus
Med fPlus app och nyhetsbrev får du koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kom igång på om.fplus.se.
Detta är ett nyhetsbrev som tar upp spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se

Detta mejl skickades till ##SubscriberEmail##.
Ändra dina personliga inställningar.