Socialförsäkring i förändring
Onsdag 3 oktober 2018
Christina Munk-Hemberg
Pensions- och försäkringsfrågor Volvo Cars är en attraktiv arbetsgivare. Enkelhet och trygghet är utgångspunkten i arbetet med pensions- och försäkringsfrågor. "Vi tycker mycket om kollektivavtalen. Det är rakt och enkelt, och vi har tagit bort andra erbjudanden", säger Christina Munk-Hemberg. Läs mer »
Daniel Melén Riksrevisionen
Granskning Riksrevisionen har granskat sjukskrivingar vid psykisk ohälsa. Slutsatsen är att Försäkringskassans bedömningar inte är likformiga, sjukskrivningstid överskrids och kompletterande läkarintyg saknas. "Det var många fall i studien som inte hade tillräckliga underlag", säger Daniel Melén projektledare. Läs mer »
Jennie Nilsson
Trygghetssystemen Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur villkoren för företagare kan förbättras, för ett tryggare företagande. Företagare ska ha samma trygghet som en anställd i ett modernt arbetsliv, anser Jennie Nilsson (S), utredare. Läs mer »
Fler sjukskrivna ger högre utgifter
Sjukpenning Försäkringskassan har höjt prognosen för utgifterna för sjukpenning, i huvudsak på grund av att antalet nystartade sjukskrivningar beräknas bli fler. Sjukfall som blir längre än 2,5 år ökar kraftigt, Försäkringskassan förväntar sig dock att de långa sjukfallen ska börja minska 2019. "Sjukpenningutgifterna har varierat kraftigt över tid. Efter flera års ökning började de minska under 2017. Minskningstakten dämpades direkt i början av 2018 och utgifterna beräknas nu utvecklas stabilt under prognosperioden", säger Axel Arvidsson, prognoschef på Försäkringskassan.
Stöd till företagen i arbetet för minskad sjukfrånvaro
Rehabilitering Från och med den 1 juli kan arbetsgivare söka ett rehabiliteringsstöd på 10 000 kronor per anställd från Försäkringskassan. Det kan ge företagen bättre förutsättningar i den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen och underlätta sjukskrivnas återgång i arbete. "Som arbetsgivare kan man känna osäkerhet om vad som behöver göras för att stödja medarbetare med till exempel psykiska besvär, och kanske behöver man experthjälp. Då kan det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet komma väl till pass, speciellt för mindre företag med begränsade HR-resurser", säger Michael Boman på Försäkringskassan.
fPlus
Med fPlus app och nyhetsbrev får du koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kom igång på om.fplus.se.
Detta är ett nyhetsbrev som tar upp spännande exempel och nya idéer inom socialförsäkringsområdet. I nyhetsbrevet får du tips och idéer på hur bland annat företag kan bidra med att hitta nya lösningar på till exempel sjukskrivningar, rehabilitering och hur man kan få fler i arbete. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Svenskt Näringsliv, 114 82 Stockholm
Catharina Bäck, +46 8 553 431 53, catharina.back@svensktnaringsliv.se

Detta mejl skickades till ##SubscriberEmail##.
Ändra dina personliga inställningar.