Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

RAPPORT Publicerad
Försäkringsboken

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 är den privata arbetsgivarens aktuella handbok i pensions- och försäkringsfrågor. Boken ger dig som arbetsgivare en fördjupad information om de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare och tjänstemän. Boken beskriver vilka arbetsgivare som har skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal, vilka försäkringar som ska tecknas och var försäkringarna ska tecknas. Det finns också en översikt över arbetsgivarens sociala kostnader och kostnader för de kollektivavtalade försäkringarna.

Vi beskriver de olika försäkringsdelarna som ingår i de kollektivavtalade försäkringarna på den privata arbetsmarknaden: Ålderspension, sjukdom, föräldraledighet, dödsfall, arbetsskada och arbetslöshet. Inom varje område beskrivs försäkringarna enligt lag och därefter de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare respektive tjänstemän.

Författare