Corona- och covid-19-riktlinjer för besökare till Svenskt Näringsliv

CORONA Med anledning av den ökade risken för smittspridning av coronavirus gäller följande riktlinjer som vi tillämpar för medarbetare, men även för besökare till Svenskt Näringsliv.

Vi utgår från de rekommendationer som ges från myndigheter, vilka löpande uppdateras vid behov. Dessa riktlinjer gäller från och med 2020-03-16.

Då de flesta av våra medarbetare har möjlighet att arbeta på distans, kommer inbokade möten i så stor utsträckning som möjlighet att ske digitalt.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att vara uppmärksamma på sjukdomssymtom, även milda, och att stanna hemma om man känner sig sjuk.

Individens ansvar enligt Smittskyddslagen

Enligt Smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

För ytterligare information: