Detta är faktagranskning

Svenskt Näringslivs hemsida rymmer många tusen artiklar och ståndpunkter i olika frågor. Vissa av dem är mer allmänna och organisationens uppfattning i dem förändras sällan, andra frågor är mer kopplade till aktuella skeenden och kan därför utvecklas.

Med jämna intervall faktagranskar därför organisationens experter sina respektive områden på hemsidan, för att se till att informationen är aktuell. Därför kan du på många sidor se texten ”Denna sida faktagranskades av NAMN, DATUM”.