Glöm inte företagen i valrörelsen!

NYHET Publicerad

DEBATT Konkurrenskraftiga företag banar väg för fler jobb och fortsatt välfärd. Det måste politikerna inse för att kunna förverkliga andra löften efter valet om åtta månader, skriver ordförande Jens Spendrup.

Jens Spendrup

Svenskt Näringsliv har ett ansvar att förse politikernas chefer, väljarna, med relevant kunskap om företagarnas vardag och villkor, anser ordförande Jens Spendrup.

Den globala finanskris som inleddes 2008 har fått dramatiska konsekvenser för världsekonomin. Sverige undgick inte krisen, men vi har klarat oss bättre än många andra.

Krisen utlöste en politisk motreaktion. Som så ofta förutspåddes kapitalismens kollaps. Även denna gång kom förväntningarna på skam. Men misstron mot den finansiella sektorn tilltog, och med tiden även debatten kring företagens vinster.

Den kritik som följt i krisens spår har inte begränsats till någon viss typ av företag eller något visst ägande. I praktiken är hela näringslivet återigen ifrågasatt. Det är ett misstänkliggörande av företagsamheten som jag trodde vi lämnat bakom oss.

Särskilt utpekade är ägare till företag inom välfärdens område. Från näringslivets sida borde vi ha varit mer aktiva i denna debatt. Det finns uppenbarligen ett stort behov av att förklara hur verkligheten fungerar bortom de enkla politiska poängerna.

Näringslivets intressen är i grunden desamma oavsett om det gäller ett bryggeri i Grängesberg, en privat vårdcentral eller ett globalt storföretag: Långsiktigt goda och stabila villkor för att kunna investera, anställa och växa.

Detta är inte enbart en fråga av avgörande betydelse för de svenska företagen och deras ägare, utan för hela samhället. Utan lönsamma och växande företag finns ingen välfärd och trygghet. Varje skattekrona uppstår i ett privat företag – det är bara så vi kan finansiera fortsatt välfärd och trygghet när bransch efter bransch utsätts för stenhård global konkurrens.

Därför är det ett stort problem att många ser företag, deras produkter och tjänster som självklara. Som något som alltid finns där, oavsett villkor och förutsättningar. Vi har sedan mitten av 1800-talet kunnat räkna med ett allt mer mångfacetterat utbud, allt lägre priser och en produktivitet som stadigt ökat köpkraften och finansierat en växande välfärdsstat.

Detta kan vi inte längre ta för givet – snarare är vi nu mer utmanade än någonsin. Ska vi fortsätta vara i välståndsligans topp krävs att vi vässar konkurrenskraften och tar de globala utmaningarna på allvar.

Företagens uppgift är att tillfredsställa människors behov av varor och tjänster. Som SAF:s tidigare ordförande Curt Nicolin konstaterade i sin skrift ”Ledarskap och moral” 1989 är det därför företagen finns. Inte för att ge vinster, ”men de företag som inte tjänar pengar kan inte längre fylla sin grundläggande uppgift i samhället.”

Detta är grundbulten i varje modernt samhälle. Oavsett politiska prioriteringar i övrigt krävs entreprenörer som startar och driver företag. Människor som vågar satsa på sina idéer. Insikten om företagsamhetens avgörande roll var en nyckel till att svensk ekonomi inte drabbades hårdare av den senaste finanskrisen.

Det krisavtal som slöts mellan IF Metall – under ledning av Stefan Löfven – och Teknikföretagen var oerhört betydelsefullt för att industrin undgick krisens mest destruktiva effekter. Logiken var enkel: om inte löner och arbetstid kan tillfälligt sänkas hotas företagens överlevnad och därmed jobben. Konkurrenskraften sattes helt enkelt först.

Idag är det svårt att se några spår av denna framsynta pragmatism, vare sig hos Stefan Löfven eller hos ledande Alliansföreträdare. Näringslivets villkor diskuteras påfallande sällan. Förslag på inskränkningar presenteras däremot mycket lättvindigt.

Dessa förslag formuleras inte som angrepp på marknadsekonomin och företagsamheten, men ifrågasätter dess grundläggande principer.

Förslagen är av mycket skiftande karaktär: De facto-stopp för arbetskraftsinvandring, vinstförbud i vissa sektorer, kvotering till bolagsstyrelser, lagstadgad rätt till heltid. Med mera. Alla rör de samma grundläggande princip: Företagarens rätt att själv avgöra hur verksamheten ska styras, drivas, bemannas och att tillgodogöra sig eventuellt överskott.

Om åtta månader går svenska folket till val. Svenskt Näringsliv har ingen uppfattning om vilka partier som borde bilda regering efter valet. Däremot har vi ett ansvar att förse politikernas chefer – väljarna – med relevant kunskap om företagarnas vardag och villkor.

Vårt mål är att företagens förutsättningar ska vara så goda som möjligt – oavsett vilken partikonstellation som styr. Endast så kan jobben och välfärden klaras.

På fem nyckelområden krävs tydliga besked.

1. Sverige måste förbli ett öppet samhälle dit människor från andra länder gärna söker sig för att arbeta, starta företag och leva. De isolationistiska tendenserna i många andra europeiska länder är oroväckande. Nästa regering måste stå upp för öppenheten. Svenska företag behöver kunna anställa vilka de önskar, utan politiska pekpinnar om medarbetarnas etnicitet.

2. Näringslivets konkurrenskraft är intimt förknippad med ägandet. Sverige behöver fler aktiva, starka, personliga ägare. Den regering som tillträder i höst behöver bryta straffbeskattningen av personligt ägande och respektera att makten över företagen tillhör deras ägare.

3. Skattesystemets utformning har avgörande betydelse för alla medborgare. Skatterna på höga inkomster måste minskas för att kunna attrahera den bästa kompetensen. Kapitalskatterna behöver sänkas så att fler företag kan investera och växa.

4. Svensk arbetsmarknad är ett sorgligt undantag från de offensiva reformer såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar genomfört sedan 90-talskrisen. En ny regering måste bryta dödläget och tillsammans med arbetsmarknadens parter lägga grunden för en mer dynamisk, mer inkluderande arbetsmarknad. I annat fall kommer den svenska modellen att bryta samman.

5. EU-medlemskapet är ett långsiktigt kärnvärde. Nu krävs en offensiv strategi för Sveriges roll i EU. Det handlar bland annat om att driva på för en utveckling och utvidgning av den inre marknaden, inte minst för handel med tjänster. Det behövs även en strategi för att, när förutsättningar finns, gå med i euron.

Den kanske viktigaste insikten för politiker borde vara att ett konkurrenskraftigt, växande näringsliv är avgörande för att också andra vallöften ska kunna förverkligas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

ITP-upphandling klar – ”Mer pension för pengarna”

ITP Idag presenterades vilka försäkringsbolag som blir valbara i tjänstepensionerna ITP 1 och ITPK under perioden 1 oktober 2018 - 30 september 2023. Lägre avgifter och mer pengar i plånboken blir att vänta.
NYHET Publicerad:

Är du student med intresse för morgondagens arbetsmarknad och företag?

LEDIGA TJÄNSTER Till Svenskt Näringsliv söker vi nu studentmedarbetare som ska ansvara för regionalt skolnätverk och utveckla kontakterna mellan skola och näringsliv.
NYHET Publicerad:

Fredrik Persson föreslås bli ny styrelseordförande

PÅ NY POST Svenskt Näringslivs valberedning föreslår att Fredrik Persson utses till ny styrelseordförande i samband med föreningens ordinarie stämma den 24 maj i år.
NYHET Publicerad:

Ingen politisk verksamhet på arbetsplatsen

ARBETSGIVARFRÅGOR Inför valet rekommenderar Svenskt Näringsliv sina 60 000 medlemsföretag att säga nej till partipolitisk verksamhet på jobbet. ”Vi anser att betald arbetstid ska ägnas åt arbete”, säger Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen.
NYHET Publicerad:

Lär känna Fredrik Persson – ny ordförande

TV Fredrik Persson har valts till ny ordförande. Han har suttit i styrelsen i nio år, bland annat som vice ordförande. Nu svarar han på frågor om sport, skatteplanering och vilka frågor som är viktiga för Svenskt Näringsliv just nu.
NYHET Publicerad:

Ny ordförande för Svenskt Näringsliv

NY ORDFÖRANDE Fredrik Persson har valts till ny ordförande för Svenskt Näringsliv. Han har suttit i styrelsen i nio år, bland annat som vice ordförande. ”Min uppfattning är att Svenskt Näringsliv är bättre och starkare nu än någonsin”, säger han.
NYHET Publicerad:

Ny styrelse vald

STÄMMA 2017 Nya styrelsen har klubbats vid Svenskt Näringslivs stämma. Omvald som ordförande är Leif Östling. Utöver det välkomnas ett antal nya ledamöter valda av stämman och av medlemsorganisationerna.
NYHET Publicerad:

Frispråkig pristagare som vill påverka

NICOLINPRISET Utmärkelser är inget nytt för henne. Till Ingenjörsvetenskapsakademins stora guldmedalj och titeln hedersdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan kan Antonia Ax:son Johnson lägga Nicolinpristagare. ”Han var min mentor. Därför är det extra roligt att få det här priset”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Yrkeselit i startgroparna

TÄVLING Europas yrkeselit har gulddrömmar när EM startar i Göteborg nästa vecka. 40 000 besökare beräknas vara på plats under tre tävlingsdagar för att se 500 deltagare från 33 länder tampas om medaljer och ära. 
NYHET Publicerad:

AMF utsedd till pensionsförvaltare

AVTALSPENSION Svenskt Näringsliv och LO har enats om att utse AMF Pensionsförsäkring AB (AMF) att tillsvidare vara försäkringsgivare i de fall där den anställde avstår från att välja försäkringsgivare. AMF blir därmed icke-valsbolag i Avtalspension SAF-LO till dess att uppdraget sägs upp.
NYHET Publicerad:

SME-kommittén samlar sina styrkor

FANBÄRARE Rustade, hängivna och med flera skopor energi jobbar ledamöterna i SME-kommittén för bättre villkor för småföretag. Arbetsuppgifterna är många och krångliga. För att få större slagkraft i budskapet fokuseras arbetet på fyra områden istället för tidigare sex.
NYHET Publicerad:

Mer jämställt i medlemsföretagen

ARBETSMARKNAD Fler kvinnor på chefsbefattningar. Det är trenden bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Men fortfarande är många branscher mansdominerade vilket också syns i toppen.
NYHET Publicerad:

Kinberg Batra pratar karriär

PODD Moderatledaren Anna Kinberg Batra gästar Nordmark&Lemne och diskuterar karriär, ledarskap, partiarbete och offentlighetens ljus.
NYHET Publicerad:

Driven chefekonom på plats till hösten

PÅ NY POST Bettina Kashefi är ny chefekonom på Svenskt Näringsliv. Hon börjar sin tjänst i september. Bettina Kashefi är för närvarande chefekonom vid Sveriges Kommuner och Landsting.
NYHET Publicerad:

Leif Östling i ny ordföranderoll

WEBB-TV Nytillträdde ordföranden Leif Östling berättar i en studiointervju om sitt engagemang för företagsamheten.
NYHET Publicerad:

Nya styrelsen på plats

STÄMMA 2016 Svenskt Näringsliv har ny styrelse för 2016-2017. 
NYHET Publicerad:

"Sverige har prisat bort de enkla jobben"

WEBB-TV ”Just nu så tycker jag att man säga att vi är den största försvaren av den svenska modellen.” Orden är Carola Lemnes, vd på Svenskt Näringsliv. I senaste Företagsamt med Lemne förklarar hon varför höga ingångslöner är ett problem.
NYHET Publicerad:

Säkerhetspris till Kinakännare

NSD Konsulten Lars-Åke Severin får Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium på 25 000 kronor.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivare säger ja till förhandlingsinvit om pension

ITP-PLAN Svenskt Näringsliv är positiv till att förhandla med tjänstemannakartellen PTK om stärkt tjänstepension. Åsikterna går isär hur en lösning ska se ut.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl blir ny vd för Transportföretagen

SVENSKT NÄRINGSLIV Mattias Dahl blir ny vd för Transportföretagen. Mattias kommer närmast från tjänsten som förhandlingschef på Svensk Handel. Han kommer att tillträda tjänsten som vd under våren, senast den 1 juni.